Transfer Pricing

Van der Valk Brussels Airport (Diegem)

De belangrijkste fiscale uitdaging voor internationaal gestructureerde ondernemingen en de gevolgen van Covid-19 voor het TP-beleid

De Belgische belastingautoriteiten hebben besloten om de belastingcontroles van multinationale groepen naar een hoger niveau te brengen. Vanaf nu zullen de Belgische belastinginspecteurs zich vooral toespitsen op verrekenprijzen en complexe internationale belastingaangelegenheden.

Een recente Circulaire werd gepubliceerd, die een Belgisch perspectief introduceert in de interpretatie van de OESO-rapporten.

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

690 € (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille
– Registratienr DV.O105311
– Max projectbedrag: € 670,00
– 20 of 30% subsidie

Datum

1 maart 2023

(9u-17u00)

Locatie

Van der Valk Brussels Airport
Culliganlaan 4,
1831 Machelen

route

Docenten

 • Dirk Van Stappen
 • Peter Chiau
 • Yves de Groote
 • Bart Van Humbeeck

Extra info

 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Aanwezigheidsattest voor 6 u permanente vorming

Aangezien de Belgische belastingautoriteiten overspoeld worden met transfer pricing – informatie en – documentatie die aansluit op de eerder recente eis dat belastingplichtigen elk jaar een Groepsdossier, een Lokaal Dossier en een Landenrapport (en notificaties) moeten indienen, hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren in mankracht om al deze documenten te beoordelen (hierbij ondersteund door softwaretools) en om controles uit te voeren op de waargenomen problemen. 

Een grondige kennis op het gebied van verrekenprijzen wordt daarom een vereiste.

De OESO heeft in 2020 ook verschillende rapporten gepubliceerd met betrekking tot de gevolgen van COVID 19 voor het beleid inzake verrekenprijzen, en de nieuwe aanpak die de OESO heeft voorgesteld (en die nog in de ontwerpfase verkeert) met betrekking tot de gevolgen van de digitalisering van de economie voor verrekenprijzen (“BEPS 2.0”).

Tenslotte kunnen multinationale ondernemingen alsmede KMOs ook op eigen initiatief naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen stappen met het oog op het verkrijgen van een voorafgaande beslissing omtrent transfer pricing welke de FOD Financiën voor de toekomst bindt.

Het doel van het seminarie is om een diepgaand overzicht te geven van:

 • De impact van de OESO en de EU op het gebied van verrekenprijswetgeving
 • Een praktisch overzicht van de te vervullen Belgische transfer pricing formaliteiten (groepsdossier/ lokaal dossier/ landenrapport)
 • Impact van de recente Circulaire 
 • Inzicht in de nieuwe aanpak van de verrekenprijscontroles
 • Gevolgen van COVID 19 voor het TP-beleid op basis van het nieuwe OESO-verslag van 18 december 2020
 • De bepalingen van de nieuwe administratieve circulaire inzake verrekenprijzen
 • De werkwijze voor het verkrijgen van een voorafgaande beslissing of ruling inzake verrekenprijzen
 • Een aantal recente voorafgaande beslissingen inzake verrekenprijzen

Deze complexe, maar uitermate actuele materie wordt behandeld door bekende specialisten met veel praktische ervaring.

Deze complexe, maar uitermate actuele materie wordt behandeld door bekende specialisten met veel praktische ervaring:

 • Dirk Van Stappen, Partner KPMG Global Transfer Pricing Services / Professor Universiteit Antwerpen 
 • Peter Chiau, Adviseur BBI Brussel
 • Yves de Groote, Partner KPMG Global Transfer Pricing Services
 • Bart Van Humbeeck, Voorzitter Dienst Voorafgaande Beslissingen

Programma

08u30 Ontvangst deelnemers

9u00 Transfer Pricing: Algemeen kader en recente ontwikkelingen

 • Waarom is transfer pricing belangrijk?
 • De rol van de OESO en andere (f)actoren
 • Analyse van de 5 transfer pricing methoden
 • Recente ontwikkelingen en trends inzake transfer pricing en hun gevolgen voor de bedrijven
 • De rol van de Europese Commissie en de impact van het Eu joint Transfer Pricing Forum op de transfer pricing praktijk

Dirk Van Stappen

10u45 Koffiepauze

11u00 Transfer Pricing: Regulerend kader in België

 • Wetgevend kader: Toepassingsgebied
 • TP Circulaire
 • Belgische transfer pricing documentatie vereisten (BEPS 13)
  • Groepsdossier
  • Lokaal dossier
  • Landen rapport
 • Recente Belgische transfer pricing rechtspraak
 • Impact Covid – Interpretatie OESO Rapport
 • Transfer pricing controles – Case Study

Yves de Groote

12u30 Lunch

13u30 Transfer Pricing controles

 • Voorstelling van de actoren in het verrekenprijslandschap
 • Nieuwe aanpak inzake verrekenprijscontroles
 • Aandachtspunten bij een audit aan de hand van een aantal praktijkgevallen
 • Verrekenprijzen in een snel evoluerende fiscale wereld

Peter Chiau

15u00 Koffiepauze

15u15 Transfer Pricing rulings

 • Transfer pricing rulings als alternatief voor het afwachten van een controle
 • Hoe verloopt de aanvraag en behandeling van een transfer pricing ruling?
 • Toelichting bij een aantal recente voorafgaande beslissingen inzake transfer pricing waaronder ook beslissingen inzake de aftrek voor innovatie-inkomsten

Bart Van Humbeeck

16u30 Paneldiscussie en vragen

 • Bespreking van actuele punten door de sprekers in discussievorm

17u00 Einde

NU INSCHRIJVEN