Transfer Pricing

Van Der Valk Hotel Antwerpen

De belangrijkste fiscale uitdaging zowel voor multinationale ondernemingen als voor KMO’s

De Belgische belastingautoriteiten hebben besloten om de belastingcontroles van multinationale groepen naar een hoger niveau te brengen. Vanaf nu zullen de Belgische belastinginspecteurs zich vooral toespitsen op verrekenprijzen en complexe internationale belastingaangelegenheden.

Een nieuwe Circulaire werd gepubliceerd, die een Belgisch perspectief introduceert in de interpretatie van de OESO-rapporten.

Aangezien de Belgische belastingautoriteiten overspoeld worden met transfer pricing – informatie en -documentatie die aansluit op de eerder recente eis dat belastingplichtigen elk jaar een Groepsdossier, een Lokaal Dossier en een Landenrapport (en notificaties) moeten indienen, hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren in mankracht om al deze documenten te beoordelen (hierbij ondersteund door softwaretools) en om controles uit te voeren op de waargenomen problemen.

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

640,00€ (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille
– Registratienr DV.O105311
– Max projectbedrag: € 620,00
– 20 of 30% subsidie

Datum

15 okt 2020

Locatie

Van Der Valk Hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66
2140 Antwerpen
route

Docenten

Dirk Van Stappen
Peter Chiau
Guy Giroulle
Yves de Groote

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Een grondige kennis op het gebied van verrekenprijzen wordt daarom een vereiste.

Tenslotte kunnen multinationale ondernemingen alsmede KMO’s ook op eigen initiatief naar de Dienst Voorafgaande Beslissingen stappen met het oog op het verkrijgen van een voorafgaande beslissing omtrent transfer pricing welke de FOD Financiën voor de toekomst bindt.

Het doel van het seminarie is om een diepgaand overzicht te geven van :

 • De impact van de OESO en de EU op het gebied van verrekenprijswetgeving
 • Een praktisch overzicht van de te vervullen Belgische transfer pricing formaliteiten
 • (groepsdossier/ lokaal dossier/ landenrapport)
 • Impact van de nieuwe Circulaire
 • Inzicht in de nieuwe aanpak van de verrekenprijscontroles
 • De bepalingen van de nieuwe administratieve circulaire inzake verrekenprijzen
 • De werkwijze voor het verkrijgen van een voorafgaande beslissing of ruling inzake verrekenprijzen
 • Een aantal recente voorafgaande beslissingen inzake verrekenprijzen

Deze complexe, maar uitermate actuele materie wordt behandeld door bekende

specialisten met veel praktische ervaring.

Sprekers:

 • Dirk Van Stappen, Partner KPMG Global Transfer Pricing Services / Gastprofessor Universiteit Antwerpen

 • Peter Chiau, Adviseur BBI Brussel

 • Guy Giroulle, Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken

 • Yves de Groote, Partner KPMG Global Transfer Pricing Services

Programma:

08u30 Ontvangst deelnemers

9u00 TRANSFER PRICING : ALGEMEEN KADER EN RECENTE

ONTWIKKELINGEN

 • Waarom is transfer pricing belangrijk?
 • De rol van de OESO en het BEPS-project
 • Analyse van de 5 transfer pricing methoden
 • Recente ontwikkelingen en trends inzake transfer pricing in Europa
 • De rol van de Europese Commissie en de impact van het Eu joint Transfer Pricing Forum op de transfer pricing praktijk

Dirk Van Stappen

10u45 Koffiepauze

11u00 TRANSFER PRICING : REGULEREND KADER IN BELGIE

 • Wetgevend kader: toepassingsgebied
 • Onderling overleg en arbitrage
 • BEPS 13 : “Country-by-Country Reporting”, “Master File”, “Local File”
 • Belgische transfer pricing documentatie vereisten
 • Groepsdossier
 • Lokaal dossier
 • Landen rapport
 • Transfer Pricing controles – Case studies
 • Nieuwe Circulaire

Yves de Groote

12u30 Lunch

13u30 TRANSFER PRICING CONTROLES

 • Voorstelling van de cel verrekenprijzen
 • Nieuwe aanpak inzake verrekenprijscontroles
 • Aandachtspunten bij een audit aan de hand van een aantal praktijkgevallen
 • BEPS en de gevolgen voor de dagdagelijkse controlepraktijken

Peter Chiau

15u00 Koffiepauze

15u15 TRANSFER PRICING RULINGS

 • Transfer pricing rulings als alternatief voor het afwachten van een controle
 • Hoe verloopt de aanvraag en behandeling van een transfer pricing ruling?
 • De regeling inzake de innovatieaftrek van toepassing op octrooien en software en daarmee gepaard gaande transfer pricing aspecten
 • Bespreking van een aantal recente voorafgaande beslissingen inzake transfer pricing

Guy Giroulle

16u30 PANELDISCUSSIE EN VRAGEN

 • Bespreking van actuele punten door de sprekers in discussievorm

17u00 Einde

NU INSCHRIJVEN