Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2020

 • Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de verwerving van onroerende goederen d.m.v. (tijdelijke) zakelijke rechten
 • Bijzondere aandacht voor de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten rekening houdend met de standpunten van de Minister, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst en de rechtspraak en rechtsleer
 • Invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
 • Fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten, zowel bij afloop op het einde van de contractuele termijn als bij een voortijdige beëindiging
DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

640,00€ (excl 21% BTW)
20 of 30% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

14 oktober 2020

Locatie

Van der Valk Brussels Airport
Culliganlaan 4,

1831 Machelen

route

Docenten

Steven Keirse
Hilde Gaublomme
Bart Verstuyft
Wim De Pelsmaeker

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u): BIV, IAB, BIBF
 • Aanvang 9u | Einde 16u30

Onder leiding van

Steven Keirse, Jurist – Belastingconsulent | Lievens & Co Consulting, Corporate Finance

Hilde Gaublomme, Gecertificeerd belastingadviseur | Vennoot Grant Thornton

Bart Verstuyft, Gecertificeerd belastingadviseur | Grant Thornton

Wim De Pelsmaeker, VAT Partner  | Bakertilly

Programma

9u00  Opstal, erfpacht en vruchtgebruik in de vastgoedpraktijk: juridische aspecten en fiscale principes

 • Algemeen kader: juridische kenmerken van een aantal rechtsfiguren:
  • Natrekking, Opstal, Erfpacht, Vruchtgebruik, Recht van bewoning, Huur, Onroerende lease
 • Vestiging en beëindiging van de rechten van opstal, erfpacht en vruchtgebruik
  • Algemeen
  • Verplichtingen van de betrokken partijen
  • Belangrijke aanpassingen aan de registratierechten
   • Tarieven voor erfpacht, opstal, inbreng en verdeling
   • Registratierecht bij voortijdige beëindiging van het zakelijk recht?
   • Uitbreng onroerende goederen uit de vennootschap, ook bij kapitaalvermindering?
   • Uit onverdeeldheidtreding tussen vennootschap en aandeelhouder: steeds belast?

Hilde Gaublomme

10u30  Pauze

10u45 Inkomstenbelasting bij vestiging of overdracht van zakelijke rechten

 • Hoe wordt de grondeigenaar en de zakelijk gerechtigde belast?
 • Meerwaarden gespreid belasten?
 • Fiscale gevolgen bij afloop zakelijk recht

Bijzondere fiscale aandachtspunten van (tijdelijke) zakelijke rechten en de waardering hiervan: vruchtgebruik, erfpacht en opstal

 • Bestaande waarderingsmodellen: hoe waarderen om maximaal fiscaal voordeel te behalen?
 • Bepaling huur- of opbrengstwaarde
 • Actualisering toekomstige huuropbrengsten
 • Omdeling aanschaffingsprijs over grond en gebouwen
 • Waardebepaling (zakelijke rechten op) een nog op te richten gebouw (op plan)
 • Waardebepaling vastgoed  in de praktijk met bijzondere aandacht voor zakelijke rechten

Bart Verstuyft  

12u15 Pauze

13u15  Overdracht van nieuwe gebouwen en analyse van de onroerende zakelijke rechten vanuit btw-standpunt

Overdracht

 • Beroepsmatige verkoper van nieuwe gebouwen versus toevallige verkoper;
 • Welk BTW-statuut moet de persoon hebben die het zakelijk recht vestigt of overdraagt?
 • Optionele btw-plicht;
 • Vestiging en overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed;
 • Welke zakelijke rechten?;
 • Verkoop van gebouwen onder het btw-stelsel;
 • Specifieke contracten aangaande de vestiging of overdracht van een zakelijk recht;
 • Aftrekregeling inzake btw;
 • Herziening van de in aftrek gebrachte btw;
 • Precedenten in de Europese Jurisprudentie;

Wim De Pelsmaeker

14u45  Pauze

15u00  Vruchtgebruik, erfpacht en opstal in de praktijk anno 2019. Do’s en don’ts toegelicht aan de hand van concrete praktijkgevallen: 

 • Waarom kiezen voor een zakelijk recht?
 • Wat zijn de doorslaggevende criteria om een slimme aankoopstrategie te bepalen:
  • Gesplitste aankoop vruchtgebruik (vennootschap) en blote eigendom (privé-persoon)
  • Vennootschap bouwt op grond van privé-persoon door opstalrecht of vruchtgebruik (turbo-vruchtgebruik)
  • Vennootschap verkoop blote eigendom aan de privé-persoon
  • Split sale: Rechten verdeeld tussen 2 vennootschappen
  • Aankoop in onverdeeldheid
  • Rechten verdeeld tussen 2 natuurlijke personen
 • Aftrekbaarheid van vastgoedinvesteringen via de vennootschap
 • Gesplitste aankoop blote eigendom-vruchtgebruik in het kader van successieplanning
 • Hoe bouw je de nodige zekerheid in bij een gesplitste aankoop?

Steven Keirse

 16u30  Einde

NU INSCHRIJVEN