Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande, professionele partners.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker voor de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

24
MAART, 2023

Sociaal Overleg

Van Der Valk hotel Antwerpen

Hoe van de nood een deugd maken? 

Met de sociale verkiezingen in het vooruitzicht begin 2024, wensen heel wat ondernemingen zich op een nieuwe fase in het sociale overleg hetzij door de oprichting van nieuwe overlegorganen hetzij met de verkiezing van nieuwe werknemersvertegenwoordigers, voor te bereiden.  Tijd om alle boeken van onder het stof uit te halen en even met aandacht te kijken naar wat het sociaal overleg voor uw onderneming (verder) kan betekenen.  Hoe ga ik ermee om, wat wil ik ermee verrichten en hoe bereik ik best dat doel?

NAAR OPLEIDING
26 & 28
APRIL, 2023

Vastgoedberekeningen met Excel

Van Der Valk hotel Antwerpen

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers.  Een goede kennis van Excel is vereist.

U werkt aan uw eigen laptop.

NAAR OPLEIDING
12
MEI, 2023

Investeren in Vastgoed

Van Der Valk hotel Antwerpen

Privé of via de vennootschap?

Deze opleiding bespreekt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe u de aankoop en het bezit van vastgoed fiscaal en financieel kunt optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest actuele trends in de fiscale wetgeving. We lichten slimme strategieën toe aan de hand van praktische voorbeelden.  Ook de waardebepaling van vastgoed komt aan bod.

NAAR OPLEIDING
7-14-21
JUNI, 2023

Alle mogelijkheden van EXCEL in 3 dagen!

Van Der Valk hotel Beveren

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel!  Aan de hand van direct bruikbare Excel voorbeelden en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag, na telkens een inleiding door de trainer. Deze cursus is een uitbreiding van de cursus Expert in Excel, met meer diepgang. Deze 3 dagen (met een week tussen elke sessie) werden speciaal ontwikkeld voor die Excel gebruiker die het beste wil halen uit zijn/haar spreadsheets, veel cijfermateriaal moet verwerken en zo sneller en efficiënter de juiste beslissingen neemt.

NAAR OPLEIDING
9
JUNI, 2023

Management Incentives

Van Der Valk hotel Antwerpen

Technieken voor fiscaalvriendelijk vergoeden van het management

De kwaliteit van key medewerkers en management is één van de meest cruciale factoren voor het succes van een onderneming. In de huidige “War for talent” is het belangrijker dan ooit om goede mensen aan te trekken en te behouden met een competitief vergoedingspakket.

NAAR OPLEIDING
21-22-23
AUG, 2023

Power BI voor managers

Van der Valk hotel Antwerpen

Vandaag beschikt elke manager over een boel indicatoren en zet die om naar heel wat boordtabellen, waar cijfers en grafieken indrukwekkend worden gepresenteerd. In een oogopslag kan hij/zij hierdoor afwijkingen, tendensen identificeren en dus de financiële, commerciële of algemene strategie van zijn/haar bedrijf aanpassen.
Dankzij Power BI beschikt elke manager nu over Business Intelligence (BI) middelen, die eenvoudig te implementeren en aangepast zijn aan de huidige manier van business voeren.

NAAR OPLEIDING
7 en 14
SEPT, 2023
online webinar

2-daagse BTW-cursus voor beginners

Webinar

Tijdens deze tweedaagse sessie wordt een praktische manier een algemeen overzicht gegeven van de btw-wetgeving.  Hierbij wordt stilgestaan bij de algemene btw-verplichtingen, correcte facturatie van aan- en verkopen, onder welke voorwaarden is er een vrijstelling?  Wat zijn de geldende regels inzake recht op aftrek?  Kortom, ideaal voor iedereen die zelf geregeld met btw geconfronteerd wordt en een volledige heropfrissing wenst van de grondbeginselen van btw.

NAAR OPLEIDING
19
SEPT, 2023

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

Webinar

Directe belastingen en BTW

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.
Hoe vermijden we discussies met de fiscus? Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

NAAR OPLEIDING
28
SEPT, 2023

Vastgoedinvesteringen in Spanje

Webinar

De verwachting is dat na Covid de aankoop van onroerend goed in Spanje opnieuw fors zal aantrekken. In onze dagelijkse praktijk merken we dat heel wat personen in hun enthousiasme vaak ondoordacht te werk gaan en zich niet bewust zijn van de mogelijke risico’s en valkuilen die met zo een aankoop gepaard kunnen gaan.  

NAAR OPLEIDING
5 en 6
OKT, 2023

Balans lezen voor niet-specialisten

Van Der Valk hotel Antwerpen

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager  vaak moeilijk te begrijpen.

Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

NAAR OPLEIDING
19
OKTOBER, 2023

Sociale verkiezingen 2024

Van Der Valk hotel Antwerpen

Tijdens deze opleiding krijg je praktische tips voor een vlotte organisatie van uw sociale verkiezingen! Met aandacht voor de nieuwigheden die de wetgever voor deze verkiezingseditie heeft voorzien.

NAAR OPLEIDING
25
OKT, 2023

Waardebepaling van een vennootschap

Van Der Valk hotel Beveren

Een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces

Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming?
Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop?
Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner?
Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt?
Hoe dient u de berekende waardes te interpreteren?
Waarde versus prijs
Wat is de impact van het overnameproces op de waarde?
Kies een fiscaal voordelige route
Hoe de waarde van uw aandelen verhogen?
Wat zijn de risico’s van waarderen?
Waaraan voldoet een goede waardering?
Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill?
Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?

NAAR OPLEIDING
26
OKT, 2023
online webinar

Intracommunautaire handelingen anno 2023

Webinar

Wanneer u actief bent in de intracommunautaire handel van goederen tussen lidstaten van de EU ontstaan er momenteel  vaak onduidelijkheden. Wie moet het vervoer doen ? Heeft u een geldig btw-nummer van uw klant in de andere lidstaat ? Welke documenten zijn nodig bij een ex-works levering ? Wat zijn de gevolgen al er iets ontbreekt ? Wat met voorraden die worden aangelegd in een andere lidstaat ?

NAAR OPLEIDING
7 en 14 
NOV, 2023
online webinar

Grondige 2-daagse
BTW-opleiding voor gevorderden

Webinar

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken. In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden. Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling…

NAAR OPLEIDING
17
NOV, 2023

Flexibele verloningsvormen

Van Der Valk  hotel Antwerpen

Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten. 

NAAR OPLEIDING
23
NOV, 2023

Bestuurders- en Managementvennootschappen 360° belicht

Van Der Valk  hotel Antwerpen

Dit praktijkgericht seminarie richt zich tot bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) die hun professionele activiteiten (willen) organiseren via een vennootschap, én hun adviseurs.

De managementvennootschap is en blijft een populaire techniek voor bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) om hun professionele activiteiten te organiseren. Dit seminarie brengt voor deze mensen, hun opdrachtgevers én hun adviseurs de mogelijkheden en risico’s van de ‘managementvennootschap’ in kaart, door de verschillende ‘levensfasen’ van dergelijke vennootschappen, van oprichting tot en met ontbinding, op een geïntegreerde en praktijkgerichte manier te belichten. Hierbij wordt aandacht besteed aan relevante aspecten van vermogensplanning, btw, directe belastingen, parafiscaliteit, waarbij ook de juridische kant van het verhaal wordt toegelicht.

NAAR OPLEIDING
1
DEC, 2023

Praktijkdag Autofiscaliteit en Mobiliteit

Van der Valk hotel Antwerpen

Deze opleiding voor werkgevers bestaat uit twee modulen: autofiscaliteit in de brede zin en andere mobiliteitsoplossingen.

De dag is opgedeeld in twee grote luiken. In Module 1 krijgt u een overzicht van alle huidige bepalingen en nakende wijzigingen (vanaf 2023) in de autofiscaliteit. In deze uiteenzetting komt het arbeidsrecht en de huidige en toekomstige fiscale behandeling (personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw) alsook de parafiscale impact voor u als werkgever met betrekking tot de bedrijfswagen aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden zal ingezoomd worden op de voornaamste fiscale en parafiscale gevolgen. Tijdens de namiddag krijgt u een zo praktisch mogelijk overzicht van mogelijke alternatieven voor de salariswagens.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers. U zal met kennis van zaken uw huidige policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

NAAR OPLEIDING
12
DEC, 2023

Controle door de sociale inspectiediensten en aanpak van sociale fraude

Van der Valk hotel Antwerpen

Te vaak zijn bedrijven, werkgevers en hun adviseurs er zich niet van bewust hoe snel zij in het strafrechtelijk vaarwater komen na een sociale inspectie.

Na een inleiding met een overzicht van de verschillende soorten sociale inspectiediensten en hun zeer ruime bevoegdheden, worden in deze opleiding de gevolgen toegelicht van een sociale inspectie als eerste bouwsteen voor een strafrechtelijke vervolging, evenals de verschillende actiemogelijkheden voor  de gecontroleerde onderneming en hun bestuurders maar ook de mogelijke (re)acties vanuit de inspectie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie licht haar vervolgingsbeleid toe in het sociaal strafrecht en geeft aan welke zaken prioritair behandeld worden.

NAAR OPLEIDING