Controle door de sociale inspectiediensten & Aanpak van sociale fraude

Van der Valk hotel Antwerpen

Te vaak zijn bedrijven, werkgevers en hun adviseurs er zich niet van bewust hoe snel zij in het strafrechtelijk vaarwater komen na een sociale inspectie.

Na een inleiding met een overzicht van de verschillende soorten sociale inspectiediensten en hun zeer ruime bevoegdheden, worden in deze opleiding de gevolgen toegelicht van een sociale inspectie als eerste bouwsteen voor een strafrechtelijke vervolging, evenals de verschillende actiemogelijkheden voor  de gecontroleerde onderneming en hun bestuurders maar ook de mogelijke (re)acties vanuit de inspectie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie licht haar vervolgingsbeleid toe in het sociaal strafrecht en geeft aan welke zaken prioritair behandeld worden.

In een tweede deel (namiddagsessie) behandelt deze opleiding vanuit het uitgangspunt van balie en aanklager een vijftal hot items  uit het sociaal strafrecht:

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

690,00€ (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille

 • Registratienr DV.O105311
 • Thema: Personeelsmanagement-Sociale wetgeving
 • Max projectbedrag: € 670,00
 • 20 of 30% subsidie

Datum

12 december 2023

Locatie

Van Der Valk Hotel
Luitenant Lippenslaan 66
2140 Antwerpen

route

Docenten

Daan De Backer
Brecht Speybrouck

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Sprekers:

 • Daan De Backer – Advocaat-Partner JohnJohn Law

 • Brecht Speybrouck – Substituut-Arbeidsauditeur bij het Arbeidsauditoraat van Brussel

Programma:

Aanvang 9u / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u

Deel 1 (voormiddag)

Inleiding

Overzicht van de verschillende sociale inspectiediensten

 • RSZ-inspectie
 • RVA-inspectie
 • TSW
 • TWW
 • RIZIV-inspectie
 • RSVZ-inspectie
 • Regionale inspectiediensten
 • De uitbreiding van de bevoegdheden van bepaalde inspectiediensten naar aanleiding van de COVID19-crisis

Korte herhaling van de soorten sociaalrechtelijke misdrijven

 • (Federale) inbreuken  van niveau 1,2, 3 of 4 (voorbeelden)
 • (Regionale) inbreuken (voorbeelden)
 • Verhouding tussen federale inbreuken en regionale inbreuken: zwartwerk door een illegale werknemer

De organisatie van sociale controle : hoe wordt er bepaald wat er wordt  gecontroleerd?

 • Rol van het SIOD / Richtlijnen van de staatssecretaris voor sociale fraude
 • Rol van de Arrondissementscel (voorgezeten door de Arbeidsauditeur) – inhoud van de zogenaamde “celactie” – samenwerking tussen sociale inspectie en andere inspectiediensten (fiscus, douane, FAVV, dienst Vreemdelingenzaken,…)
 • Controles naar aanleiding van klachten bij TWW, RSZ, Auditoraat
 • Controles op verzoek van de Arbeidsauditeur (ambtshalve onderzoeken)
 • Controles naar aanleiding van de COVID19-crisis

Het verloop van de sociale controle

 • Hoe verloopt de sociale controle?
 • Rechten en plichten van de gecontroleerde onderneming
 • Rechten en plichten van de sociale inspectiedienst
 • De verzegeling van de plaats van tewerkstelling / de inbeslagname van gelden

De gevolgen van de sociale inspectie

 • Rechten en plichten bij het verhoor naar aanleiding van een sociale controle?
  • Verhoor door de sociale inspectiedienst
  • Verhoor door een politiedienst
 • Wat doen wanneer de onderneming een waarschuwing krijgt?
  • Voorbeelden en gevolgen
 •       Wat doen wanneer er een Pro Justitia wordt opgesteld?
  • Voorbeelden en gevolgen
 •       Gevolgverlening aan een Pro Justitia door het Openbaar Ministerie
  • Het voeren van verder onderzoek / vordering tot een gerechtelijk onderzoek
  • Het klasseren zonder gevolg
  • Het opleggen van een minnelijke schikking
  • Dagvaarding
  • Toepassing: de gevolgverlening inzake inbreuken die verband houden met de COVID19-crisis: de minnelijke schikking en de dagvaarding

De procedure voor de Correctionele Rechtbank

 • Wanneer gaat het Auditoraat over tot dagvaarding?
  • Toelichting bij de COL 12/12
  • Het beleid van de Arbeidsauditeur
  • Andere elementen?
 • Hoe verloopt de procedure?
  • Rechtstreekse dagvaarding – Gerechtelijk onderzoek
  • Procedures voor een speciale kamer met speciale rechter
  • Het verloop van de zitting
   • Conclusietermijnen
   • Verhoor ter zitting van de verdachte
   • Requisitoir van de auditeur
   • Pleidooien van de partijen
   • Vonnis
 • Mogelijke sancties
  • Geldboete
  • Gevangenisstraf
  • Beroeps- en exploitatieverbod
 •         Hoger beroep

Na de veroordeling: het Strafrechtelijke UitvoeringsOnderzoek (SUO)

 • Wat is een SUO?
 • Wanneer wordt een SUO opgestart?

De zaak wordt geklasseerd door het auditoraat: gevolgverlening door de administratie

 • Overzicht van de procedure die wordt gevolgd
 • Mogelijke administratieve sancties
 • Overzicht van elementen waarmee de administratie rekening houdt
 • De invloed van de COVID19-crisis op de sanctionering door de dienst administratieve geldboetes
 • Beroep tegen de administratieve geldboete bij de Arbeidsrechtbank

Deel 2 (namiddag)

1. Inbreuken in het kader van de COVID-19-crisis: overzicht en stand van zaken

– Praktische voorbeelden van inbreuken die werden vastgesteld door politiediensten

– De opvolging van de problematiek door de dienst Toezicht Welzijn op het Werk

– De vaststelling van COVID19-inbreuken en de samenloop met andere (sociaalrechtelijke)

2. COVID 19 en tijdelijke werkloosheid: naleving door de RVA-inspectie

3. Problematiek van schijnzelfstandigheid: hoe groot is het risico op herkwalificatie en een laatste stand van zaken

4. Werken met onderaannemers: hoe snel verzandt een aanneming in een verboden terbeschikkingstelling?

5. Sociale dumping: buitenlandse (transport)aannemers) en de correcte vergoeding: hoe snel wordt een Belgische ondernemer mededader?

6. Ernstige arbeidsongevallen: de dood op de werkvloer

NU INSCHRIJVEN