Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande, professionele partners.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker voor de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

22
SEPT, 2023

Basisopleiding transfer pricing

Van der Valk hotel Diegem

De aandacht voor Transfer Pricing is de laatste jaren sterk toegenomen.

Internationaal opererende bedrijven en KMO’s worden geconfronteerd met nieuwe en strengere Transfer Pricing documentatie vereisten. In veel landen hebben de fiscale autoriteiten daarnaast specifieke wetgeving op het gebied van Transfer Pricing ingevoerd die onder meer tot wettelijke documentatie heeft geleid. Overal ter wereld voeren de belastingdiensten ook nog eens hun Transfer Pricing controles op.

NAAR OPLEIDING
29 SEPT, 2023

E-Commerce en BTW

Webinar

Met ingang van 1 juli 2021 werden de BTW-regels inzake e-commerce/verkopen op afstand grondig gewijzigd met het doel om de regels te vereenvoudigen.
In bepaalde gevallen moeten sommige ondernemingen/belastingplichtigen zelfs geen buitenlandse BTW aanrekenen, m.n. als ze kwalificeren als zogenaamde micro-ondernemingen met een omzet lager dan 10.000 EUR/jaar.

NAAR OPLEIDING
28
SEPT, 2023

Vastgoedinvesteringen in Spanje

Webinar

De verwachting is dat na Covid de aankoop van onroerend goed in Spanje opnieuw fors zal aantrekken. In onze dagelijkse praktijk merken we dat heel wat personen in hun enthousiasme vaak ondoordacht te werk gaan en zich niet bewust zijn van de mogelijke risico’s en valkuilen die met zo een aankoop gepaard kunnen gaan.  

NAAR OPLEIDING
5 en 6
OKT, 2023

Balans lezen voor niet-specialisten

Van Der Valk hotel Antwerpen

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager  vaak moeilijk te begrijpen.

Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

NAAR OPLEIDING
19
OKTOBER, 2023

Sociale verkiezingen 2024

Van Der Valk hotel Diegem

Tijdens deze opleiding krijg je praktische tips voor een vlotte organisatie van uw sociale verkiezingen! Met aandacht voor de nieuwigheden die de wetgever voor deze verkiezingseditie heeft voorzien.

NAAR OPLEIDING
20
OKTOBER, 2023

Het nieuwe goederenrecht in de praktijk

Van Der Valk hotel Beveren

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2023

NAAR OPLEIDING
25
OKT, 2023

Waardebepaling van een vennootschap

Van Der Valk hotel Beveren

Een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces

Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming?
Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop?
Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner?
Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt?
Hoe dient u de berekende waardes te interpreteren?
Waarde versus prijs
Wat is de impact van het overnameproces op de waarde?
Kies een fiscaal voordelige route
Hoe de waarde van uw aandelen verhogen?
Wat zijn de risico’s van waarderen?
Waaraan voldoet een goede waardering?
Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill?
Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?

NAAR OPLEIDING
26
OKT, 2023
online webinar

Intracommunautaire handelingen anno 2023

Webinar

Wanneer u actief bent in de intracommunautaire handel van goederen tussen lidstaten van de EU ontstaan er momenteel  vaak onduidelijkheden. Wie moet het vervoer doen ? Heeft u een geldig btw-nummer van uw klant in de andere lidstaat ? Welke documenten zijn nodig bij een ex-works levering ? Wat zijn de gevolgen al er iets ontbreekt ? Wat met voorraden die worden aangelegd in een andere lidstaat ?

NAAR OPLEIDING
6-7-8
NOV, 2023

Power BI voor managers

Van der Valk hotel Beveren

Vandaag beschikt elke manager over een boel indicatoren en zet die om naar heel wat boordtabellen, waar cijfers en grafieken indrukwekkend worden gepresenteerd. In een oogopslag kan hij/zij hierdoor afwijkingen, tendensen identificeren en dus de financiële, commerciële of algemene strategie van zijn/haar bedrijf aanpassen. 

Dankzij Power BI beschikt elke manager nu over Business Intelligence (BI) middelen, die eenvoudig te implementeren en aangepast zijn aan de huidige manier van business voeren. Moet je als manager heel veel data (big data) verwerken, analyseren of presenteren (met o.a. interactieve dashboards)? Wens je data uit verschillende bronnen (xml, excel, csv, …) te combineren? In 3 dagen krijg je een overzicht van de mogelijkheden van Power BI. U werkt tal van praktijkgerichte oefeningen op uw eigen laptop. Samen met u wordt de optimale oplossingsmethode stap voor stap bekeken.

NAAR OPLEIDING
7 en 14 
NOV, 2023
online webinar

Grondige 2-daagse
BTW-opleiding voor gevorderden

Webinar

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken. In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden. Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling…

NAAR OPLEIDING
17
NOV, 2023

Flexibele verloningsvormen

Van Der Valk  hotel Antwerpen

Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten. 

NAAR OPLEIDING
23
NOV, 2023

Bestuurders- en Managementvennootschappen 360° belicht

Van Der Valk  hotel Antwerpen

Dit praktijkgericht seminarie richt zich tot bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) die hun professionele activiteiten (willen) organiseren via een vennootschap, én hun adviseurs.

De managementvennootschap is en blijft een populaire techniek voor bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) om hun professionele activiteiten te organiseren. Dit seminarie brengt voor deze mensen, hun opdrachtgevers én hun adviseurs de mogelijkheden en risico’s van de ‘managementvennootschap’ in kaart, door de verschillende ‘levensfasen’ van dergelijke vennootschappen, van oprichting tot en met ontbinding, op een geïntegreerde en praktijkgerichte manier te belichten. Hierbij wordt aandacht besteed aan relevante aspecten van vermogensplanning, btw, directe belastingen, parafiscaliteit, waarbij ook de juridische kant van het verhaal wordt toegelicht.

NAAR OPLEIDING
1
DEC, 2023

Praktijkdag Autofiscaliteit en Mobiliteit

Van der Valk hotel Antwerpen

Deze opleiding voor werkgevers bestaat uit twee modulen: autofiscaliteit in de brede zin en andere mobiliteitsoplossingen.

De dag is opgedeeld in twee grote luiken. In Module 1 krijgt u een overzicht van alle huidige bepalingen en nakende wijzigingen (vanaf 2023) in de autofiscaliteit. In deze uiteenzetting komt het arbeidsrecht en de huidige en toekomstige fiscale behandeling (personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw) alsook de parafiscale impact voor u als werkgever met betrekking tot de bedrijfswagen aan bod. Aan de hand van concrete voorbeelden zal ingezoomd worden op de voornaamste fiscale en parafiscale gevolgen. Tijdens de namiddag krijgt u een zo praktisch mogelijk overzicht van mogelijke alternatieven voor de salariswagens.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers. U zal met kennis van zaken uw huidige policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

NAAR OPLEIDING
12
DEC, 2023

Controle door de sociale inspectiediensten en aanpak van sociale fraude

Van der Valk hotel Antwerpen

Te vaak zijn bedrijven, werkgevers en hun adviseurs er zich niet van bewust hoe snel zij in het strafrechtelijk vaarwater komen na een sociale inspectie.

Na een inleiding met een overzicht van de verschillende soorten sociale inspectiediensten en hun zeer ruime bevoegdheden, worden in deze opleiding de gevolgen toegelicht van een sociale inspectie als eerste bouwsteen voor een strafrechtelijke vervolging, evenals de verschillende actiemogelijkheden voor  de gecontroleerde onderneming en hun bestuurders maar ook de mogelijke (re)acties vanuit de inspectie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie licht haar vervolgingsbeleid toe in het sociaal strafrecht en geeft aan welke zaken prioritair behandeld worden.

NAAR OPLEIDING
10-17-24
JAN, 2024

Alle mogelijkheden van EXCEL in 3 dagen!

Van Der Valk hotel Antwerpen

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel!  Aan de hand van direct bruikbare Excel voorbeelden en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag, na telkens een inleiding door de trainer. Deze cursus is een uitbreiding van de cursus Expert in Excel, met meer diepgang. Deze 3 dagen (met een week tussen elke sessie) werden speciaal ontwikkeld voor die Excel gebruiker die het beste wil halen uit zijn/haar spreadsheets, veel cijfermateriaal moet verwerken en zo sneller en efficiënter de juiste beslissingen neemt.

NAAR OPLEIDING
18 en 25
JAN, 2024
online webinar

2-daagse BTW-cursus voor beginners

Webinar

Tijdens deze tweedaagse sessie wordt een praktische manier een algemeen overzicht gegeven van de btw-wetgeving.  Hierbij wordt stilgestaan bij de algemene btw-verplichtingen, correcte facturatie van aan- en verkopen, onder welke voorwaarden is er een vrijstelling?  Wat zijn de geldende regels inzake recht op aftrek?  Kortom, ideaal voor iedereen die zelf geregeld met btw geconfronteerd wordt en een volledige heropfrissing wenst van de grondbeginselen van btw.

NAAR OPLEIDING
2
FEB, 2024

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

Webinar

Directe belastingen en BTW

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.
Hoe vermijden we discussies met de fiscus? Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

NAAR OPLEIDING
8
MAART, 2023

Taxatie van vastgoed

Van Der Valk hotel Antwerpen

Het programma is praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en u krijgt de kans uw rekenkunde zelf te ontwikkelen door middel van diverse cases. De docent heeft een zeer brede expertise. U kunt er dus van op aan dat u tijdens deze cursus antwoord krijgt op al uw vragen!

NAAR OPLEIDING