Wat is de KMO-portefeuille?

In de nieuwe KMO-portefeuille wordt voor de subsidiepercentages een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen ( minder 50 werknemers  – € 10.000.000 omzet) krijgen een jaarlijks steunplafond van 7.500 euro, het steunpercentage bedraagt 30%. Middelgrote ondernemingen ( minder dan 250 werknemer – € 50.000.000 omzet) krijgen een jaarlijks steunplafond van 7.500 euro, het steunpercentage bedraagt 20%. Deze steunpercentages gelden voor bedragen inclusief catering ( max. € 25 per opleidingsdag) en exclusief BTW .

Via de KMO-portefeuille kunnen ondernemingen of vrije beroepen via de Vlaamse overheid subsidie bekomen voor opleidingen, inclusief de wettelijk verplichte opleidingen (advocaten, notarissen, belastingconsulenten, accountants, vastgoedmakelaars, …).

Alle info op www.kmo-portefeuille.be

opleiding met KMO-portefeuille

Wat moet u doen als u gebruik wil maken van de KMO-portefeuille?

Vooraf – Aanvraag federaal token of aanvraag elektronische kaartlezer
Voor u gebruik wil maken van de KMO-portefeuille heeft u een federaal token of elektronische kaartlezer nodig. Voor meer info zie onderstaande websites.

www.fedict.belgium.be
eid.belgium.be

Deze procedure duurt ongeveer 10 dagen.

Stap 1 – Registratie en opening elektronische portefeuille
Met uw federaal token of uw elektronische kaartlezer kan u zich aanmelden op de website www.kmo-portefeuille.be. Na uw registratie zal u een login en een paswoord ontvangen en wordt er voor u een portefeuille geopend. Deze procedure duurt ongeveer 10 dagen.

Stap 2 – Inschrijving opleiding INFO TOPICS
U kan zich inschrijven voor één van de opleidingen van INFO TOPICS of via e-mail info@infotopics.be

Stap 3 – Projectaanvraag
Op de website www.kmo-portefeuille.be kan u via uw portefeuille een project aanvragen voor de opleiding waarvoor u zich inschreef tot 14 dagen na de datum van de opleiding.

Na uw aanvraag ontvangt INFO TOPICS een e-mail om uw project goed te keuren. Bij goedkeuring zal u een e-mail ontvangen met verzoek tot betaling aan Sodexho . Van zodra Sodexho de betaling heeft ontvangen, krijgt u een e-mail met de melding dat de volledige deelnameprijs gestort werd in uw portefeuille op de website www.kmoportefeuille.be. Nu moet u opdracht geven om dit bedrag door te storten aan INFO TOPICS. Na deze opdracht ontvangt INFO TOPICS een bevestigingsmail

Wat zijn de meest voorkomende problemen?

Bij de aanvraag:
Vaak wordt het bedrag inclusief btw vermeld.
Als de aanvraag op de laatste dag gebeurt (14 dagen na de datum van de opleiding) en deze aanvraag is foutief, dan moet INFO TOPICS de aanvraag weigeren en kan de aanvraag niet meer opnieuw ingediend worden.

Na de aanvraag:
Nadat de betaling aan Sodexho werd uitgevoerd, moet men nog opdracht geven op de website van KMO-portefeuille om het bedrag aan INFO TOPICS door te storten. Het volledige bedrag moet worden doorgestort.