Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker door de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

3
JUL, 2019

Moeilijke gesprekken voor leidinggevenden

Grow-Howse Lint

Sta sterk in je schoenen op moeilijke momenten!

Moeilijke en confronterende gesprekken zijn gesprekken waarbij er meestal veel op het spel staat en gaan we liever uit de weg.  Emoties kunnen hoog oplopen en hebben een sterke invloed hebben op het verloop van het gesprek.  Belangrijk is dat we op een correcte manier duidelijkheid kunnen overbrengen in motivatiegesprekken, gesprekken na ziekte of burn-out, correctiegesprekken, slecht-nieuws gesprekken, beoordelingsgesprekken, onderhandelingsgesprekken en gesprekken over moeilijke onderwerpen.

NAAR OPLEIDING
4 en 5
JULI, 2019

Grondige 2-daagse BTW-opleiding voor gevorderden

Van Der Valk hotel Beveren

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken. In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden. Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling…
We vertrekken niet vanuit van de theorie maar de opleiding wordt gegeven aan de hand van concrete cases die we tijdens de sessie volledig samen gaan uitwerken. Hierdoor zal het mogelijk zijn de aangeleerde kennis eenvoudig door te geven aan de betrokken personen binnen uw onderneming. Daarnaast rekenen we ook op jullie input waarbij we graag ons programma ad hoc aanpassen om in te gaan op wat voor u van belang is.

NAAR OPLEIDING
11 en 22
JUL, 2019

ZOMER-VITAMINE: Leiding geven op een financiële afdeling 

Grow Howse Lint

Werkt u op de financiële afdeling en geeft u leiding aan een team? Wilt u uw leiderschapskwaliteiten versterken en de prestaties van uw team verhogen? Met deze training leert u  professionele vaardigheden om op een efficiënte en effectieve wijze leiding te geven.

We worden tegenwoordig om de oren geslagen met team-buildings allerhande.  Het lijkt wel alsof we niets meer op ons eigen zelf kunnen of mogen doen, alles moet in team (of intiem?).  Hoe meer echter je over dit onderwerp praat, hoe kleffer het onderwerp wordt.  Als nu eens iedereen gewoon aan het werk ging?  Als nu eens iedereen gewoon zijn eigen stoep schoonmaakte, dan zou de hele straat schoon zijn, toch?

We gaan op zoek naar het optimum tussen dingen samen doen en autonomie voor elke medewerker.  Wat is de goede mix?  Wanneer werken we inderdaad beter samen, wanneer schakelen we over op individuele inspanning?

De workshop verloopt zeer interactief zonder echte rollenspellen en de deelnemers brengen zelf hun cases aan. Na afloop van de workshop wordt met elke cursist ook nog een personal coaching moment van 2u vastgelegd. 

NAAR OPLEIDING
27
AUG, 2019

GDPR: De belangrijkste vragen rond gegevensbescherming (AVG / GDPR)

Van Der Valk hotel Beveren

Inmiddels ging 1 jaar voorbij sinds de GDPR in werking trad. Enkele voor de hand liggende vaststellingen na één jaar GDPR zijn dat de controle vanuit de Belgische overheid wat achterwege blijft, dat heel wat bedrijven (tot zelfs de helft) absoluut niet in orde zijn en dat het voor veel bedrijven die wél aan de slag gegaan zijn onduidelijk blijft wat nu precies van hen verwacht wordt.
Bart Van den Brande en zijn team bij Sirius Legal gaven vorig jaar al enkele opleidingen over de toen aankomende GDPR bij Infotopics. Vandaag nodigen we hem terug uit om ons een update te geven van de situatie na een jaar toepassing van de verordening en om de lessen die zijn team trok uit de vele dossiers inzake GDPR die zij het afgelopen jaar behandelden met onze deelnemers te delen.

NAAR OPLEIDING
6
SEP, 2019

Vastgoedinvesteringen in Dubai

Crowne Plaza hotel Antwerpen

  • Onroerend goed aankopen in Dubai
  • Fiscale gevolgen in Dubai en in België van het aanhouden van onroerend goed in Dubai
  • Overdracht, successie en schenking
  • Directe belastingen: aangifte huurinkomsten
  • Overdracht van onroerend goed – meerwaarde
  • Overdracht van aandelen van een vennootschap
    met onroerend goed
NAAR OPLEIDING
13
SEP, 2019

Een bedrijf succesvol kopen of verkopen

Van Der Valk Brussels Airport

Checklist voor een geslaagde overname

Heeft u een koop of verkoop van een bedrijf in het vooruitzicht? Dit is geen alledaagse beslissing en voor veel ondernemers een ingewikkelde en persoonlijke kwestie. In deze praktische cursus begeleiden ervaren docenten u in dit proces met een stappenplan volledig toegespitst op KMO’s. Uniek aan dit programma is dat het gehele transactieproces wordt doorgelicht. Leer hoe u in alle fasen de juiste keuzes maakt!

NAAR OPLEIDING
13
SEP, 2019

Emigratie & fiscus

Van Der Valk Brussels Airport

De torenhoge belastingdruk en vooral de rechtsonzekerheid doet ondernemers en vermogenden nadenken over het emigreren naar fiscaal vriendelijker oorden.

Dit seminarie onderzoekt praktijkgericht de voor- en nadelen van dergelijke ‘fiscaal geïnspireerde emigratie’.

NAAR OPLEIDING
19
SEP, 2019

Ontslag 2019 – Praktijknamiddag

Crowne Plaza hotel Antwerpen

Grondige analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht. U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

NAAR OPLEIDING
24
SEP, 2019

Fiscale voor- en nadelen van zaken doen in Nederland

Van der Valk hotel Antwerpen

Mobiliteit is anno 2019 belangrijker dan ooit. Steeds meer en meer mensen gaan hun professionele uitdagingen over de grens zoeken. Hoewel het zeer exotisch kan zijn om te werken en te leven in verre oorden, merken we dat veel Belgen liever wat dichter bij huis blijven. Tijdens dit seminarie belichten we de belangrijkste voor- en nadelen van zaken doen in Nederland..

NAAR OPLEIDING
27
SEP, 2019

Waardebepaling van een vennootschap

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces

Waarderingsmodellen worden meegeleverd in kant-en-klare Excelberekeningen incl.  gratis boek

Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming? Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop? Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner? Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt? Hoe dient u de resultaten te interpreteren? Wat is de impact van het overnameproces op de waarde? Kies een fiscaal voordelige route
Hoe de waarde van uw aandelen verhogen? Wat zijn de risico’s van waarderen? Waaraan voldoet een goede waardering? Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill? Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?

NAAR OPLEIDING
8 en 9
OKT, 2019

Vastgoedberekeningen met Excel (8 en 9 oktober)

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Handige tools voor de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten

Tijdens deze 2-daagse opleiding leert u de ‘ins en outs’ van het opzetten van vastgoedrekenmodellen in Excel, gericht op een gedegen financiële onderbouwing van een vastgoedproject: van grondaankoop, waarderingen van bestaande gebouwen, haalbaarheidsstudies tot het financieren van vastgoed.

Na deze opleiding kunt u, via handige rekenmodellen in Excel, snel en eenvoudig uw rendement optimaliseren.

Deze cursus is bestemd voor investeerders, promotors, architecten, retailers, aannemers, federale, gewestelijke en stedelijke beleidsmedewerkers, makelaars, adviseurs, patrimonium-, huisvestings- en vastgoedmanagers. Een goede kennis van Excel is vereist.

NAAR OPLEIDING
15
OKT, 2019

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

Van der Valk hotel Beveren

Directe belastingen en BTW

Ingrijpende fiscale gevolgen nieuwe begrotingsmaatregelen!

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.

Hoe vermijden we discussies met de fiscus? Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

NAAR OPLEIDING
15
NOV, 2019

Flexibele verloningsvormen

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Een win-win situatie in creatief en fiscaalvriendelijk verlonen
Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten.

Tijdens deze opleiding, zullen wij een hele reeks praktische of actuele onderwerpen bespreken.

NAAR OPLEIDING
22 en 29
NOV, 2019

Balans lezen voor niet-specialisten

Van Der Valk hotel Beveren

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager vaak moeilijk te begrijpen.

Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

Alternatieve onderzoeksmethoden en –technieken om de liquiditeit en de financiële toestand van een bedrijf te peilen komen aan bod. Tevens wordt de aandacht gevestigd op valkuilen bij de analyse van de jaarrekening die dienen vermeden om pogingen tot opsmukken van de jaarrekening en manipulering van ratio’s te detecteren en te doorprikken.

U maakt kennis met diagnosetechnieken die erop gericht zijn de financiële gezondheid van de onderneming door te lichten en haar overlevingskansen in te schatten

NAAR OPLEIDING