Basisopleiding transfer Pricing

Van der Valk hotel Diegem Brussels Airport

De aandacht voor Transfer Pricing is de laatste jaren sterk toegenomen.

Internationaal opererende bedrijven en KMO’s worden geconfronteerd met nieuwe en strengere Transfer Pricing documentatie vereisten. In veel landen hebben de fiscale autoriteiten daarnaast specifieke wetgeving op het gebied van Transfer Pricing ingevoerd die onder meer tot wettelijke documentatie heeft geleid. Overal ter wereld voeren de belastingdiensten ook nog eens hun Transfer Pricing controles op.

workshop opleiding infotopics

Docenten

 • Peter Chiau

Extra info

 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Aanwezigheidsattest voor 6 u permanente vorming

Wanneer u geconfronteerd wordt met een Transfer Pricing controle moet u vaak in zeer korte tijd antwoord kunnen geven op alle vragen die de Belastingdienst u stelt.

Voor het overgrote deel van de internationale groepen blijft Transfer Pricing, waar het arm’s length principe centraal staat, de wereldwijde algemeen aanvaarde standaard voor de verdeling van de winsten binnen de groep. Bijgevolg kan het belang van deze materie in feite niet worden overschat.

Tijdens deze dag wordt u doorheen de eerste 3 hoofdstukken van de OESO-richtlijnen geloodst met name het arm’s length principe, de verschillende methodes om een prijs te bepalen en vergelijkbaarheid. Hierbij wordt praktisch tewerk gegaan met heel wat voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk van de heer Chiau.

Onder leiding van 
Peter Chiau, Lid Cel Verrekenprijzen FOD Financiën

Programma

Aanvang 9u / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u

 • Wat is transfer pricing en het arm’s length principe? De techniek is veel meer dan enkel maar de prijs voor een goed of een dienst tussen verbonden ondernemingen. Het in kaart brengen of de ‘delineation’ is van groot belang. De OESO was zich bewust van de zwakte van het ‘arm’s length principe’ en corrigeerde het hoofdstuk 1 van de richtlijnen om hiermee rekening te houden.
 • Het belang van transfer pricing aangetoond aan de hand van een aantal artikels in de populaire pers.
 • De belangrijkste nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van transfer pricing
 • Hoe ziet een transfer pricing analyse er uit?
 • Welke transfer pricing methodes zijn er?
 • De 5 methodes om een verrekenprijs vast te stellen. De methodes worden 1 voor 1 toegelicht waarbij enkel de relevante topics aan bod komen. Aan de hand van een concreet voorbeeld zal ook worden aangetoond dat in een perfecte wereld al deze methodes tot eenzelfde prijs moeten leiden.
 • Het eindstuk van een transfer pricing policy en de kers op de taart: benchmarking en de vele fouten die hiertegen worden gemaakt en vooral tegen het stappenplan zoals dit door de OESO naar voor wordt gebracht.
 • Intangibles, services en business restructuring.