Flexibele verloningsvormen

Een win-win situatie in creatief en fiscaalvriendelijk verlonen

Van Der Valk hotel Beveren

Het introduceren en het toepassen van een vernieuwend verloningsbeleid is het middel bij uitstek om medewerkers te motiveren. De fiscale en parafiscale gevolgen van gemaakte keuzes op het vlak van de verloning en het alternatief verloningsbeleid, kunnen zowel voor de werkgever als de werknemers aanzienlijk verschillen.

De materie van de “Compensation & Benefits” evolueert onophoudend. Recent zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest op vlak van de reglementering, de rechtspraak alsook in de standpunten en rulings van de fiscale en parafiscale autoriteiten.

workshop opleiding infotopics

Docenten

 • Lynn Van Den Meersche
 • Jan Lein
 • Cédric Bruyninckx

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u)
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Docenten

 • Lynn Van Den Meersche, Senior Associate Claeys & Engels
 • Jan Lein, Senior Associate Claeys & Engels
 • Cédric Bruyninckx, Advocaat-medewerker Claeys & Engels

Tijdens deze opleiding, zullen wij een hele reeks praktische of actuele onderwerpen bespreken, waaronder:

 • Cafetariaplannen
 • De fiscale en de parafiscale behandeling van diverse voordelen (bedrijfswagen, smartphone, laptop) en de nieuwe ontwikkelingen hieromtrent
 • Mobiliteitsbudget & mobiliteitsalternatieven in het algemeen
 • De alternatieven voor een bonus, waaronder de winstpremie, warrants en aandelenopties, de CAO nr. 90, bonuspensioenplannen,…
 • Een groepsverzekering of aanvullend pensioenplan als onderdeel in het verloningspakket en de mogelijkheden om een groepsverzekering of aanvullend pensioenplan in te passen in een flexibel verloningspakket
 • De sociale voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, etc.) en de aanvullingen op de wettelijke sociale zekerheidsvoordelen
 • Forfaitaire kostenvergoedingen en mogelijke betwistingen door de inspectiediensten

Programma

08u30 Ontvangst deelnemers

09u00 Aanvang cursus

Werknemers alternatief belonen: hoe fiscaal vriendelijk verlonen?

Van het klassieke loonpakket tot het cafetariaplan:

 • Het klassieke loonpakket
 • Begrippen:
  • Het fiscaal loonbegrip – uitzonderingen
  • Het sociaal loonbegrip – uitzonderingen
  • Gevolgen van de kwalificatie als loon (sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, geheime commissielonen, etc.)
 • Toepassingen (fiscale en sociale zekerheidsaspecten):
  • Bedrijfswagen & mobiliteitsbudget
  • Bedrijfsfiets
  • GSM/smartphone
  • Laptop en internet
  • Sociale voordelen (algemeen fiscaal begrip)
  • (Elektronische) maaltijdcheques
  • Ecocheques
  • Cadeaucheques
  • Sport- en cultuurcheques
  • Aanvullende voordelen toegekend inzake sociale zekerheid
 • Cafetariaplan
  • Zijn er regels die op juridisch vlak nageleefd moeten worden?
  • Wat zijn de fiscale en sociaalrechtelijke aandachtspunten?
  • Wat kan het ‘keuzemenu’ aan voordelen inhouden?

10u45 Koffiepauze

11u15  Forfaitaire onkostenvergoedingen

 • Wat dient men te begrijpen onder het begrip ‘Kosten eigen aan de werkgever’?
 • Welke fiscale aspecten dient men in acht te nemen?
  • Is het mogelijk om een fiscaal akkoord (ruling) te bekomen mbt deze kostenvergoedingen?
  • Hoe dienen deze kostenvergoedingen vermeld te worden op de fiscale fiche?
 • Welke aspecten inzake sociale zekerheid dient men in acht te nemen?
  • Welke forfaits werden goedgekeurd door de RSZ?
  • Is er een risico op betwisting door de sociale inspectie en/of RSZ?
 • Sancties in geval van herkwalificatie van de forfaits:
  • Op fiscaal vlak
  • Op vlak van sociale zekerheid
 • Bring Your Own Device

12u30 Lunch

13u40  Uitgestelde beloningsvormen Aanvullende pensioenen

 • De groepsverzekering / het aanvullend pensioenplan als onderdeel van het verloningspakket
  • Sociaal oogmerk
  • (Para)fiscale behandeling van de werkgeversbijdragen in een groepsverzekering / aanvullend pensioenplan
  • (Para)fiscaliteit van de aanvullende pensioenuitkeringen (kapitaal of rente)
  • Vergelijking (para)fiscale behandeling loon en aanvullend pensioen
  • Enkele belangrijke recente wetswijzigingen
 • Inpassen van een groepsverzekering / aanvullend pensioenplan in een flexibel verloningspakket?
  • Algemene principes en aandachtspunten
  • Flexibiliteit in aanvullende pensioenen
   • Cafetaria pensioenplannen
   • Bonuspensioenplannen
   • Omzetten van werknemersbijdragen in werkgeversbijdragen
   • Vrij aanvullend pensioen voor werknemers
   • Andere ?

 15u15 Koffiepauze

 15u30 Optimaliseer de bonus:

 • CAO nr. 90
 • Winstpremie
 • Aandelenopties
 • Warrants
 • Bonuspensioenplan

17u00 Einde cursus