Het gewijzigd vennootschapsrecht

Een praktische stand van zaken 6 maanden na de inwerkingtreding.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

PRIJS PER PERSOON

375,00 € (excl 21% BTW)

DATUM

6 november 2019

PLAATS

Van Der Valk hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66
2140 Antwerpen

route

DOCENTEN

Robrecht Coppens
Mathias Hendrickx
Filip Jorens
Wouter Strijckers

EXTRA INFO

Met aanwezigheidsattest voor 4 uur permanente vorming

PROGRAMMA

Ontvangst met broodjes: 12.30 uur | Start: 13 uur | Einde: 17 uur

Inleiding – Robrecht Coppens (vennoot Corporate/M&A bij Loyens & Loeff)

 • Verwelkoming
 • Agendaschets en algemene toelichting bij het gewijzigd vennootschapsrecht (WVV)

Lessons Learned na 6 maanden WVV in de praktijk – Mathias Hendrickx en Filip Jorens (Advocaten Corporate/M&A bij Loyens & Loeff)

 • Het overgangsregime van W. Venn. naar WVV
 • De statutaire zetelleer als nieuwe maatstaf
 • De gewijzigde belangenconflictregeling
 • Nieuwe bestuursformules in de NV
 • Praktische aanbevelingen

Opportuniteiten onder het nieuwe vennootschapsrecht voor KMO’s en beginnende ondernemers – Mathias Hendrickx en Filip Jorens (Advocaten Corporate/M&A bij Loyens & Loeff)

 • De BV als flexibel werkinstrument
 • De winstuitkering herbekeken
 • De mogelijkheid tot meervoudig stemrecht  
 • Nieuwe opportuniteiten voor familiebedrijven
 • De modernisering van de neerleggings- en publicatieformaliteiten
 • Het elektronisch aandelenregister
 • Praktische aanbevelingen

Fiscale impact van het WVV op KMO’s – Wouter Strijckers (Advocaat International Tax Services bij Loyens & Loeff)

 • De fiscale gevolgen van de afschaffing van het kapitaalbegrip voor de BV
 • De fiscale impact van de invoering van de statutaire zetelleer
 • De fiscale gevolgen van de omzetting in andere rechtsvormen
 • Praktische aanbevelingen
NU INSCHRIJVEN