Investeren in Vastgoed

Privé of via de vennootschap?
Wat na de hervorming van de vennootschapsbelasting?

Deze opleiding bespreekt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe u de aankoop en het bezit van vastgoed fiscaal en financieel kunt optimaliseren, met bijzondere aandacht voor nieuwe wetgevende evoluties.  Ook de waardebepaling van vastgoed komt aan bod.

 • Wat is de impact van de hervorming vennootschapsbelasting op de vastgoedfiscaliteit?
 • Waar moet een patrimoniumvennootschap anno 2022 op letten?
 • Wat is fiscaal de meest optimale weg voor een gezinswoning, een tweede verblijf?
 • Wat zijn de fiscale knelpunten bij vruchtgebruik, erfpacht en opstal?
 • Wat op het einde van de rit?
 • Hoe kunt u het onroerend goed naar u privé halen?
 • Waar moet u opletten met het oog op successie?
 • Hoe BTW-aftrek optimaliseren?
 • Welke optimalisaties zijn mogelijk via een BTW-eenheid?
 • Hoe gebeurt de waardebepaling van vastgoed?
 • Welke factoren zijn doorslaggevend?
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

690,00€ (excl 21% BTW)
20 of 30% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

12 mei 2023

Locatie

Van Der Valk hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66
2140  Antwerpen

route

Docenten

Ludo Lievens
Steven Keirse
Luc Heylens
Hendrik Leurs

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u)
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Uw sprekers

 • Dries Bertrem, Vennoot Lievens & C° Consulting, Corporate Finance
 • Steven Keirse, Jurist Lievens & C° Consulting, Corporate Finance
 • Luc Heylens, Belastingconsulent ITAA, zaakvoerder LH VAT Consult BVBA
 • Hendrik Leurs,  Vastgoedexpert-Zaakvoerder De Leefboom, Docent “Vastgoed” aan diverse hogescholen. Auteur handboeken “Waardebepaling van onroerende goederen” en “Plaatsbeschrijving in de praktijk”

Programma

08u30  Ontvangst

09u00 Investeren als privé-persoon of via de vennootschap

 • Impact hervorming vennootschapsbelasting
 • Investeren als privé-persoon
  • Voor- en nadelen
  • Actuele stand van zaken (nieuwe wetgeving)
 • Investeren met de vennootschap
  • Voor- en nadelen
  • Optimalisatie cashflowvoordeel
  • Voordelen van alle aard
  • Voorwaarden aftrekbaarheid getoetst aan recente rechtspraak en rulings
 • Latere onttrekking aan de vennootschap
 • Verkoop aandelen vastgoedvennootschap:
  • Hoe waarderen?
  • Fiscale risico’s

Dries Bertrem

10u30 Koffiepauze

10u45 Juridische en fiscale optimalisatie aankoop vastgoed

 • Splitsing (reorganisatie vennootschappen)
  • Afsplitsing vastgoed
  • Bespreking rulingvoorwaarden
 • Patrimoniale splitsing:
  • Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, het beste van twee werelden?
  • Fiscale knelpunten bij controle
  • Wat is nog mogelijk anno 2020?
 • Aandachtspunten in het kader van successie
  • Vrijstelling gezinswoning
  • Overdracht vastgoed naar de volgende generatie, nuttige tips & tricks

Steven Keirse

12u30  Lunch

13u30  BTW problematiek en onroerend goed

 • Terbeschikkingstelling van onroerend goed aan derden: vestigen van
  zakelijke rechten op gebouwen; onroerende verhuur en zijn
  alternatieven; …
 • Recht op aftrek van btw en terbeschikkingstelling van onroerend goed
  aan zaakvoerder – toelichting artikel 45 btw-wetboek
 • Overdracht van een terrein en/of nieuw gebouw – problematiek rond infrastuurwerken
 • Overdracht oud gebouw na renovatiewerken – begrip “nieuw” gebouw
 • Werken in onroerende staat door eigen personeel, familie, …
 • Mogelijke optimalisatiestructuren (o.a. btw-eenheid, onroerende leasing, dienstencentrum,…)
 • Voorwaarden verlaagd btw-tarief: professioneel versus privé-gebruik
 • Toepasselijk tarief bij sociale woningbouw, assistentiewoningen (voorwaarden)
  Andere
 • Concrete voorbeelden

Luc Heylens

15u00  Koffiepauze

15u15  Waardebepaling of taxatie van vastgoed

 • Waarde en  prijs: 2 verschillende begrippen
 • Waardebegrippen (meer dan 30 invalshoeken; minder dan 10 relevant)
 • Meten is weten, gissen is missen
 • Taxatiemethoden
 • Analytische waardebepaling onderbouwd
 • BVO / NVO: Europese meetcode voor vloeroppervlakten
 • Vetusteit, sleet, verval, onderhoud en schade
 • Venaliteit vs. omgevingsfactoren en conjunctuurschommelingen
 • Praktijkvoorbeelden

Hendrik Leurs

17u00  Einde

NU INSCHRIJVEN