Nieuwe btw-regeling voor onroerende verhuur

Van Der Valk Brussels Airport

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2019!

Sinds de inwerkingtreding van de btw-wetgeving in 1971 is de onroerende verhuur steeds vrijgesteld geweest van btw. Deze vrijstelling houdt in dat de oprichter/koper van het gebouw geen recht op aftrek van de btw geheven van deze oprichting/verkrijging kon uitoefenen. De btw ging aldus verloren. Nochtans zijn er wettelijke uitzonderingen waarbij sommige verhuringen wel reeds aan btw onderworpen waren. Voorts werd in de praktijk steeds gezocht naar alternatieven teneinde dit btw-verlies zo klein mogelijk te houden.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is toch beslist om vanaf 1 januari 2019  een optioneel btw-stelsel in te voeren voor commercieel vastgoed. Aldus zou ook een recht op aftrek van btw ontstaan in hoofde van de verhuurder. Hoewel de aandacht over het algemeen het meeste uitgaat naar dit optionele stelsel, is er sprake van een ruimere hervorming waarbij ook andere vormen van onroerende verhuur vlotter kunnen worden belast (bijv. de kortlopende verhuur, de verhuur van bergruimte, enz.).

Hoog tijd voor een volledig overzicht van de toepasselijke regels inzake btw bij onroerende verhuur en de talrijke afwijkingen die voorhanden zijn.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

375,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

16 mei 2019

Locatie

Van Der Valk Hotel Brussels Airport
Culliganlaan 4
1831 Machelen

route

Docenten

Wim Panis

David Verbeke

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (4u)
 • Aanvang 13u, einde 17u

Programma

Ontvangst 12u30 met broodjes / Aanvang 13u / Einde 17u

 • Onroerende verhuur : vrijgesteld van btw
  • Wat is onroerende verhuur en de evolutie dienaangaande volgens de Europese rechtspraak, nationale rechtspraak en rulings
  • Belangrijkste uitzonderingen :
   • Garages en parkeerruimte
   • Opslagplaatsen
   • Hotelsector
   • Gebouwen gelegen in havengebieden
   • Onroerende leasing of onroerende financieringshuur
   • Bedrijvencentra – dienstencentra
   • Winkelcentra
   • Recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen
   • Actieve onroerende verhuur
   • Andere gevallen
 • Onroerende verhuur onderworpen aan btw mits optie
  • Vanaf wanneer? De sleuteldata 1 oktober 2018 en 1 januari 2019 toegelicht.
  • Welke gebouwen? Met inbegrip van de grond?
  • Welke zijn de vormvoorwaarden voor het optionele btw-stelsel?
  • Enkel in een B2B context?
  • Enkel voor professioneel gebruikte onroerende goederen ?
  • Wat met de lopende huurovereenkomsten?
  • Toepasselijk tarief?
  • Minimale maatstaf van heffing voor de huurvergoedingen?
  • Gevolgen recht op aftrek van de verhuurder?
  • Impact van incidenten in de looptijd van de huurovereenkomst op het recht op aftrek van de verhuurder?
  • Nieuwe specifieke herzieningstermijn (25 jaar).
 • Nieuwe regels voor korte-termijn verhuur
 • Nieuwe regels voor verhuur opslagplaatsen
 • Impact nieuwe optieregeling op bestaande uitzonderingen
 • BTW-eenheid als alternatief ?

Docenten

Wim Panis, advocaat Stibbe

David Verbeke, advocaat Stibbe

NU INSCHRIJVEN