OntslagEen checklist bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Van der Valk hotel Antwerpen
U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een grondige analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht. Na het volgen van deze opleiding heeft u een checklist van taken die uw aandacht nodig hebben bij ontslag!

Opzeggen of verbreken? Wat is het verschil? Kan ik een werknemer die ontslagbescherming geniet wel ontslaan? Wat speelt er indien u meerdere werknemers tegelijk moet ontslaan?

workshop opleiding infotopics

Docenten

Kris De Schutter, Partner, Loyens & Loeff Advocaten
Charlotte Pauwels-Devillé, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten
Yousra Belakhdar, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest van 6u in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Onder leiding van

Kris De Schutter, Partner, Loyens & Loeff Advocaten
Charlotte Pauwels-Devillé, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten
Yousra Belakhdar, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten

Met aanwezigheidsattest van 6u in het kader van de permanente vorming

Programma

Ontvangst 8u30 / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u

Algemene inleiding

Het einde van de arbeidsovereenkomst : meer dan alleen ontslag

 • Civielrechtelijke beëindiging
 • Arbeidsrechtelijke beëindiging
 • Individueel ontslag vs. collectief ontslag
 • Individueel ontslag
  • Ontslag met opzeggingstermijn
  • Ontslag met onmiddellijke ingang en betaling van een opzeggingsvergoeding
  • Ontslag om dringende reden

Individueel ontslag

Ontslag met opzeggingstermijn of –vergoeding

 • Ontslag met opzeggingstermijn
  • Inhoudelijke voorwaarden en vormvoorwaarden
  • Nietigheid van de opzeg
  • Gevolgen van ontslag met opzeggingstermijn
  • Berekening van de opzeggingstermijn
 • Ontslag met onmiddellijke ingang/opzeggingsvergoeding
  • Gevolgen van ontslag met onmiddellijke ingang
  • Impliciet ontslag door eenzijdige wijziging van essentieel element
  • Berekening van de opzeggingsvergoeding
 • Ontslag en outplacement
  • Voorwaarde en procedure
  • Waarde van outplacement
  • Voordeliger?
 • Ontslag en motiveringsplicht – CAO 109
  • Motiveringsverplichting?
  • Ontslagmotieven: Waar is de grens?
  • Sancties en risico op cumulatie
  • Aanbevelingen in kader van eerste rechtspraak
 • Kost van het ontslag in beide scenario’s en andere eindedienstvergoedingen
 • Beëindiging in onderling overleg
 • Bespreking van een dading

Ontslag om dringende reden

 • Definitie
 • Vormvoorwaarden: ontslag vs. kennisgeving
 • 2 termijnen van 3 werkdagen
 • Bewijslast
 • Voorbeelden
 • Alternatief

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door “medische overmacht”

 • Mogelijkheden in praktijk
 • Re-integratietraject

Herstructureren anno 2024

 • Downsizing en arbeidsduurvermindering
 • Alternatieve manieren van werken
 • Hoe bespaart u zonder te raken aan het hart van uw onderneming?
 • Hoe afscheid nemen van werknemers?
 • Strategische personeelsafbouw over een langere periode? Aandachtspunten bij ontslag.
 • Vrijwillige vertrekplannen? Wat? Hoe en snelheid?Collectief ontslag: De kernpunten en valkuilen

Sociale verkiezingen 2024: implicaties inzake ontslag