Interne controle en administratieve organisatie

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Hoe een interne controle in uw onderneming opzetten of verbeteren? Fraude in het bedrijfsleven is van alle tijden. Er zijn altijd excuses om niet aan de verleiding te weerstaan om zichzelf of anderen te bevoordelen door bedrog of misbruik van vertrouwen. Kortom: Hoe een stappenplan opzetten om tot een intern controlesysteem te komen? Wat kunnen we doen om fraude in organisaties effectief terug te dringen?

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

590,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

5 oktober 2018

Locatie

CROWNE PLAZA ANTWERPEN
Gerard le Grellelaan 10
2020 Antwerpen

Docenten

Thierry Van Loocke
Griet Beerten

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest voor 6 uur permanente vorming BIBF/IAB/IBR
 • Aanvang 11u, einde 18u

Een belangrijke randvoorwaarde om gecompliceerde processen goed te laten verlopen en te beheersen is een adequate administratieve organisatie en interne controle. Door de praktijkgerichte aanpak krijgt u de kans uw eigen ervaringen te toetsen aan de theorie!

 • Is uw onderneming voldoende beschermd tegen verlies, diefstal, waardeverminderingen?
 • Hoe kan u voorkomen dat uw werknemers stelen?
 • Wat moet u juist gaan controleren en waarom?
 • Worden alle wettelijke verplichtingen nageleefd (milieuwetgeving, personeelswetgeving …..)?
 • Hoe betrouwbaar zijn de financiële rapporten?
 • Zijn er voldoende ICT beveiligingen?
 • Zijn de activa correct verzekerd?
 • Hoe uw interne audit administratief aanpakken?
 • Heeft u fictieve leveranciers, dubbele facturen, dubbele betalingen of onverklaarbare openstaande bedragen? Ontdek de vele varianten van factuurfraude!
 • Hoe verhouden interne controle, interne audit en externe audit zich tot elkaar?

Bestemd voor: Controllers, accountants, fiscalisten, adviseurs, bedrijfseconomen en ander financiële professionals met het aandachtsgebied fraude.

Programma (11u00 – 18u00)

Theoretisch luik

 • Wat is interne controle?
 • Welke zijn de controlemaatregelen?
 • Wat zijn de tools voor interne controle?
  • Functiescheiding
  • Autorisaties en delegaties
  • Het gebruiken van geschikte documenten en formulieren
  • Beveiliging van activa en informatie
  • Budgetteren als controlemaatregel
 • Interne audit en auditcomité : opstellen van een auditplan
 • Interne controle binnen de organisatie
 • Relatie met externe controle
 • Fraude

Praktisch luik

 • Bespreking van de interne controle per bedrijfscyclus: aankoopcyclus, voorraadcyclus,  verkoopcyclus, personeelscyclus, geldcyclus, productiecyclus, investeringscyclus
 • Wat zijn de specifieke risico’s
 • Checklist op basis van controledoelstellingen
 • Hoe ‘praktisch’ een interne audit uitvoeren?
  • Risicoanalyse opmaken
  • Doelstellingen van de audit bepalen
  • Opstellen van werkprogramma
 • Voorbeelden uit de praktijk: wat kan er verkeerd lopen? Afrondende casestudy en bespreking van de resultaten

Docenten

Thierry Van Loocke
Bedrijfsrevisor Director Deloitte Bedrijfsrevisoren
Hij heeft een ruime audit ervaring binnen not for profit organisaties en familiale ondernemingen
Specialisaties zijn waardebepaling van bedrijven, beoordeling van de interne controle binnen bedrijven, Due Diligence opdrachten bij bedrijfsovernames
Gastspreker op verschillende seminaries

Griet Beerten
Certified Internal Auditor
Opleidingshoofd Accountancy-Fiscaliteit/Financie- en verzekeringswezen Hogeschool PXL
Gastdocent KULeuven +/- 750 studenten
Aansturen van een team van 20 à 30 docenten
Auteur van het boek “Interne controle in de praktijk”
Regelmatig spreker rond interne controle

NU INSCHRIJVEN