Vastgoedinvesteringen in Spanje 2019

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Het investeren in Spaans onroerend goed is wellicht nooit zo populair geweest als vandaag.  In onze dagelijkse praktijk merken we dat heel wat personen in hun enthousiasme vaak ondoordacht te werk gaan en zich niet bewust zijn van de mogelijke risico’s en valkuilen die met zo een aankoop gepaard kunnen gaan.

Daarnaast stellen we vast dat men zich vaak te laat informeert omtrent de mogelijkheden waardoor mogelijke opportuniteiten vaak niet worden benut.  Naderhand schuiven met onroerend goed wordt dan vaak een heel dure aangelegenheid.

Met dit seminarie willen wij u door het aankoopproces loodsen en wordt u uitgebreid geïnformeerd welke de valkuilen zijn waar u dient rekening mee te houden bij een eventuele aankoop.  Daarnaast wordt stilgestaan bij de wijze waarop u het onroerend goed kan aankopen en worden de verschillende alternatieven toegelicht.  Dit zowel vanuit het standpunt van de natuurlijke persoon die het onroerend goed wenst aan te kopen voor eigen gebruik als vanuit het standpunt van de investeerder/ondernemer die de aankoop eerder als een investering beschouwt en onmiddellijk of op korte termijn een rendement wenst te genereren.

Kortom tijdens dit seminarie overlopen we het hele proces van aankoop, verbouwen, bezit en overdracht van Spaans onroerend goed waarbij we vandaag (moment van aankoop) reeds rekening houden met morgen (moment van verkoop of overdracht).

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

375,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

26 april 2019

Locatie

CROWNE PLAZA ANTWERPEN
Gerard le Grellelaan 10
2020 Antwerpen

route

Docenten

Dany De Decker

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (4u)
 • Aanvang 13u30, einde 17u30

Programma (13u30 – 17u30)

Onroerend goed aankopen in Spanje: mogelijkheden en fiscale optimalisatie

 • Formaliteiten voorafgaand aan de aankoop van onroerend goed
 • Van het privécontract tot de akte bij de notaris in Spanje : aandachtspunten bij opmaak overeenkomsten / aandachtspunten mbt notariële akte
 • Soorten contracten
 • Registratierechten of BTW
 • Tarieven
 • Overzicht van de kosten die gepaard gaan  met de aankoop van een onroerend goed zodat u de kostprijs van uw aankoop correct  kan inschatten
 • Rol en verantwoordelijkheid van de advocaat, notaris en makelaar bij aankoop van onroerend goed
 • De financiering van Spaans onroerend goed ( hypotheekrecht, banken, andere vormen van financiering)
 • Formaliteiten onmiddellijk na de aankoop van het onroerend goed
 • Rol en noodzaak tot benoemen van fiscaal vertegenwoordiger

BTW-problematiek en onroerend goed

 • Werken in onroerende staat in Spanje
 • Werven als ‘Vaste Inrichting’
 • Wanneer is verlegging van heffing van toepassing ?
 • Kunnen verbouwingswerken genieten van een verlaagd BTW tarief ?
 • Toepassingsvoorwaarden

Fiscale gevolgen in Spanje en in België van het aanhouden van onroerend goed in Spanje

 • Aankoop als privé persoon / Belgische vennootschap / Spaanse vennootschap
 • Wat zijn eventuele voordelen / motieven / overwegingen bij de keuze van bovenstaande alternatieven ?
 • Welke belastingen zijn verschuldigd bij persoonlijk gebruik of verhuur van het onroerend goed ?
 • Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar als natuurlijke persoon / Belgische vennootschap / Spaanse vennootschap ?
 • Wat zijn de gevolgen van het ter beschikking stellen van onroerend goed door de vennootschap aan de bedrijfsleider.
 • Hoe worden meerwaarden belast ?
 • Worden inlichtingen uitgewisseld tussen Spanje en België?
 • Wat bij dividenduitkering of vereffening van de vennootschap ?

Overdracht, successie, schenking en vermogenplanning

 • Schenkings- en successiebelasting
 • Vermogensbelasting
 • Invloed fiscale verdragen
 • Vruchtgebruik-naakte eigendom aankoopstructuur
 • Aankoop via Belgische, Spaanse of andere vennootschap
 • Waardering onroerend goed in de vennootschap en aandelen
 • Risico’s en sancties bij niet-aangifte
 • Verkoop of schenken van aandelen en fiscale gevolgen
 • Wat met reeds bestaande eigendommen: laten vererven, schenken, verkopen of inbrengen?

Docenten

Dany De Decker
Partner – Boekhouder-Fiscalist  Baker Tilly Belgium en Afyse España Asesores

 

NU INSCHRIJVEN