Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2019

Van Der Valk hotel Beveren

 • Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de verwerving van onroerende goederen d.m.v. (tijdelijke) zakelijke rechten
 • Bijzondere aandacht voor de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten rekening houdend met de standpunten van de Minister, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst en de rechtspraak en rechtsleer
 • Invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
 • Fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten, zowel bij afloop op het einde van de contractuele termijn als bij een voortijdige beëindiging
DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

750,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

25 april 2019

Locatie

Van der Valk Hotel Beveren
Gentseweg 280
9120 Beveren

route

Docenten

Steven Keirse
Hilde Gaublomme
Luc Heylens
Bart Verstuyft

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u): BIV, IAB, BIBF
 • Aanvang 10u, einde 17u30
 • Lunch: 13u15-14u15

Programma

9u30 Ontvangst deelnemers

 10u00  Opstal, erfpacht en vruchtgebruik in de vastgoedpraktijk: juridische aspecten en fiscale principes

 • Algemeen kader: juridische kenmerken van een aantal rechtsfiguren:
  • Natrekking
  • Opstal, Erfpacht
  • Vruchtgebruik
  • Recht van bewoning
  • Huur
  • Onroerende lease
 • Vestiging en beëindiging van de rechten van opstal, erfpacht en vruchtgebruik
  • Algemeen
  • Verplichtingen van de betrokken partijen
  • Principes en aandachtspunteninzake registratierechten
   • Tarieven voor erfpacht, opstal, inbreng en verdeling
   • Registratierecht bij voortijdige beëindiging van het zakelijk recht?
   • Uitbreng onroerende goederen uit de vennootschap, ook bij kapitaalvermindering?
   • Uit onverdeeldheidtreding tussen vennootschap en aandeelhouder: steeds belast?

Hilde Gaublomme

11u30  Pauze

11u45  Vruchtgebruik, erfpacht en opstal in de praktijk anno 2019. Do’s en don’ts toegelicht aan de hand van concrete praktijkgevallen: 

 • Waarom kiezen voor een zakelijk recht?
 • Wat zijn de doorslaggevende criteria om een slimme aankoopstrategie te bepalen:
  • Gesplitste aankoop vruchtgebruik (vennootschap) en blote eigendom (privé-persoon)
  • Vennootschap bouwt op grond van privé-persoon door opstalrecht of vruchtgebruik (turbo-vruchtgebruik)
  • Vennootschap verkoop blote eigendom aan de privé-persoon
  • Split sale: Rechten verdeeld tussen 2 vennootschappen
  • Aankoop in onverdeeldheid
  • Rechten verdeeld tussen 2 natuurlijke personen
 • Aftrekbaarheid van vastgoedinvesteringen via de vennootschap
 • Gesplitste aankoop blote eigendom-vruchtgebruik in het kader van successieplanning
 • Hoe bouw je de nodige zekerheid in bij een gesplitste aankoop?

Steven Keirse

13u15  Lunch

14u15  Overdracht van nieuwe gebouwen en analyse van de onroerende zakelijke rechten vanuit btw-standpunt

Overdracht

 • Beroepsmatige verkoper van nieuwe gebouwen versus toevallige verkoper;
 • Welk BTW-statuut moet de persoon hebben die het zakelijk recht vestigt of overdraagt?
 • Optionele btw-plicht;
 • Vestiging en overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed;
 • Welke zakelijke rechten?;
 • Verkoop van gebouwen onder het btw-stelsel;
 • Specifieke contracten aangaande de vestiging of overdracht van een zakelijk recht;
 • Aftrekregeling inzake btw;
 • Herziening van de in aftrek gebrachte btw;
 • Precedenten in de Europese Jurisprudentie;
 • Wat met een btw-eenheid ?

Leasing

 • Huur, kopen of leasen?
 • Onroerende leasing versus klassieke financieringsvormen
 • Financiële versus operationele leasing / Roerende versus onroerende leasing
 • Praktische aspecten van het leasingcontract
 • Onroerende leasing en onroerende verhuur:
  • Steeds vrijgesteld? Nieuwe optieregeling vanaf 2019 !!
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een leasingoperatie?
  • BTW- en boekhoudkundige aspecten
  • Verschillen tussen “off balance” en on balance” lease en de fiscale gevolgen
 • Onroerende leasing in het kader van ‘sale and lease back’ verrichtingen

Luc Heylens

15u45  Pauze

16u00 Bijzondere fiscale aandachtspunten van (tijdelijke) zakelijke rechten en de waardering hiervan: vruchtgebruik, erfpacht en opstal

 • Actuele standpunten fiscale administratie
 • Belang van correcte waardering: vergelijking bestaande waarderingsmodellen
 • Bepaling huur- of opbrengstwaarde
 • Aftrekbaarheid: bezoldigingstheorie rendementsvereiste

Bart Verstuyft  

 17u30  Einde

Docenten

Steven Keirse

Jurist – Belastingconsulent, Lievens & Co Consulting, Corporate Finance

Hilde Gaublomme

Belastingconsulent – Vennoot Grant Thornton

Luc Heylens

Belastingconsulent, Director Deloitte Private | Accountancy & Advisory

Bart Verstuyft

Belastingconsulent Grant Thornton

NU INSCHRIJVEN