Taxatie van vastgoed

Van Der Valk hotel Beveren

Het programma is praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en u krijgt de kans uw rekenkunde zelf te ontwikkelen door middel van diverse cases. De docent heeft een zeer brede expertise. U kunt er dus van op aan dat u tijdens deze cursus antwoord krijgt op al uw vragen!

Bovendien zal u kennis maken met een nieuwe taxatietool waarmee u binnenkort aan de slag mee kunt gaan om woningen, appartementen en (bouw)gronden te taxeren. De tool werd ontwikkeld met vastgoedexperten en hanteert de Europese standaarden inzake taxatie en is een programma die steeds wordt gefinetuned met de laatste materie alsook wetgeving.

Deze opleiding richt zich tot de vastgoedprofessional: vastgoedmakelaars, vastgoedexperts-taxateurs, projectontwikkelaars, juristen, notarissen en hun medewerkers.

workshop opleiding infotopics

Docenten

Orion Bockhodt

Extra info

 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Aanwezigheidsattest voor 6 u permanente vorming

Docent

Orion Bockhodt
Erkend vastgoedexpert
Bestuurder BOCKHODT ORION
Docent “Vastgoed” aan diverse Syntra en hogescholen

Aanwezigheidsattest voor 6 u permanente vorming

Programma (9u-17u)

Lunch 13u30- 13u30 met pauze in voor- en namiddag

Waarderen van Vastgoed

 • Begrippenkader:
 • Waarde en prijs: “Price is what you ask, value is what you get”.
 • Waardebegrippen: meer dan 30 invalshoeken; minder dan 10 relevant.
 • Meten is weten, gissen is missen: welke maatstaven hanteren.
 • Taxatiemethoden: 4 methoden, waarvan 1 relevant.
 • Analytische waardebepaling onderbouwd:
 • BVO / NVO: Europese meetstandaarden.
 • ABEX-tabellen interpreteren en toepassen.
 • Vetusiteit, sleet, verval, onderhoud en schade.
 • Venaliteit vs. omgevingsfactoren en conjunctuurschommelingen
 • Praktijkvoorbeelden:
  • Residentieel
  • Agrarisch
  • Industrieel
  • Appartementen
  • Projecten
  • (Eventueel) bijzonder vastgoed (kerken, windmolen, bouwkundig erfgoed e.d.)

Toepassing van de waarderingstechnieken

 • Grondwaarde bepalen in al zijn facetten.
 • Projectgrondwaarde bepalen.

Waardering van vastgoedontwikkelingen

 • De waardering van ontwikkelingsprojecten.
 • Rekenen vòòr en ná crisissen.
 • Waar en hoe referentiewaarden hanteren?
 • Waarde vs. ruimtelijke ordening en vergunningsbeleid.

Projectontwikkeling: kosten en opbrengsten

 • Hoe een bouwproject te realiseren:
 • Welke aspecten spelen een belangrijke rol?
 • Welke zijn “onverwachte” grondgebonden kosten?
 • Welke zijn “onverwachte” bouwgebonden kosten?
 • Welke zijn de financiële kosten?
 • Wat mag u betalen voor een projectgrond in functie van de referentieverkoopprijzen in de omgeving?
 • Welk ROI en/of ROE heeft u voor ogen?
 • Hoe en wat met de winstbestemming?

Casus: Waardering van vastgoed met tool

 • Hoe bereken je zelf de waarde van vastgoed? Praktijkvoorbeelden van taxaties van onroerend goed die in verschillende groepen besproken worden
 • Voorstelling tool/module met uitwerken van oefeningen.

Casi: Taxatievoorbeelden residentieel, agrarisch

 • Hoe bouwt u een taxatierapport op?
 • Welke parameters hanteren?
 • Hoe parameters hanteren?
 • Samenstelling intrinsieke waarde?
 • Welke factoren spelen een rol bij de venaliteit?
 • Welk is de rol van de taxateur?

Open dialoog met deelnemers: vraag en antwoord