Afsluiting en fiscaal-boekhoudkundige optimalisatie jaarrekening 2023

Van Der Valk hotel Antwerpen

workshop opleiding infotopics

Docenten

Patrick Valckx
Christophe Boerjan

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Fiscale topics

Voorziening vennootschapsbelasting en andere boekhoudkundige aandachtspunten

 • Bepaling belastbare basis
 • Reservebeweging, belastinglatenties, aanpassingen in meer/in begintoestand reserves
 • Vrijgestelde reserves
 • Verworpen uitgaven (aandachtspunten, recente ervaringen en controles)
 • Dividenden
 • Omdeling belastbare basis naar oorsprong
 • Aftrekken van de belastbare basis zonder korfbeperking
 • Vrijgestelde bestanddelen
 • DBI
 • Aftrek innovatie inkomsten
 • Investeringsaftrek
 • Groepsbijdragen
 • Aftrekken onderhevig aan de korfbeperking
 • Notionele interestaftrek
 • DBI overdracht
 • Vorige fiscale verliezen
 • Verrekenbare voorheffingen
 • Voorafbetalingen

Aandachtspunten vennootschapsbelasting

 • Minimum belastbare basis in kader van fiscale controles

Begrotingsakkoord : impact vennootschapsbelasting

Aanpassingen fiscale procedure vennootschapsbelasting, roerende voorheffing en BTW

 • Wijzigingen onderzoekstermijnen, aanslagtermijnen en documentaire retentietermijnen afhankelijk van complexiteit aangifte, niet- of laattijdige aangifte
 • Aanpassing bezwaartermijn

Boekhoudkundige en jaarrekening topics

De jaarrekening – belangrijke aandachtspunten

 • De jaarrekening in het boekhoudrecht
 • De jaarrekening in het vennootschapsrecht
 • Waarderingsregels en wijziging van waarderingsregels
 • Wijzigen van het boekjaar
 • Correctie van de jaarrekening
 • Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig het WVV

Geselecteerde actua en topics

 • Herstructureringskosten
 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Omrekening vreemde munten
 • Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar
 • Wettelijke reserve in de NV
 • Winstverdeling binnen de NV
 • Financiële steunverlening – rekening MAR 1313
 • Optimalisatie waarderingsregels bij geselecteerde balansrubrieken

Onder leiding van

Patrick Valckx, Bedrijfsrevisor – Accountant, CFO Power Solutions Group
Christophe Boerjan, Executive Tax Manager KPMG Taks & Legal and Accountancy – Corporate Tax