Praktijknamiddag: Hoe flexibel is de Belgische arbeidsduurwetgeving?

ONLINE WEBINAR

Uit een onderzoek van het Steunpunt Werk blijkt dat België tot één van de minst flexibele landen van Europa behoort op het vlak van arbeidsduurwetgeving. Werkgeversorganisaties en bedrijven pleiten thans voor een verdere flexibilisering van de arbeidsregelingen, maar vakbonden willen hier niet van weten. Desondanks zijn arbeidsmarktexperts van mening dat dit gebrek aan flexibiliteit ons land een pak jobs kost. Dit alles heeft ons geleid tot de centrale vraag van het seminarie, met name: “Hoe flexibel is de Belgische arbeidsduurwetgeving, die toch alweer dateert van de jaren ’70, en welke flexibiliseringsmaatregelen werden reeds ondernomen?”

Na het volgen van dit seminarie zal u, dankzij de talrijke praktische voorbeelden, een duidelijk overzicht hebben van de belangrijkste basisprincipes omtrent arbeidsduur in België. Verder worden de maatregelen die de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk in 2017 heeft genomen inzake de flexibilisering van de Belgische arbeidsduurwetgeving onderzocht en uitgebreid overlopen. Tot slot zal een vergelijkend overzicht worden gegeven van de bestaande flexibele arbeidsduurregelingen, zodat uw onderneming achteraf met kennis van zaken de door haar toegepaste regeling inzake arbeidsduur kritisch kan (her)overwegen.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

395,00€ (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille
– Registratienr DV.O105311
– Max projectbedrag: € 395,00
– 20 of 30% subsidie

Datum

14 april 2020

Locatie

ONLINE WEBINAR

Docenten

Mary-Ann Staar – Counsel K Law
Maxim Ruysschaert – Attorney K Law

Extra info

 • Aanvang 13u, einde 17u

Onder leiding van

Mary-Ann Staar – Counsel K Law
Maxim Ruysschaert – Attorney K Law

Programma:

13u00 Arbeidsduur – Basisprincipes

  • Begrip arbeidstijd (definitie en uitsluitingen)
   • Valt de notie arbeidstijd volledig samen met het werkelijk verrichten van arbeid?
   • Worden verplaatsingen, wachtdiensten, vergaderingen, … beschouwd als arbeidstijd?
   • Is de strikte arbeidsduurwetgeving op ieder type van werknemer van toepassing?
  • Arbeidsduurgrenzen (minimum- en maximumlimieten)
 • Welke minimale en maximale arbeidsduurgrenzen gelden er in België?
 • Zijn de Belgische limieten in overeenstemming met die op Europees niveau?
 • Is de werkgever verplicht om de werknemer geregeld pauze toe te kennen?  
  • Overwerk (inhaalrust en overloon)
 • Mogen de maximale arbeidsduurgrenzen zomaar worden overschreden?
 • Welke formaliteiten dienen te worden nageleefd bij toegelaten overwerk?
 • Tot welke compensaties kan het presteren van overwerk aanleiding geven?

14u45 Koffiepauze

15u15 Flexibele arbeidsregelingen – Wet Werkbaar en Wendbaar Werk

  • Maatregelen inzake werkbaar werk (work-life balance werknemer)
 • Hoe flexibel is een regeling van glijdende uurroosters en welke systemen zijn zoal mogelijk?  
 • Welke soorten van telewerk bestaan en waarom is het onderscheid met huisarbeid belangrijk?
 • Wat houdt loopbaansparen in en om welke redenen is hieromtrent voorlopig weinig animo?
 • Waarover gaat het schenken van verlofdagen en voor welke werknemers is het stelsel bedoeld?
  • Maatregelen inzake wendbaar werk (concurrentievermogen werkgever)
 • Wat zijn de regels inzake vrijwillige overuren en kan hierdoor op een flexibelere manier worden gewerkt?
 • Voor welke onderneming is de kleine flexibiliteit interessant en hoe verhoudt zich dit t.o.v. glijdende uurroosters?
 • Welke soorten deeltijds arbeid kunnen worden ingevoerd en wat wordt bedoeld met het meerurenkrediet?
 • Wanneer kan men gebruik maken van het plus-minusconto en waarom wordt dit stelsel weinig toegepast?
  • Vergelijking flexibele arbeidsduurregelingen (comparatief overzicht)
 • Wat zijn de voor- en nadelen van elke van de verschillende flexibele arbeidsduurregelingen?
 • Wie is telkens de begunstigde en op welke wijze dient ieder afwijkend stelsel te worden ingevoerd?
 • Hoe succesvol blijken de ondernomen flexibiliseringsmaatregelen in de praktijk werkelijk te zijn?

17u00 Einde cursus

NU INSCHRIJVEN