Zakelijke rechten en nieuw goederenrecht

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2021

 • Fiscale impact en toepassing van het nieuw goederenrecht vanaf 01/09/2021
 • Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de waardebepaling van  (tijdelijke) zakelijke rechten
 • Bijzondere aandacht voor de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten rekening houdend met het nieuwe goederenrecht, de standpunten van de fiscus, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst en de rechtspraak en rechtsleer
 • Invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
 • Fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten, zowel bij afloop op het einde van de contractueel voorziene termijn als bij een voortijdige beëindiging
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

690,00€ (excl 21% BTW)
20 of 30% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

21 mei 2021

Locatie

Van Der Valk hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66,
2140 Antwerpen

route

Docenten

Steven Keirse
Hilde Gaublomme
Bart Verstuyft
Wim De Pelsmaeker

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u): BIV, IAB, BIBF
 • Aanvang 9u | Einde 16u30

Onder leiding van

 • Steven Keirse, Gecertificeerd belastingadviseur – Jurist Lievens & Co Consulting, Corporate Finance
 • Hilde Gaublomme, Gecertificeerd belastingadviseur – Vennoot Grant Thornton
 • Bart Verstuyft, Gecertificeerd belastingadviseur Grant Thornton
 • Wim De Pelsmaeker, VAT Partner Bakertilly

Programma

9u00 Het actueel nut van opstal, erfpacht en vruchtgebruik voor de vastgoedpraktijk juridische aspecten, fiscale principes en concrete toepassing van de registratierechten

 • Algemeen kader: juridische kenmerken van een aantal rechtsfiguren:
  • Natrekking, Opstal, Erfpacht, Vruchtgebruik, Recht van bewoning, Huur, Onroerende lease
 • Fiscale impact en toepassing van het nieuw goederenrecht vanaf 01/09/2021
 • Vestiging en beëindiging van de rechten van opstal, erfpacht en vruchtgebruik
  • Algemeen
  • Verplichtingen van de betrokken partijen
  • Belangrijke aanpassingen aan de registratierechten
   • Tarieven voor erfpacht, opstal, inbreng en verdeling
   • Registratierecht bij voortijdige beëindiging van het zakelijk recht?
   • Uitbreng onroerende goederen uit de vennootschap, ook bij kapitaalvermindering?
   • Uit onverdeeldheidtreding tussen vennootschap en aandeelhouder: steeds belast?

Hilde Gaublomme

10u30 Pauze

10u45 Inkomstenbelasting bij vestiging of overdracht van zakelijke rechten

 • Hoe wordt de grondeigenaar en de zakelijk gerechtigde belast?
 • Meerwaarden gespreid belasten?
 • Fiscale gevolgen bij afloop zakelijk recht

Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de waardebepaling van  (tijdelijke) zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal

 • Fiscale risico’s aan de hand van recente rechtspraak
 • Bezoldigings- en verhuurtheorie
 • Bestaande waarderingsmodellen: hoe waarderen om maximaal fiscaal voordeel te behalen?
 • Actualisering toekomstige huuropbrengsten
 • Waardebepaling (zakelijke rechten op) een nog op te richten gebouw (op plan)

Bart Verstuyft  

12u15 Lunch

13u15 Overdracht van nieuwe gebouwen en analyse van de onroerende zakelijke rechten vanuit btw-standpunt

 • Beroepsmatige verkoper van nieuwe gebouwen versus toevallige verkoper
 • Welk BTW-statuut moet de persoon hebben die het zakelijk recht vestigt of overdraagt?
 • Optionele btw-plicht
 • Vestiging en overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed
 • Welke zakelijke rechten?
 • Verkoop van gebouwen onder het btw-stelsel
 • Specifieke contracten aangaande de vestiging of overdracht van een zakelijk recht
 • Aftrekregeling inzake btw
 • Herziening van de in aftrek gebrachte btw

Wim De Pelsmaeker

14u45 Pauze

15u00 Vruchtgebruik, erfpacht en opstal in de praktijk anno 2020. Do’s en don’ts toegelicht aan de hand van concrete praktijkgevallen:

 • Waarom kiezen voor een zakelijk recht?
 • Wat zijn de doorslaggevende criteria om een slimme aankoopstrategie te bepalen:
 • Gesplitste aankoop vruchtgebruik (vennootschap) en blote eigendom (privé-persoon)
 • Vennootschap bouwt op grond van privé-persoon door opstalrecht of vruchtgebruik (turbo-vruchtgebruik)
 • Wat te doen bij afloop van het opstalrecht / vruchtgebruik
 • Vennootschap verkoop blote eigendom aan de privé-persoon
 • Split sale: Rechten verdeeld tussen 2 vennootschappen
 • Rechten verdeeld tussen 2 natuurlijke personen
 • Aftrekbaarheid van vastgoedinvesteringen via de vennootschap
 • Gesplitste aankoop blote eigendom-vruchtgebruik in het kader van successieplanning
 • Hoe bouw je de nodige zekerheid in bij een gesplitste aankoop?

Steven Keirse

16u30 Einde 

NU INSCHRIJVEN