Zakendoen met de overheid – 8 aandachtspunten!
Praktijknamiddag

Van Der Valk hotel Antwerpen

Zakendoen met de publieke sector is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven.  Overheden en publiekrechtelijke entiteiten zijn echter onderworpen aan een complex reglementair kader, o.a. inzake hun eigen vorm en werking, overheidsopdrachten, beginselen van behoorlijk bestuur, gebruik van talen, immuniteiten enz.  Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben.  Het is daarom voor bedrijven van levensbelang om voldoende vertrouwd te zijn met deze context. 

Deze opleiding voorziet in een praktisch overzicht van de verschillende topics die van belang zijn bij contracteren met de overheid met handige do’s en don’ts.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding zakendoen met de overheid

PRAKTISCHE INFO

PRIJS PER PERSOON

375,00€ (excl 21% BTW)

DATUM

19 november 2019

PLAATS

Van Der Valk hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66
2140 Antwerpen

route

DOCENTEN

Valentijn De Boe
Felix Feyt

EXTRA INFO

 • praktijknamiddag
 • van 13uur tot 17 uur

Programma

12u30 – Ontvangst met broodjes
13u00 – Aanvang
17u00 – Einde

Overheden en publiekrechtelijke entiteiten

 • De overheid als veelkoppig beest: herkenning is een zaak van leven of dood
 • Hoe publiekrechtelijke entiteiten identificeren?

Overheidsopdrachten

 • Regelgevend kader
 • EU richtlijnen
 • Omzetting “op zijn Belgisch”
 • Toepassingsgebied
 • Welke entiteiten
 • Welke contracten
 • Drempels en hun belang
 • Niet onderworpen aan overheidsopdrachten, toch verplichting om in mededinging te plaatsen?
 • Overzicht van de verschillende gunningsprocedures
 • Verloop van een typisch gunningsproces
 • Risico’s bij niet-naleving van de regels
 • Rechtsbescherming voor uw bedrijf: beroepsprocedures en sancties
 • Maar ook risico’s voor uw bedrijf…
 • Rampenscenario’s uit de praktijk: don’t try this at home!
 • Uitvoering van overheidsopdrachten
 • Praktisch: deelname door uw bedrijf aan overheidsopdrachten
 • Tips & tricks bij inschrijving op een overheidsopdracht
 • Tips & tricks bij uitvoering van een overheidsopdracht
 • Aandachtspunten overheidsopdrachten in het kader van vennootschapsrechtelijke transacties

Bevoegdheid en machtiging voor overheden bij het aangaan van transacties

 • Het specialiteitsbeginsel
 • Volmachten
 • Praktische aanbevelingen

Immuniteit en faillissement van publiekrechtelijke entiteiten

 • Uitvoeringsimmuniteit
 • Faillissement van publiekrechtelijke entiteiten?
 • Garanties van hogere overheid bij niet-nakoming?

Gebruik van talen

 • Verplichting om te contracteren in de taal van de overheid?
 • Sancties: louter theoretisch?
 • Praktische aanbevelingen

Openbaarheid van bestuur

 • Een niet te onderschatten wapen
 • Principes en uitzonderingen
 • Praktische aanbevelingen

Publiek-private samenwerking (PPS)

 • Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan: zin en onzin van PPS
 • Typische structuren
 • Typische contracten en aandachtspunten

Lobbying in de EU

 • “Thank you for smoking”: de roep om transparantie
 • Het EU Transparantieregister + nationale initiatieven
 • Wat mogen we nog verwachten en hoe kan uw bedrijf hierop anticiperen?

Onder leiding van

 • Valentijn De Boe, Counsel Loyens & Loeff

 • Felix Feyt, Junior Associate Loyens & Loeff

NU INSCHRIJVEN