Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker door de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

13
SEP, 2019

Een bedrijf succesvol kopen of verkopen

Van Der Valk Brussels Airport

Checklist voor een geslaagde overname

Heeft u een koop of verkoop van een bedrijf in het vooruitzicht? Dit is geen alledaagse beslissing en voor veel ondernemers een ingewikkelde en persoonlijke kwestie. In deze praktische cursus begeleiden ervaren docenten u in dit proces met een stappenplan volledig toegespitst op KMO’s. Uniek aan dit programma is dat het gehele transactieproces wordt doorgelicht. Leer hoe u in alle fasen de juiste keuzes maakt!

NAAR OPLEIDING
13
SEP, 2019

Emigratie & fiscus

Van Der Valk Brussels Airport

De torenhoge belastingdruk en vooral de rechtsonzekerheid doet ondernemers en vermogenden nadenken over het emigreren naar fiscaal vriendelijker oorden.

Dit seminarie onderzoekt praktijkgericht de voor- en nadelen van dergelijke ‘fiscaal geïnspireerde emigratie’.

NAAR OPLEIDING
19
SEP, 2019

Ontslag 2019 – Praktijknamiddag

Crowne Plaza hotel Antwerpen

Grondige analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht. U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

NAAR OPLEIDING
24
SEP, 2019

Fiscale voor- en nadelen van zaken doen in Nederland

Van der Valk hotel Antwerpen

Mobiliteit is anno 2019 belangrijker dan ooit. Steeds meer en meer mensen gaan hun professionele uitdagingen over de grens zoeken. Hoewel het zeer exotisch kan zijn om te werken en te leven in verre oorden, merken we dat veel Belgen liever wat dichter bij huis blijven. Tijdens dit seminarie belichten we de belangrijkste voor- en nadelen van zaken doen in Nederland..

NAAR OPLEIDING
27
SEP, 2019

Waardebepaling van een vennootschap

Crowne Plaza hotel Antwerpen

Een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces

Waarderingsmodellen worden meegeleverd in kant-en-klare Excelberekeningen incl.  gratis boek

Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming? Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop? Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner? Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt? Hoe dient u de resultaten te interpreteren? Wat is de impact van het overnameproces op de waarde? Kies een fiscaal voordelige route
Hoe de waarde van uw aandelen verhogen? Wat zijn de risico’s van waarderen? Waaraan voldoet een goede waardering? Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill? Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?

NAAR OPLEIDING
8 en 9
OKT, 2019

Vastgoedberekeningen met Excel (8 en 9 oktober)

Van der Valk hotel Antwerpen

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers. Een goede kennis van Excel is vereist.

NAAR OPLEIDING
15
OKT, 2019

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

Van der Valk hotel Beveren

Directe belastingen en BTW

Ingrijpende fiscale gevolgen nieuwe begrotingsmaatregelen!

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.

Hoe vermijden we discussies met de fiscus? Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

NAAR OPLEIDING
18
OKT, 2019

Leegstand & herbestemming vastgoed 2019
Nieuwe kansen voor oude gebouwen!

Van Der Valk hotel Antwerpen

Herbestemming van vastgoed is momenteel een “hot topic” in de vastgoedwereld. Aangezien er steeds minder vrije bebouwbare ruimte is, wordt steeds meer geïnvesteerd in leegstaande of verloederde gebouwen die worden omgevormd tot nieuwe constructies die vaak een andere bestemming krijgen. Denk maar aan de transformatie van oude kantoorgebouwen in residentiële flatgebouwen, de oprichting van nieuwe co-houseprojecten en de herbestemming van oude kerken.

Herbestemmingsprojecten gaan echter gepaard met een amalgaam aan regels. Niet alleen zijn tal van administratiefrechtelijke regels van toepassing, maar ook de regels inzake huur, koop, erfpacht, opstal en appartementsmede-eigendom. Daarnaast geldt ook een verlaagd BTW-tarief onder bepaalde voorwaarden.

Het loont dus de moeite om dieper in te gaan op deze regels. Tijdens deze studiedag staan we stil bij de vragen die zich bij herbestemmingsprojecten (kunnen) stellen en zetten wij het toepasselijk wettelijk kader uiteen. Tevens bespreken wij enkele casussen uit de praktijk en gaan wij in op de meest recente evoluties inzake herbestemming.

NAAR OPLEIDING
15
NOV, 2019

Flexibele verloningsvormen

Crowne Plaza hotel Antwerpen

Een win-win situatie in creatief en fiscaalvriendelijk verlonen
Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten.

Tijdens deze opleiding, zullen wij een hele reeks praktische of actuele onderwerpen bespreken.

NAAR OPLEIDING
19
NOV, 2019

Zakendoen met de overheid – 8 aandachtspunten!

Van Der Valk hotel Antwerpen

Praktijknamiddag

Zakendoen met de publieke sector is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven.  Overheden en publiekrechtelijke entiteiten zijn echter onderworpen aan een complex reglementair kader, o.a. inzake hun eigen vorm en werking, overheidsopdrachten, beginselen van behoorlijk bestuur, gebruik van talen, immuniteiten enz.  Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben.  Het is daarom voor bedrijven van levensbelang om voldoende vertrouwd te zijn met deze context. 

Deze opleiding voorziet in een praktisch overzicht van de verschillende topics die van belang zijn bij contracteren met de overheid met handige do’s en don’ts.

NAAR OPLEIDING
22 en 29
NOV, 2019

Balans lezen voor niet-specialisten

Van Der Valk hotel Beveren

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager vaak moeilijk te begrijpen.

Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

Alternatieve onderzoeksmethoden en –technieken om de liquiditeit en de financiële toestand van een bedrijf te peilen komen aan bod. Tevens wordt de aandacht gevestigd op valkuilen bij de analyse van de jaarrekening die dienen vermeden om pogingen tot opsmukken van de jaarrekening en manipulering van ratio’s te detecteren en te doorprikken.

U maakt kennis met diagnosetechnieken die erop gericht zijn de financiële gezondheid van de onderneming door te lichten en haar overlevingskansen in te schatten

NAAR OPLEIDING
6 en 13
DEC, 2019

Alle mogelijkheden van EXCEL in 2 dagen!

Van Der Valk hotel Beveren

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel! Aan de hand van direct bruikbare Excel modellen en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag. Deze cursus werd reeds gevolgd door een 1000-tal tevreden deelnemers!

Deze 2 dagen werden speciaal ontwikkeld voor die Excel gebruiker die het beste wil halen uit zijn/haar spreadsheets en zo sneller en efficiënter de juiste beslissingen neemt.

Win tijd, verbeter uw analyses. Presenteer effectiever en voorkom verrassingen. Excelleer met Excel. Ontdek de vele nieuwe functies.

NAAR OPLEIDING