Corona-maatregelen

Al onze opleidingen organiseren wij Coronaproof : met inachtneming van deelnemersbeperking, 1,5m social distancing, handgel, extra cleaning en indien vereist mondmaskers.
Wij geven u daarbij de garantie dat de opleiding doorgaat!
Als nieuwe richtlijnen een opleiding verhinderen, gaat deze online door!

MEER CORONA MAATREGELEN
infotopics-coronaproof-training

Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande, professionele partners.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker voor de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

28 JUNI en 5 JULI, 2022
online webinar

Grondige 2-daagse BTW-opleiding voor gevorderden

Webinar

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken. In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden. Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling…

NAAR OPLEIDING
29
JUNI, 2022
online webinar

Nieuw bijzonder fiscaal statuut buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar

Bespreking van de recent gepubliceerde circulaire 2022/C/47

Deze opleiding is voor Belgische werkgevers die al dan niet deel uitmaken van een internationale groep van ondernemingen en die in België reeds expats hebben of in de toekomst expats willen aantrekken. 

Tijdens deze opleiding zal worden ingegaan op de verschillen tussen het aflopende bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en gespecialiseerde werknemers en het nieuwe bijzondere fiscale statuut dat met ingang van 1 januari 2022 van toepassing is (BBIB en BBIO), alsook de overgangsperiode en de eventuele opportuniteiten (of nadelen) die daarmee gepaard gaan. We bespreken de gevolgen van het nieuwe statuut voor de werkgever en  werknemer en verduidelijken de wijzigingen aan de hand van concrete voorbeelden. 

Op basis van deze opleiding zal u inzicht verwerven in de belangrijkste wijzigingen en de gevolgen daarvan.

NAAR OPLEIDING
8-14-15
JULI, 2022

Alle mogelijkheden van EXCEL in 3 dagen!

Van Der Valk hotel Antwerpen

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel!  Aan de hand van direct bruikbare Excel voorbeelden en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag, na telkens een inleiding door de trainer. Deze cursus is een uitbreiding van de cursus Expert in Excel, met meer diepgang. Deze 3 dagen (met een week tussen elke sessie) werden speciaal ontwikkeld voor die Excel gebruiker die het beste wil halen uit zijn/haar spreadsheets, veel cijfermateriaal moet verwerken en zo sneller en efficiënter de juiste beslissingen neemt.

NAAR OPLEIDING
9
SEP, 2022

Het nieuwe goederenrecht in de praktijk

Crowne Plaza hotel Antwerpen

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2022

  • Kennismaking met het (nieuwe) goederenrecht en de belangrijkste juridische begrippen
  • Fiscale aspecten van zakelijke rechten, zowel bij vestiging, gedurende de looptijd, als bij de afloop ervan, inclusief het belang van een correcte waardebepaling
  • Een overzicht van de recente ontwikkelingen in het goederenrecht en de fiscale principes van zakelijke rechten, inclusief  standpunten van de fiscus, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst,  rechtspraak en rechtsleer
  • Invloed van de antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
  • Do’s en don’ts toegelicht aan de hand van concrete praktijkgevallen
NAAR OPLEIDING
9
SEP, 2022

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

Crowne Plaza hotel Antwerpen

Directe belastingen en BTW

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.
Hoe vermijden we discussies met de fiscus? Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

NAAR OPLEIDING
14
SEP, 2022

Praktijkdag Autofiscaliteit en Mobiliteit

Van der Valk hotel Mechelen

Deze opleiding voor werkgevers bestaat uit twee modulen: autofiscaliteit in de brede zin en andere mobiliteitsoplossingen.

De dag is opgedeeld in twee grote luiken. In Module 1 krijgt u een overzicht van alle huidige bepalingen en nakende wijzigingen (vanaf 2023) in de autofiscaliteit. In deze uiteenzetting komt het arbeidsrecht en de huidige en toekomstige fiscale behandeling (personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw) alsook de parafiscale impact voor u als werkgever met betrekking tot de bedrijfswagen aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden zal ingezoomd worden op de voornaamste fiscale en parafiscale gevolgen. Tijdens de namiddag krijgt u een zo praktisch mogelijk overzicht van mogelijke alternatieven voor de salariswagens.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers. U zal met kennis van zaken uw huidige policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

NAAR OPLEIDING
22 & 23
SEP, 2022

Vastgoedberekeningen met Excel

Crowne Plaza hotel Antwerpen

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers.  Een goede kennis van Excel is vereist.

U werkt aan uw eigen laptop.

NAAR OPLEIDING
27
SEP, 2022

Flexibele verloningsvormen

Crowne Plaza  hotel Antwerpen

Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten. 

NAAR OPLEIDING
4
OKT, 2022

Investeren in Vastgoed

Van Der Valk hotel Antwerpen

Privé of via de vennootschap?
Wat na de hervorming van de vennootschapsbelasting?

Deze opleiding bespreekt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe u de aankoop en het bezit van vastgoed fiscaal en financieel kunt optimaliseren, met bijzondere aandacht voor nieuwe wetgevende evoluties. Ook de waardebepaling van vastgoed komt aan bod.

NAAR OPLEIDING
11 en 18
OKT, 2022
online webinar

2-daagse BTW-cursus voor beginners

Webinar

Tijdens deze tweedaagse sessie wordt een praktische manier een algemeen overzicht gegeven van de btw-wetgeving.  Hierbij wordt stilgestaan bij de algemene btw-verplichtingen, correcte facturatie van aan- en verkopen, onder welke voorwaarden is er een vrijstelling?  Wat zijn de geldende regels inzake recht op aftrek?  Kortom, ideaal voor iedereen die zelf geregeld met btw geconfronteerd wordt en een volledige heropfrissing wenst van de grondbeginselen van btw.

NAAR OPLEIDING
13
OKT, 2022
online webinar

Intracommunautaire handelingen anno 2022

Webinar

Wanneer u actief bent in de intracommunautaire handel van goederen tussen lidstaten van de EU ontstaan er momenteel  vaak onduidelijkheden. Wie moet het vervoer doen ? Heeft u een geldig btw-nummer van uw klant in de andere lidstaat ? Welke documenten zijn nodig bij een ex-works levering ? Wat zijn de gevolgen al er iets ontbreekt ? Wat met voorraden die worden aangelegd in een andere lidstaat ?

NAAR OPLEIDING
26-27-28
OKT, 2022

Power BI voor managers

Van der Valk hotel Antwerpen

Vandaag beschikt elke manager over een boel indicatoren en zet die om naar heel wat boordtabellen, waar cijfers en grafieken indrukwekkend worden gepresenteerd. In een oogopslag kan hij/zij hierdoor afwijkingen, tendensen identificeren en dus de financiële, commerciële of algemene strategie van zijn/haar bedrijf aanpassen.
Dankzij Power BI beschikt elke manager nu over Business Intelligence (BI) middelen, die eenvoudig te implementeren en aangepast zijn aan de huidige manier van business voeren.

NAAR OPLEIDING
17 en 18
NOV, 2022

Balans lezen voor niet-specialisten

Van Der Valk hotel Beveren

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager  vaak moeilijk te begrijpen.

Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

NAAR OPLEIDING