Afsluiting en fiscaal-boekhoudkundige optimalisatie jaarrekening 2022

Van Der Valk hotel Brussels Airport

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

690,00 € (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille
– Registratienr DV.O105311
– Max projectbedrag: € 690,00
– 20 of 30% subsidie

Datum

10 februari 2023

Locatie

Van Der Valk hotel Brussels Airport
Culliganlaan 4,
1831 Machelen

route

Docenten

Patrick Valckx
Christophe Boerjan
Christophe Jardinet

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Onder leiding van

 • Patrick Valckx, Bedrijfsrevisor – Accountant
 • Christophe Boerjan, Tax Manager KPMG Tax , Legal and Accountancy – Corporate Tax
 • Christophe Jardinet, Tax Manager KPMG Tax , Legal and Accountancy – Corporate Tax

Programma (9u17u):

BOEKHOUDKUNDIGE EN JAARREKENING TOPICS

De jaarrekening – enkele belangrijke aandachtspunten

 • De jaarrekening in het boekhoudrecht
  • De jaarrekening in het vennootschapsrecht
  • Waarderingsregels en wijziging van waarderingsregels
  • Wijzigen van het boekjaar 
 • Correctie van de jaarrekening
 • Wijziging van het boekhoudkundig referentiestelsel
 • Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig het WVV
 • Jaarrekeningrechtelijke analyse van de alarmbelprocedure onder het WVV
 • Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurder(s) en de commissaris(sen)
 • Boekhoudkundige verplichtingen van Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht
 • Bestellingen in uitvoering
 • Erkenning van kosten en opbrengsten
 • Financiële steunverlening – rekening MAR 1313

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar

Herwaarderingsmeerwaarden

Omrekening vreemde munten

Geselecteerde topics

 • Herstructureringskosten
 • Wettelijke reserve in de NV
 • Winstverdeling binnen de NV
  • Signaalfunctie van de beroepsbeoefenaar

FISCALE TOPICS

Voorziening vennootschapsbelasting en andere boekhoudkundige aandachtspunten

 • Bepaling belastbare basis
 • Reservebeweging, belastinglatenties, aanpassingen in meer/min begintoestand reserves
 • Vrijgestelde reserves – o.a. inzake Covid19
 • Verworpen uitgaven (aandachtspunten, recente ervaringen en controles)
 • Dividenden
 • Omdeling belastbare basis naar oorsprong
 • Aftrekken van de belastbare basis zonder korfbeperking
 • Vrijgestelde bestanddelen (vrijstelling sociaal passief)
 • DBI
 • Octrooi aftrek/aftrek innovatie inkomsten
 • Investeringsaftrek
 • Groepsbijdrage
 • Aftrekken onderhevig aan de korfbeperking
 • Notionele interestaftrek
 • DBI overdracht
 • Overdracht aftrek innovatie inkomsten
 • Vorige fiscale verliezen
 • Overdracht notionele interestaftrek / aftrek voor risicokapitaal
 • Verrekenbare voorheffingen
 • Voorafbetalingen

Aandachtspunten vennootschapsbelasting

 • Minimum belastbare basis in kader van fiscale controles

Begrotingsakkoord – impact vennootschapsbelasting

 • Aanpassing minimum belastbare basis
 • Aanpassing FBB royalties
 • Overwinstbelasting energiesector
 • Afschaffing notionele interestaftrek voor grote vennootschappen
 • Aanpassing auteursrechten

Aanpassingen fiscale procedure vennootschapsbelasting, roerende voorheffing en BTW

 • Wijzigingen onderzoekstermijnen, aanslagtermijnen en documentatie retentietermijnen afhankelijk van complexiteit aangifte, niet- of laattijdige aangifte
 • Aanpassing bezwaartermijn

Andere aandachtspunten

 • Vrijstelling bedrijfsvoorheffing
 • BEPS 2.0 – Pillar I en II
 • Green deal
NU INSCHRIJVEN