Investeren in Vastgoed

Privé of via de vennootschap?

Deze opleiding bespreekt aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe u de aankoop en het bezit van vastgoed fiscaal en financieel kunt optimaliseren, met bijzondere aandacht voor de meest actuele trends in de fiscale wetgeving. We lichten slimme strategieën toe aan de hand van praktische voorbeelden.  Ook de waardebepaling van vastgoed komt aan bod.

 • Hoe anticiperen op nakende fiscale hervorming?
 • Waar moet een patrimoniumvennootschap anno 2023 op letten?
 • Wat is fiscaal de meest optimale weg voor een gezinswoning, een tweede verblijf of een opbrengsteigendom?
 • Wat zijn de fiscale knelpunten bij vruchtgebruik, erfpacht en opstal?
 • Wat op het einde van de rit?
 • Kan u het onroerend goed van de vennootschap afsplitsen en/of overhevelen naar de privé-sfeer?
 • Waar moet u opletten met het oog op successie?
 • Hoe BTW-aftrek optimaliseren?
 • Welke optimalisaties zijn mogelijk via een BTW-eenheid?
 • Hoe gebeurt de waardebepaling van vastgoed?
 • Welke factoren zijn doorslaggevend?
workshop opleiding infotopics

Docenten

Ludo Lievens
Steven Keirse
Luc Heylens
Hendrik Leurs

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u)
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Uw sprekers

 • Orion Bockhodt, Erkend vastgoedmakelaar / Vlabel schatter-expert / Docent Syntra
 • Dries Bertem, Vennoot Lievens & C° Consulting, Corporate Finance
 • Steven Keirse, Jurist Lievens & C° Consulting, Corporate Finance
 • Gilles Tack, Bestuurder VA.T BV

Programma

08u30  Ontvangst

09u00    Waardebepaling of taxatie van vastgoed

 • Waarde en  prijs: 2 verschillende begrippen
 • Waardebegrippen (meer dan 30 invalshoeken; minder dan 10 relevant)
 • Meten is weten, gissen is missen
 • Taxatiemethoden
 • Analytische waardebepaling onderbouwd
 • BVO / NVO: Europese meetcode voor vloeroppervlakten
 • Vetusteit, sleet, verval, onderhoud en schade
 • Venaliteit vs. omgevingsfactoren en conjunctuurschommelingen
 • Praktijkvoorbeelden

Orion Bockhodt

10u30 Pauze

10u45    Investeren als privé-persoon of via de vennootschap

 • Investeren als privé-persoon
  • Voor- en nadelen
  • Vrijgestelde of belaste meerwaarden? Welke criteria zijn doorslaggevend en hoe anticiperen op de fiscale trends in de toekomst?
 • Investeren met de vennootschap
  • Voor- en nadelen
  • Optimalisatie cashflowvoordeel
  • Privé-vastgoed in de vennootschap
  • Voorwaarden aftrekbaarheid getoetst aan recente rechtspraak en rulings
 • Latere onttrekking aan de vennootschap
 • Verkoop aandelen vastgoedvennootschap:
  • Hoe waarderen?
  • Fiscale risico’s en opportuniteiten

Dries Bertem

12u30 Lunch

 13u30    Juridische en fiscale optimalisatie aankoop vastgoed

 • Splitsing (reorganisatie vennootschappen)
  • Afsplitsing vastgoed
  • Voorwaarden en criteria getoetst aan de recente rulingpraktijk
 • Patrimoniale splitsing
  • Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, het beste van twee werelden?
  • Fiscale knelpunten bij controle
  • Wat is nog mogelijk anno 2023?
 • Aandachtspunten in het kader van successie
  • Vrijstelling gezinswoning
  • Overdracht vastgoed naar de volgende generatie, nuttige tips & tricks

Steven Keirse

15u00 Pauze

15u15    BTW problematiek en onroerend goed

 • Terbeschikkingstelling van onroerend goed aan derden: vestigen van
  zakelijke rechten op gebouwen; onroerende verhuur en zijn
  alternatieven; …
 • Recht op aftrek van btw en terbeschikkingstelling van onroerend goed
  aan zaakvoerder – toelichting artikel 45 btw-wetboek
 • Overdracht van een terrein en/of nieuw gebouw – problematiek rond infrastuurwerken
 • Overdracht oud gebouw na renovatiewerken – begrip “nieuw” gebouw
 • Werken in onroerende staat door eigen personeel, familie, …
 • Mogelijke optimalisatiestructuren (o.a. btw-eenheid, onroerende leasing, dienstencentrum,…)
 • Voorwaarden verlaagd btw-tarief: professioneel versus privé-gebruik
 • Toepasselijk tarief bij sociale woningbouw, assistentiewoningen (voorwaarden)
  Andere
 • 6% tarief bij afbraak en heropbouw van woningen
 • Concrete voorbeelden

Gilles Tack

17u00    Einde