TRANSFER PRICING

de belangrijkste fiscale uitdaging zowel voor multinationale ondernemingen als voor KMO’s

Van Der Valk hotel Antwerpen

De Belgische belastingautoriteiten hebben besloten om de belastingcontroles van multinationale groepen naar een hoger niveau te brengen. Vanaf nu zullen de Belgische belastinginspecteurs zich vooral toespitsen op verrekenprijzen en complexe internationalebelastingaangelegenheden.
Aangezien de Belgische belastingautoriteiten overspoeld worden met transfer pricing – informatie en -documentatie die aansluit op de eerder recente eis dat belastingplichtigen elk jaar een Groepsdossier, een Lokaal Dossier en een Landenrapport (en notificaties) moeten indienen, hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren in mankracht om al deze documenten te beoordelen (hierbij ondersteund door softwaretools) en om controles uit te voeren op de waargenomen problemen. Een grondige kennis op het gebied van verrekenprijzen wordt daarom een vereiste.
Tenslotte kunnen multinationale ondernemingen alsmede KMO’s ook op eigen initiatief naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen stappen met het oog op het verkrijgen van een voorafgaande beslissing omtrent transfer pricing welke de FOD Financiën voor de toekomst bindt.

Het doel van het seminarie is om een diepgaand overzicht te geven van:

– De impact van de OESO en de EU op het gebied van verrekenprijswetgeving
– Een praktisch overzicht van de te vervullen Belgische transfer pricing formaliteiten
(groepsdossier/ lokaal dossier/ landenrapport)
– Inzicht in de nieuwe aanpak van de verrekenprijscontroles
– De bepalingen van de nieuwe administratieve circulaire inzake verrekenprijzen
– De werkwijze voor het verkrijgen van een voorafgaande beslissing of ruling

Deze complexe, maar uitermate actuele materie wordt behandeld door bekende specialisten met veel praktische ervaring.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

590,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

28 november 2019

Locatie

Van Der Valk hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66,
2140 Antwerpen

route

Docenten

Dirk Van Stappen
Peter Chiau
Guy Giroulle
Yves de Groote

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

UW SPREKERS

 • Dirk Van Stappen, Partner KPMG Global Transfer Pricing Services / Gastprofessor Universiteit Antwerpen
 • Peter Chiau, Adviseur BBI Brussel
 • Guy Giroulle, Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken
 • Yves de Groote, Partner KPMG Global Transfer Pricing Services

PROGRAMMA

08u30         Ontvangst deelnemers

9u00           TRANSFER PRICING : ALGEMEEN KADER EN RECENTE ONTWIKKELINGEN

 • Waarom is transfer pricing belangrijk?
 • De rol van de OESO en het BEPS-project
 • Analyse van de 5 transfer pricing methoden
 • Recente ontwikkelingen en trends inzake transfer pricing in Europa
 • De rol van de Europese Commissie en de impact van het Eu joint Transfer Pricing Forum op de transfer pricing praktijk

Dirk Van Stappen

10u45  Koffiepauze

11u00  TRANSFER PRICING : REGULEREND KADER IN BELGIE

 • Wetgevend kader: toepassingsgebied
 • Onderling overleg en arbitrage
 • BEPS 13 : “Country-by-Country Reporting”, “Master File”, “Local File”
 • Nieuwe Belgische transfer pricing documentatie vereisten
  • Groepsdossier
  • Lokaal dossier
  • Landen rapport
 • Transfer Pricing controles – Case studies

Yves de Groote

12u30  Lunch

13u30         TRANSFER PRICING CONTROLES

 • Voorstelling van de cel verrekenprijzen
 • Nieuwe aanpak inzake verrekenprijscontroles
 • Aandachtspunten bij een audit aan de hand van een aantal praktijkgevallen
 • BEPS en de gevolgen voor de dagdagelijkse controlepraktijken

Peter Chiau

15u00              Koffiepauze

15u15              TRANSFER PRICING RULINGS

 • Transfer pricing rulings als alternatief voor het afwachten van een controle
 • Hoe verloopt de aanvraag en behandeling van een transfer pricing ruling?
 • Nieuwe regeling inzake de innovatieaftrek en daarmee gepaard gaande transfer pricing aspecten
 • Bespreken van enkele recente beslissingen genomen door de Dienst Voorafgaande Beslissingen

Guy Giroulle

16u30         PANELDISCUSSIE EN VRAGEN

 • Bespreking van actuele punten door de sprekers in discussievorm

17u00         Einde

NU INSCHRIJVEN