Waardebepaling van een vennootschap

Van Der Valk hotel Beveren

Een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces. Waarderingsmodellen worden meegeleverd in kant-en-klare Excelberekeningen op cd-rom, incl. gratis boek

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

590,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

27 september 2018

Locatie

Van Der Valk hotel Beveren
Gentseweg 280
9120 Beveren
Google Maps

Docenten

Thierry Van Loocke
Ludo Lievens
Francis Callewaert

Extra info

 • Aanwezigheidsattest IAB/BIBF/IBR/BIV: 6u
 • Aanvang 11u, einde 18u
 • Lunch: 13u-14

U krijgt een antwoord op:

 • Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming?
 • Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop?
 • Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner?
 • Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt?
 • Hoe dient u de resultaten te interpreteren?
 • Wat is de impact van het overnameproces op de waarde?
 • Hoe een fiscaal voordelige route kiezen?
 • Hoe de waarde van uw aandelen verhogen?
 • Wat zijn de risico’s van waarderen?
 • Waaraan voldoet een goede waardering?
 • Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill?
 • Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
 • Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?

Programma

10u30  Ontvangst en registratie van de deelnemers

11u00  Overzicht van waarderingsmethodes en toepassingsmogelijkheden

 • Waaraan voldoet een goede waardering?
 • Welke invloed heeft het doel van de waardering op de gebruikte methode?
 • Overzicht waarderingsmethodes? Welke dient u in bepaalde situaties te gebruiken?
  • De waardering op basis van vermogen
   • Eigen vermogenswaarde
   • Substantiële waarde
  • De waardering op basis van opbrengsten
   • Opbrengstfactor winst
   • Opbrengstfactor cashflow
   • Opbrengstfactor vrije cashflow
   • Opbrengstfactor dividend
  • De gemengde methodes
   • De meeropbrengstencapaciteit
   • Andere voorkomende gemengde methodes
  • Empirische methodes (multiples)
   • Beursratio’s
   • Voor- en nadelen van deze methode
   • Vuistregelmethodes
 • Speciale gevallen: minderheids- en meerderheidsparticipaties, zwart geld, etc.
 • Liquidatiebelasting
 • Welke stappen dient u te doorlopen in een waardering?
 • Wat is de waarde van een KMO?
 • Veel gemaakte fouten in waarderingen
 • De basisprincipes van een goed waarderingsverslag

Thierry Van Loocke

13u00 Lunch

14u00  Fiscale aspecten verbonden aan de waarde van een onderneming

 • Ruling – voorafgaande beslissing in fiscale zaken:
  • Analyse standpunt rulingcommissie
  • Bespreking beslissingen
 • Fiscale due diligence: fiscale aandachtspunten ter voorbereiding van de overdracht van uw vennootschap: management fees, overdraagbare fiscale verliezen, belastingvrije reserves, voordelen alle aard, schijnzelfstandigen, e.a.
 • Partiële splitsing – voorwaarden en risico’s met betrekking tot partiële splitsing: bv. afsplitsen van onroerend goed versus afsplitsen bedrijfstak
 • Verkoop aandelen (share deal):
  • Zijn meerwaarden belastbaar?
  • Rulingbeslissingen
  • Rechtspraak: overzicht
  • Rechtsleer
 •  Verkoop van activa (asset deal)
  • Afzetten t.o.v. overgedragen verliezen
  • Gespreide taxatie meerwaarden mits herbelegging
  • Gereglementeerde overdracht versus niet gereglementeerde overdracht van een bedrijfstak
 • Impact zomerakkoord en wet hervorming vennootschapsbelasting

Ludo Lievens

15u45 Pauze

16u00  De impact van het overnameproces op de waarde

 • Het M&A-proces
  • De strategie / voorbereiding / reden en aanleiding
  • Due diligence en de onderhandelingen
  • Het overnamecontract
  • De mens in het proces
  • De markt, het momentum, de hype
 • De impact van de koper op de waarde
  • Synergie
  • Integratie
 • De immateriële waardedrijvers
  • Leiderschap
  • Organisatie & team
  • IP
  • Merk(en)

Francis Callewaert

17u00  Workshop: wat is een goedlopend bedrijf waard?

 • Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?
 • Welke waarderingsmethoden zijn relevant?
 • Aandacht voor veel gemaakte fouten in waarderingen
 • Uitwerken van de correcties op het vermogen: wat is de waarde van stille reserves, goodwill, …?
 • Uitwerken van de correcties op de resultaten
 • Uitwerken case

Thierry Van Loocke

18u00  Einde

Docenten

Thierry Van Loocke
Director Deloitte Bedrijfsrevisoren
Docent UGent – faculteit Economie en Bedrijfskunde
Lid van de juridische commissie van het IBR
Handelsrechter Rechtbank van Koophandel Gent

Ludo Lievens
Vennoot – Belastingconsulent Lievens & C° consulting, Corporate Finance / Auteur van boeken met betrekking tot overdracht van het familiebedrijf / Docent en programmadirecteur Brugge Business School VPOO, KHBO, KUL / Gastdocent Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) / Lid redactiecomité Collectie Bedrijfsrecht – uitgeverij Vanden Broele

Francis Callewaert
Zaakvoerder Quercus, Advies & Management / Geeft diverse studiedagen omtrent fusies en overnames, waardering van bedrijven en aansprakelijkheid van bestuurders.   Hij is o.a. bestuurder van VOKA West-Vlaanderen, Festival Van Vlaanderen en bestuurslid Brugge VKW

NU INSCHRIJVEN