Ontslag in tijden van Corona

LIVE WEBINAR

De HR transformatie  tijdens en na de corona-crisis – hoe omgaan met ontslag in tijden van Corona: U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een grondige analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht. Na het volgen van deze opleiding heeft u een checklist van taken die uw aandacht nodig hebben bij ontslag! Zijn er extra regels waar u op moet letten tijdens de coronacrisis? Welke alternatieven naast ontslag zijn er voor uw onderneming om de coronacrisis heelhuids door te komen?

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

390 euro (excl. BTW)

20 of 30% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

3 sept 2020

Locatie

LIVE WEBINAR

Docenten

Kris De Schutter
Mieke D’hanis
Hanka Van Nerum

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van 4 uur permanente vorming
 • Aanvang 9u / Einde 13u

Docenten

Kris De Schutter, Partner, Loyens & Loeff Advocaten
Mieke D’hanis,, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten
Hanka Van Nerum, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten

Programma (9u-13u)

I. Algemene inleiding

Het einde van de arbeidsovereenkomst : meer dan alleen ontslag

 • Civielrechtelijke beëindiging
 • Arbeidsrechtelijke beëindiging
 • Individueel ontslag vs. collectief ontslag
 • Individueel ontslag
  • Ontslag met opzeggingstermijn
  • Ontslag met onmiddellijke ingang en betaling van een opzeggingsvergoeding
  • Ontslag om dringende reden

II.Individueel ontslag

Ontslag met opzeggingstermijn of –vergoeding

 • Ontslag met opzeggingstermijn
  • Inhoudelijke voorwaarden en vormvoorwaarden
  • Nietigheid van de opzeg
  • Gevolgen van ontslag met opzeggingstermijn
  • Berekening van de opzeggingstermijn
 • Ontslag met onmiddellijke ingang/opzeggingsvergoeding
  • Gevolgen van ontslag met onmiddellijke ingang
  • Impliciet ontslag door eenzijdige wijziging van essentieel element
  • Berekening van de opzeggingsvergoeding
 • Ontslag en outplacement
  • Voorwaarde en procedure
  • Waarde van outplacement
  • Voordeliger?
 • Ontslag en motiveringsplicht – CAO 109
  • Motiveringsverplichting?
  • Ontslagmotieven: Waar is de grens?
  • Sancties en risico op cumulatie
  • Aanbevelingen in kader van eerste rechtspraak
 • Kost van het ontslag in beide scenario’s en andere eindedienstvergoedingen
 • Beëindiging in onderling overleg
 • Bespreking van een dading

Ontslag om dringende reden

 • Definitie
 • Vormvoorwaarden: ontslag vs. kennisgeving
 • 2 termijnen van 3 werkdagen
 • Bewijslast
 • Voorbeelden
 • Alternatief

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door “medische overmacht”

 • Mogelijkheden in praktijk
 • Re-integratietraject

III. Herstructureren anno 2020

 • Downsizing en arbeidsduurvermindering
 • Alternatieve manieren van werken
 • Hoe bespaart u zonder te raken aan het hart van uw onderneming?
 • Hoe afscheid nemen van werknemers?
 • Strategische personeelsafbouw over een langere periode? Aandachtspunten bij ontslag.
 • Vrijwillige vertrekplannen? Wat? Hoe en snelheid?
NU INSCHRIJVEN