Leegstand & herbestemming vastgoed 2019
Nieuwe kansen voor oude gebouwen!

Van Der Valk hotel Antwerpen

Herbestemming van vastgoed is momenteel een “hot topic” in de vastgoedwereld. Aangezien er steeds minder vrije bebouwbare ruimte is, wordt steeds meer geïnvesteerd in leegstaande of verloederde gebouwen die worden omgevormd tot nieuwe constructies die vaak een andere bestemming krijgen. Denk maar aan de transformatie van oude kantoorgebouwen in residentiële flatgebouwen, de oprichting van nieuwe co-houseprojecten en de herbestemming van oude kerken.

Herbestemmingsprojecten gaan echter gepaard met een amalgaam aan regels. Niet alleen zijn tal van administratiefrechtelijke regels van toepassing, maar ook de regels inzake huur, koop, erfpacht, opstal en appartementsmede-eigendom. Daarnaast geldt ook een verlaagd BTW-tarief onder bepaalde voorwaarden.

Het loont dus de moeite om dieper in te gaan op deze regels. Tijdens deze studiedag staan we stil bij de vragen die zich bij herbestemmingsprojecten (kunnen) stellen en zetten wij het toepasselijk wettelijk kader uiteen. Tevens bespreken wij enkele casussen uit de praktijk en gaan wij in op de meest recente evoluties inzake herbestemming.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

PRIJS PER PERSOON

590,00€ (excl 21% BTW)

DATUM

18 oktober 2019

PLAATS

Van Der Valk hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66
2140 Antwerpen

route

DOCENTEN

Hendrik Leurs
Céline Bimbenet
Pauline Van Bogaert
Wim De Pelsmaeker

EXTRA INFO

 • Met aanwezigheidsattest voor 6 uur permanente vorming

Programma

8u30 – Ontvangst

9u00 – Herbestemming voor wonen en werken

 • Inleiding met PPT
 • Praktijkvoorbeelden:

Kantoren, postkantoren, fabrieken, loodsen, kloosters, ziekenhuizen, kazernes, kerken, scholen, stations, watertorens, gentrificatie

Succesfactoren en aandachtspunten herbestemming

 • Omgeving
 • Betrokken partijen
 • Verleden en verhaal
 • Financiën
 • Herbestemmingsproces

10u30 – Koffiepauze

10u45 – De 10 geboden van herbestemming

 • Zet uw zinnen ook op de toekomst
 • Functies niet forceren
 • Bestemmingsgoed kennen in feiten en cijfers
 • Ga kijken bij andere succesvolle projecten
 • Reuring creëren
 • Vertrouwen op expertise en ervaring
 • Faciliteren in plaats van controleren
 • Het benoemen van een projecttrekker
 • Projectpartners vinden en leren kennen
 • Creëer een aansprekend plan

12u30 – Lunch

13u30 – Herbestemming van vastgoed: mogelijkheden en beperkingen vanuit een omgevingsrechtelijk perspectief

 • “Betonstop” : stand van zaken en notie ruimtelijk rendement
 • Leegstandsproblematiek: juridische uitdagingen en oplossingen
 • Verzameldecreet: nieuwe wijzigingen in de codextrein
 • Instrumentendecreet: verhandelbare ontwikkelingsrechten en activiteitencontracten
 • Herbestemming van gebouwen met een erfgoed- of religieuze waarde: de impact van sectorale regelgeving

15u00 – Koffiepauze

15u15 – Btw-aspecten

 • Verlaagd tarief bij verbouwingswerken naar woningen/appartementen
  • Voorwaarden
  • Al dan niet vernieuwbouw
 • Verkoop van verbouwde kavels
  • Btw of registratierechten
  • Statuut verkoper
 • Afbraak en heropbouw in stadsgebieden
  • Voorwaarden voor verlaagd tarief
  • Aannemingsovereenkomsten – verkoop – (her)kwalificatie
 • Praktische voorbeelden en rulings terzake

17u00 – Einde

 

Uw sprekers

 • Hendrik Leurs | Vastgoedexpert-Zaakvoerder | De Leefboom, Docent “Vastgoed” aan diverse hogescholen. Auteur handboeken “Waardebepaling van onroerende goederen” en “Plaatsbeschrijving in de praktijk”
 • Céline Bimbenet | Advocaat Schoups | Vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt
 • Pauline Van Bogaert | Advocaat Schoups
 • Wim De Pelsmaeker | VAT Partner Bakertilly
NU INSCHRIJVEN