Waardebepaling van een vennootschap

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces. Wat is de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting?

Waarderingsmodellen worden meegeleverd op cd in kant-en-klare Excelberekeningen, incl.  gratis boek

Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming? Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop? Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner? Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt?Hoe dient u de resultaten te interpreteren? Wat is de impact van het overnameproces op de waarde? Kies een fiscaal voordelige route Hoe de waarde van uw aandelen verhogen? Wat zijn de risico’s van waarderen?
Waaraan voldoet een goede waardering? Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill? Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

590,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

27 september 2019

Locatie

CROWNE PLAZA ANTWERPEN
Gerard le Grellelaan 10
2020 Antwerpen

route

Docenten

Thierry Van Loocke
Ludo Lievens
Francis Callewaert

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u)
 • Aanvang 11u, einde 18u
 • Lunch: 13u-14u

Programma

10u30  Ontvangst en registratie van de deelnemers

11u00  Overzicht van waarderingsmethodes en toepassingsmogelijkheden

 • Waaraan voldoet een goede waardering?
 • Welke invloed heeft het doel van de waardering op de gebruikte methode?
 • Overzicht waarderingsmethodes? Welke dient u in bepaalde situaties te gebruiken?
  • De waardering op basis van vermogen
   • Eigen vermogenswaarde
   • Substantiële waarde
  • De waardering op basis van opbrengsten
   • Opbrengstfactor winst
   • Opbrengstfactor cashflow
   • Opbrengstfactor vrije cashflow
   • Opbrengstfactor dividend
  • De gemengde methodes
   • De meeropbrengstencapaciteit
   • Andere voorkomende gemengde methodes
  • Empirische methodes (multiples)
   • Beursratio’s
   • Voor- en nadelen van deze methode
   • Vuistregelmethodes
 •  Speciale gevallen: minderheids- en meerderheidsparticipaties, zwart geld, etc.
 •  Liquidatiebelasting
 • Welke stappen dient u te doorlopen in een waardering?
 • Wat is de waarde van een KMO?
 • Veel gemaakte fouten in waarderingen
 • De basisprincipes van een goed waarderingsverslag

Thierry Van Loocke

13u00  Lunch

14u00  Fiscale aspecten verbonden aan de waarde van een onderneming

 • Impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting
 • Voorbereiding: 5 concrete tips
  • Waardebepaling
  • Businessplan
  • Due Diligence
  • Charter
  • Financieel
 • Ruling – voorafgaande beslissing in fiscale zaken:
  • Analyse standpunt rulingcommissie
  • Bespreking beslissingen
 • Actiepunten in functie van de waardecreatie
  • Partiële splitsing
  • Verkoop/inbreng aandelen (share deal)
  • Verkoop activa (asset deal)
  • Controlewijziging

Ludo Lievens

15u45  Pauze

16u00  De impact van het overnameproces op de waarde

Het M&A-proces

 • De strategie / voorbereiding / reden en aanleiding
 • Due diligence en de onderhandelingen
 • Het overnamecontract
 • De mens in het proces
 • De markt, het momentum, de hype

De impact van de koper op de waarde

 • Synergie
 • Integratie

De immateriële waardedrijvers

 • Leiderschap
 • Organsiatie & team
 • IP
 • Merk(en)

Francis Callewaert

17u00  Workshop: wat is een goedlopend bedrijf waard?

 • Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?
 • Welke waarderingsmethoden zijn relevant?
 • Aandacht voor veel gemaakte fouten in waarderingen
 • Uitwerken van de correcties op het vermogen: wat is de waarde van stille reserves, goodwill, …?
 • Uitwerken van de correcties op de resultaten
 • Uitwerken case

Thierry Van Loocke

18u00  Einde

Docenten

Thierry Van Loocke
Director Deloitte Bedrijfsrevisoren
Docent UGent – faculteit Economie en Bedrijfskunde
Lid van de juridische commissie van het IBR
Rechter in Ondernemingszaken aan de Ondernemingsrechtbank te Gent

Ludo Lievens
Vennoot – Belastingconsulent Lievens & C° consulting, Corporate Finance
Docent BBS (KUL), Co-auteur KMO-Overdracht

Francis Callewaert
Zaakvoerder Quercus, Advies & Management

NU INSCHRIJVEN