Opleidingen, cursussen & workshops voor en door professionals.

Info Topics organiseert al ruim 25 jaar opleidingen en trainingen in samenwerking met vooraanstaande, professionele partners.

Info Topics werd geregistreerd als opleidingsverstrekker voor de kmo-portefeuille met registratienummer DV.O105311

Onze cursussen, opleidingen en seminaries zijn gericht op professionals. De inhoud is actueel, neutraal en kwalitatief hoogstaand, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen. De nadruk ligt steeds op klantentevredenheid en optimale kwaliteit. U kan onze opleidingen dan ook betalen via de kmo-portefeuille, zodat u een groot deel van het inschrijvingsbedrag terugbetaald krijgt van de Vlaamse overheid. Alle informatie kan u vinden op www.kmo-portefeuille.be.

U wil collega’s ontmoeten en kennis delen? U wil door studie uw kennis op peil houden?Goed opgeleide medewerkers dragen bij tot het bereiken van de objectieven van uw organisatie en verbeteren de kwaliteit van uw producten en diensten.

Met al onze ervaring en expertise organiseren we graag een opleiding of workshop op maat voor uw onderneming.

Overzicht opleidingen en cursussen

Informatie is onze business

14
APR, 2020
online webinar

Praktijknamiddag: Hoe flexibel is de Belgische arbeidsduurwetgeving?

LIVE WEBINAR

Uit een onderzoek van het Steunpunt Werk blijkt dat België tot één van de minst flexibele landen van Europa behoort op het vlak van arbeidsduurwetgeving. Werkgeversorganisaties en bedrijven pleiten thans voor een verdere flexibilisering van de arbeidsregelingen, maar vakbonden willen hier niet van weten. Desondanks zijn arbeidsmarktexperts van mening dat dit gebrek aan flexibiliteit ons land een pak jobs kost. Dit alles heeft ons geleid tot de centrale vraag van het seminarie, met name: “Hoe flexibel is de Belgische arbeidsduurwetgeving, die toch alweer dateert van de jaren ’70, en welke flexibiliseringsmaatregelen werden reeds ondernomen?”

NAAR OPLEIDING
20-22
24-29
APR, 2020
online webinar

ONLINE – Alle mogelijkheden van EXCEL in 4 halve dagen!

LIVE WEBINAR

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel! Aan de hand van direct bruikbare Excel modellen en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag. Deze cursus werd reeds gevolgd door een 1000-tal tevreden deelnemers!

Deze 4 halve dagen werden speciaal ontwikkeld voor die Excel gebruiker die het beste wil halen uit zijn/haar spreadsheets en zo sneller en efficiënter de juiste beslissingen neemt.

Win tijd, verbeter uw analyses. Presenteer effectiever en voorkom verrassingen. Excelleer met Excel. Ontdek de vele nieuwe functies en mogelijkheden van Excel 2016 en 2019.

NAAR OPLEIDING
22-29
APR, 2020

Balans lezen voor niet-specialisten

Van Der Valk hotel Antwerpen

Accountants en financiële managers hanteren vaak ingewikkelde termen in hun rapporten en presenteren vaak onduidelijke analyses. Daarmee is de jaarrekening voor de niet-financiële manager vaak moeilijk te begrijpen.

Ogenschijnlijk eenvoudige begrippen zoals solvabiliteit, schuldgraad, rentabiliteit liquiditeit, … worden verder uitgediept. U leert verder te kijken dan de algemeen gebruikelijke basisratio’s. De aandacht wordt vooral gericht op de betekenis achter de ratio’s.

Alternatieve onderzoeksmethoden en –technieken om de liquiditeit en de financiële toestand van een bedrijf te peilen komen aan bod. Tevens wordt de aandacht gevestigd op valkuilen bij de analyse van de jaarrekening die dienen vermeden om pogingen tot opsmukken van de jaarrekening en manipulering van ratio’s te detecteren en te doorprikken.

U maakt kennis met diagnosetechnieken die erop gericht zijn de financiële gezondheid van de onderneming door te lichten en haar overlevingskansen in te schatten.

NAAR OPLEIDING
28
APR, 2020
online webinar

Nieuwe regels vanaf 2020 bij intracommunautaire handel

LIVE WEBINAR

Probleemstelling

Wanneer u actief bent in de intracommunautaire handel van goederen tussen lidstaten van de EU ontstaan er momenteel  vaak onduidelijkheden. Wie moet het vervoer doen ? Heeft u een geldig btw-nummer van uw klant in de andere lidstaat ? Welke documenten zijn nodig bij een ex-works levering ? Wat zijn de gevolgen al er iets ontbreekt ? Wat met voorraden die worden aangelegd in een andere lidstaat ?

De leerdoelen

Deze opleiding zal u helpen om uw bedrijfsproces zodanig aan te passen dat u meer zekerheid kan inbouwen naar de praktijk toe, maar ook naar eventuele controles toe. Tijdens deze opleiding krijgt u een totaalbeeld van het bewijs inzake de vrijstelling wegens IC leveringen vanaf 2020 en de concrete vereenvoudigingen terzake.

NAAR OPLEIDING
5-8-20
MEI, 2020

Power BI voor managers

Van der Valk hotel Mechelen

Vandaag beschikt elke manager over een boel indicatoren en zet die om naar heel wat boordtabellen, waar cijfers en grafieken indrukwekkend worden gepresenteerd. In een oogopslag kan hij/zij hierdoor afwijkingen, tendensen identificeren en dus de financiële, commerciële of algemene strategie van zijn/haar bedrijf aanpassen.
Dankzij Power BI beschikt elke manager nu over Business Intelligence (BI) middelen, die eenvoudig te implementeren en aangepast zijn aan de huidige manier van business voeren.
Moet je als manager heel veel data (big data) verwerken, analyseren of presenteren (met o.a. interactieve dashboards)? Wens je data uit verschillende bronnen (xml, excel, csv, …) te combineren? In 3 dagen krijg je een overzicht van de mogelijkheden van Power BI.
U werkt tal van praktijkgerichte oefeningen op uw eigen laptop. Samen met u wordt de optimale oplossingsmethode stap voor stap bekeken, 75% oefeningen en 25% theorie.

NAAR OPLEIDING
7-14
MEI, 2020
online webinar

2-daagse basiscursus BTW

LIVE WEBINAR

Tijdens deze tweedaagse sessie wordt een praktische manier een algemeen overzicht gegeven van de btw-wetgeving.  Hierbij wordt stilgestaan bij de algemene btw-verplichtingen,

correcte facturatie van aan- en verkopen, onder welke voorwaarden is er een vrijstelling?  Wat zijn de geldende regels inzake recht op aftrek? 

Kortom, ideaal voor iedereen die zelf geregeld met btw geconfronteerd wordt en een volledige heropfrissing wenst van de grondbeginselen van btw.

We gaan ook graag in op actuele topics die we per onderwerp verder toelichten en we voorzien voldoende ruimte voor het behandelen van jullie vragen.

NAAR OPLEIDING
27
MEI, 2020

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2020

Van Der Valk hotel Mechelen

  • Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de waardebepaling van (tijdelijke) zakelijke rechten
  • Bijzondere aandacht voor de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten rekening houdend met de standpunten van de Minister, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst en de rechtspraak en rechtsleer
  • Invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
  • Fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten, zowel bij afloop op het einde van de contractueel voorziene termijn als bij een voortijdige beëindiging
NAAR OPLEIDING
4 – 11
JUNI, 2020
online webinar

Grondige 2-daagse BTW-opleiding voor gevorderden

LIVE WEBINAR

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken.  In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden.  Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling… 

We vertrekken niet vanuit van de theorie  maar de opleiding wordt gegeven aan de hand van concrete cases die we tijdens de sessie volledig samen gaan uitwerken.  Hierdoor zal het mogelijk zijn de aangeleerde kennis eenvoudig door te geven aan de betrokken personen binnen uw onderneming.  Daarnaast rekenen we ook op jullie input waarbij we graag ons programma ad hoc aanpassen om in te gaan op wat voor u van belang is.

NAAR OPLEIDING
7 – 24
JUNI, 2020

Expert in Excel
Alle mogelijkheden van EXCEL in 2 dagen!

Van Der Valk hotel Brussels Airport

Geen keuze uit verschillende modules, maar een volledig overzicht van alle in’s en out’s van Excel! Aan de hand van direct bruikbare Excel modellen en oefeningen gaat u meteen zelf aan de slag. Deze cursus werd reeds gevolgd door een 1000-tal tevreden deelnemers!

Deze 2 dagen werden speciaal ontwikkeld voor die Excel gebruiker die het beste wil halen uit zijn/haar spreadsheets en zo sneller en efficiënter de juiste beslissingen neemt.
Win tijd, verbeter uw analyses, presenteer effectiever en voorkom verrassingen. Excelleer met Excel. Ontdek vele nieuwe functies. Deze cursus richt zich tot de directie, financieel managers, controllers, logistiek managers, HR managers, auditors, boekhouders, project managers, ICT managers en alle medewerkers van deze afdelingen die Excel gebruiken. Bovendien kan u uw eigen vragen en cases voorleggen. Ook komen wij graag tot bij u om uw Excel problemen te bekijken en op te lossen.

U werkt tal van praktijkgerichte oefeningen uit. Samen met u wordt de optimale oplossingsmethode stap voor stap bekeken, 75% oefeningen en 25% theorie.

Iedere deelnemer werkt aan zijn eigen laptop.

NAAR OPLEIDING
18
JUN, 2020

Praktijknamiddag – Ontslag 2020

Van Der Valk hotel Beveren

Grondige analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht. U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een checklist van taken die uw aandacht nodig hebben bij ontslag!

NAAR OPLEIDING
10
SEP, 2020

Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

Van Der Valk Hotel Brussels Airport

Directe belastingen en BTW

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.

Hoe vermijden we discussies met de fiscus?  Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

NAAR OPLEIDING
15
OKT, 2020

Transfer Pricing

Van Der Valk hotel Brussels Airport

De belangrijkste fiscale uitdaging zowel voor multinationale ondernemingen als voor KMO’s.

De Belgische belastingautoriteiten hebben besloten om de belastingcontroles van multinationale groepen naar een hoger niveau te brengen. Vanaf nu zullen de Belgische belastinginspecteurs zich vooral toespitsen op verrekenprijzen en complexe internationale belastingaangelegenheden.

Een nieuwe Circulaire werd gepubliceerd, die een Belgisch perspectief introduceert in de interpretatie van de OESO-rapporten.

Aangezien de Belgische belastingautoriteiten overspoeld worden met transfer pricing – informatie en -documentatie die aansluit op de eerder recente eis dat belastingplichtigen elk jaar een Groepsdossier, een Lokaal Dossier en een Landenrapport (en notificaties) moeten indienen, hebben ze besloten om aanzienlijk te investeren in mankracht om al deze documenten te beoordelen (hierbij ondersteund door softwaretools) en om controles uit te voeren op de waargenomen problemen.

NAAR OPLEIDING