Intracommunautaire handelingen anno 2024

Webinar

Wanneer u actief bent in de intracommunautaire handel van goederen tussen lidstaten van de EU ontstaan er momenteel  vaak onduidelijkheden. Wie moet het vervoer doen ? Heeft u een geldig btw-nummer van uw klant in de andere lidstaat ? Welke documenten zijn nodig bij een ex-works levering ? Wat zijn de gevolgen al er iets ontbreekt ? Wat met voorraden die worden aangelegd in een andere lidstaat ?

workshop opleiding infotopics

Docent – Gilles Tack

 • Onafhankelijk BTW-consulent / Accountant
 • Lesgever Syntra West en bepaalde beroepsverenigingen
 • Occasioneel gastspreker op Hogeschool Gent.
 • Begeleiding van  bedrijven en accountancykantoren op het vlak van BTW, compliance en advisering en gedurende fiscale controles.

Programma (13u – 17u)

 • Analyse van een handeling inzake btw;
 • IC leveringen : wanneer is er een vrijstelling ?
 • Voorwaarden voor de vrijstelling ?
  • Wie staat in voor het vervoer ?
  • Btw-nummer van de klant in een andere lidstaat ?
  • Driehoekstransacties en kettingverkopen
  • Formaliteiten ? aangifte en IC opgave
  • Toestand in andere lidstaten
  • Praktijkvoorbeelden en analyse correctieopgaven bij controles
  • Sancties ?
 • Invoering Quick Fixes van de EU in alle lidstaten :
  • Btw-nummer klant in een andere lidstaat : essentiële voorwaarde !!
  • Nieuw wettelijk vermoeden inzake bewijsvoering van deze vrijgestelde IC levering
  • Nieuw wettelijk vermoeden van vervoer bij kettingverkopen
  • Wat bij de aanleg van een call-off stock in een andere lidstaat ? Nieuwe regels in alle lidstaten
  • Belang van de incoterms terzake ?
  • Over welke documenten moet u beschikken ?
  • Omkering van de bewijslast naar de fiscus toe ?
  • IC opgave : noodzakelijk om correct te werken
  • Tal van praktijkvoorbeelden terzake
  • Hoe implementeren?
  • Pas uw bedrijfsproces aan om meer zekerheid in te bouwen
  • Praktisch voorbeeld van een bedrijfsproces
  • Intracommunautaire verwervingen uit andere lidstaten
 • Andere nieuwigheden die de EU al heeft doorgevoerd en invloed heeft op de IC handelingen :
  • E-commerce : OSS en IOSS systeem : Moss wordt Oss : Wat is er gewijzigd ?
  • Brexit : gevolgen van het uittreden van UK uit de EU
  • Europese rechtspraak inzake bewijs IC vrijstellingen
  • Controles op IC vrijstellingen
 • Vraagstelling