Vastgoedrecht & Vastgoedtransacties (1 en 8 februari 2019)

Van Der Valk hotel Brussels Airport

2-daagse basiscursus

De materie van het vastgoedrecht is voortdurend in beweging. Denk maar aan de recente beleidsaanbevelingen betreffende de wet inzake mede-eigendom, de regionalisering van het handels- en woninghuurrecht, de aangekondigde hervorming van het vennootschaps- en burgerlijk recht en de invoering van nieuwe investeringsvehikels.

Bovendien is het vastgoedrecht ook een complex gegeven. In eerste instantie behoort het vastgoedrecht op vele vlakken tot de bevoegdheid van de gewesten. Daarnaast worden vastgoedtransacties door tal van rechtstakken beheerst, gaande van het goederen- en omgevingsrecht tot het fiscaal, financieel en zekerheidsrecht.

Voor de vastgoedprofessional komt het er dus op aan om up-to-date te blijven en inzicht te hebben in alle aspecten van het vastgoedrecht. In deze opleiding zetten we voor U dan ook de basisbeginselen van het vastgoedrecht uiteen. We bespreken tevens de verschillende invalshoeken van een vastgoedtransactie en staan stil bij de meest recente evoluties in de Belgische rechtspraak en rechtsleer.

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

975,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

1 en 8 februari 2019

Locatie

Van Der Valk hotel Brussels Airport
Culliganlaan 4
1831 Machelen

route

Docenten

Lien Bellinck

Nikolaas Backaert

Domino De Groodt

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest voor 12 uur permanente vorming (IAB / BIV / BIBF)
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Dag 1   Beginselen van het vastgoedrecht en vastgoedfiscaliteit

Zakelijke rechten en hun gebruik in de praktijk, inclusief de fiscale aspecten ervan

 • Eigendomsrecht
 • Vruchtgebruik
 • Recht van erfpacht
 • Recht van opstal
 • Erfdienstbaarheden en hypotheek
 • Bijzondere situatie van mede-eigendom

Terbeschikkingstelling van onroerend goed

 • Wetgevend kader met aandacht voor de regionalisering
 • Algemene beginselen van het huurrecht (met inbegrip van het lot van de verbouwingswerken tijdens en op het einde van de huurovereenkomst)
 • Bespreking van typecontracten: kantoor, logistiek, winkel, residentieel, studentenkamers en zorgvastgoed
 • Onderhandeling van een huurovereenkomst – pro huurder of verhuurder

Vastgoedontwikkeling, de aannemings- en promotieovereenkomst

 • Mogelijkheid tot vastgoedontwikkeling binnen toepasselijk regelgevend kader
 • Middelenverbintenis vs. resultaatverbintenis
 • Bespreking van typecontracten

Dag 2 – Vastgoedtransacties

Aan- en verkoop van vastgoed

 • Het belang van due diligence (issue spotting, risk assessment, remediëring met het oog op het sluiten van de vastgoedtransactie)
 • Asset deal vs. share deal
 • Bijzondere aspecten van stedenbouw en bodem in het licht van de meest recente rechtspraak
 • Bijzondere informatieplichten
 • Onderhandeling van asset deal / share deal – pro koper of verkoper

Vastgoedfinanciering

 • “Bankability” van vastgoedprojecten
 • Financieringsmogelijkheden en – vormen
 • Overzicht van zekerheden, (notaris)kosten en formaliteiten

Investeringsvehikels

 • Niet gereglementeerde vennootschappen: de NV en BVBA en de impact van de aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht
 • Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF): toepassingsgebied, reglementaire en fiscale aspecten
 • Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV): toepassingsgebied, reglementaire en fiscale aspecten

Deze cursus is bestemd voor iedereen die te maken heeft met de juridische en fiscale gevolgen van vastgoedtransacties én -projecten!

Docenten

Lien Bellinck, Advocaat Real Estate Loyens & Loeff

Nikolaas Backaert, Advocaat Real Estate Loyens & Loeff

Domino De Groodt, Advocaat Real Estate Loyens & Loeff

 

NU INSCHRIJVEN