Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande, professionele partners.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker voor de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

14
FEB, 2020

Bestuurders- en Managementvennootschappen 360° belicht

Van Der Valk hotel Beveren

Dit praktijkgericht seminarie richt zich tot bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) die hun professionele activiteiten (willen) organiseren via een vennootschap, én hun adviseurs.

De managementvennootschap is en blijft een populaire techniek voor bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) om hun professionele activiteiten te organiseren. Dit seminarie brengt voor deze mensen, hun opdrachtgevers én hun adviseurs de mogelijkheden en risico’s van de ‘managementvennootschap’ in kaart, door de verschillende ‘levensfasen’ van dergelijke vennootschappen, van oprichting tot en met ontbinding, op een geïntegreerde en praktijkgerichte manier te belichten. Hierbij wordt aandacht besteed aan relevante aspecten van vermogensplanning, btw, directe belastingen, parafiscaliteit, waarbij ook de juridische kant van het verhaal wordt toegelicht.

Bij dit laatste wordt uiteraard ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het vennootschapsrecht (invoering van het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).

NAAR OPLEIDING
20
FEB, 2020

Flexibele verloningsvormen

Van Der Valk hotel Beveren

Een win-win situatie in creatief en fiscaalvriendelijk verlonen

Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten.

NAAR OPLEIDING

3 & 4
MRT, 2020

Vastgoedberekeningen met Excel

Van Der Valk hotel Brussels Airport

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.
Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.
Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers. Een goede kennis van Excel is vereist.
U werkt aan uw eigen laptop.

NAAR OPLEIDING
6
MRT, 2020

Praktijkdag Autofiscaliteit en Mobiliteit

Van Der Valk hotel Mechelen

Deze opleiding voor werkgevers bestaat uit twee modulen: autofiscaliteit in de brede zin en andere mobiliteitsoplossingen.
Tijdens de eerste module krijgt u een overzicht van alle huidige bepalingen en wijzigingen (vanaf 2020) in de autofiscaliteit. In deze module komt het arbeidsrecht en de fiscaliteit (personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw) van de bedrijfswagen aan bod.
Tijdens de tweede module krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen op het gebied van mobiliteit. Zo worden de alternatieven voor de salariswagen besproken.
Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers. U zal met kennis van zaken uw oude policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

NAAR OPLEIDING
13
MRT, 2020

Generatiewissel in het Familiebedrijf

Van Der Valk hotel Beveren

Een uitdaging/opportuniteit met veel facetten

Een overdracht van het familiebedrijf moet op een professionele manier worden voorbereid, net zoals een verkoop aan een externe partij. Hoe starten we met dit proces en wat zijn de bijzonderheden waarmee wij binnen het familiebedrijf moeten rekening houden in dit proces?

NAAR OPLEIDING
13
MRT, 2020

Hoe flexibel is de Belgische arbeidsduurwetgeving?

Van Der Valk hotel Brussels Airport

Praktijknamiddag

Uit een onderzoek van het Steunpunt Werk blijkt dat België tot één van de minst flexibele landen van Europa behoort op het vlak van arbeidsduurwetgeving. Werkgeversorganisaties en bedrijven pleiten thans voor een verdere flexibilisering van de arbeidsregelingen, maar vakbonden willen hier niet van weten. Desondanks zijn arbeidsmarktexperts van mening dat dit gebrek aan flexibiliteit ons land een pak jobs kost. Dit alles heeft ons geleid tot de centrale vraag van het seminarie, met name: “Hoe flexibel is de Belgische arbeidsduurwetgeving, die toch alweer dateert van de jaren ’70, en welke flexibiliseringsmaatregelen werden reeds ondernomen?”

NAAR OPLEIDING
18-25
MRT, 2020
1
APR, 2020

Power BI voor managers

Crowne Plaza Antwerpen

Vandaag beschikt elke manager over een boel indicatoren en zet die om naar heel wat boordtabellen, waar cijfers en grafieken indrukwekkend worden gepresenteerd. In een oogopslag kan hij/zij hierdoor afwijkingen, tendensen identificeren en dus de financiële, commerciële of algemene strategie van zijn/haar bedrijf aanpassen.
Dankzij Power BI beschikt elke manager nu over Business Intelligence (BI) middelen, die eenvoudig te implementeren en aangepast zijn aan de huidige manier van business voeren.
Moet je als manager heel veel data (big data) verwerken, analyseren of presenteren (met o.a. interactieve dashboards)? Wens je data uit verschillende bronnen (xml, excel, csv, …) te combineren? In 3 dagen krijg je een overzicht van de mogelijkheden van Power BI.
U werkt tal van praktijkgerichte oefeningen op uw eigen laptop. Samen met u wordt de optimale oplossingsmethode stap voor stap bekeken, 75% oefeningen en 25% theorie.

NAAR OPLEIDING
20
MRT, 2020

Praktijknamiddag – Ontslag 2020

Van Der Valk hotel Beveren

Grondige analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht. U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een checklist van taken die uw aandacht nodig hebben bij ontslag!

NAAR OPLEIDING
25
MRT, 2020

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2020

Van Der Valk hotel Mechelen

  • Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de waardebepaling van (tijdelijke) zakelijke rechten
  • Bijzondere aandacht voor de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten rekening houdend met de standpunten van de Minister, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst en de rechtspraak en rechtsleer
  • Invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
  • Fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten, zowel bij afloop op het einde van de contractueel voorziene termijn als bij een voortijdige beëindiging
NAAR OPLEIDING
22
APR, 2020

Transfer Pricing

Van Der Valk hotel Brussels Airport

De belangrijkste fiscale uitdaging zowel voor multinationale ondernemingen als voor KMO’s.

De Belgische belastingautoriteiten hebben besloten om de belastingcontroles van multinationale groepen naar een hoger niveau te brengen. Vanaf nu zullen de Belgische belastinginspecteurs zich vooral toespitsen op verrekenprijzen en complexe internationale belastingaangelegenheden.

Een nieuwe Circulaire werd gepubliceerd, die een Belgisch perspectief introduceert in de interpretatie van de OESO-rapporten.

Aangezien de Belgische belastingautoriteiten overspoeld worden met transfer pricing – informatie en -documentatie die aansluit op de eerder recente eis dat belastingplichtigen elk jaar een Groepsdossier, een Lokaal Dossier en een Landenrapport (en notificaties) moeten indienen, hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren in mankracht om al deze documenten te beoordelen (hierbij ondersteund door softwaretools) en om controles uit te voeren op de waargenomen problemen.

NAAR OPLEIDING