Taxatie van vastgoed

Van Der Valk hotel Mechelen

Deze opleiding richt zich tot de vastgoedprofessional: vastgoedmakelaars, vastgoedexperts-taxateurs, projectontwikkelaars, juristen, notarissen en hun medewerkers. 

Het programma is praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en u krijgt de kans uw rekenkunde zelf te ontwikkelen door middel van diverse cases. De docent heeft een zeer brede expertise. U kunt er dus van op aan dat u tijdens deze cursus antwoord krijgt op al uw vragen!

Bovendien kan u kennis maken met Taksado. Taksado is een online taxatietool waarmee u onmiddellijk aan de slag kunt om woningen, appartementen en bouwgronden te taxeren. Taksado werd ontwikkeld in samenwerking met vastgoedexperten en hanteert de Europese standaarden inzake taxatie.

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

690 € (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille
– Registratienr DV.O105311
– Max projectbedrag: € 670,00
– 20 of 30% subsidie

Datum

18 maart 2022

(9u-18u00)

Locatie

Van Der Valk hotel Mechelen
Rode-Kruisplein 1-4,
2800 Mechelen

route

Docenten

Hendrik Leurs

Extra info

 • Aanvang 9u, einde 18u
 • Aanwezigheidsattest voor 6 u permanente vorming

Docenten

Hendrik Leurs – Vastgoedexpert – Zaakvoerder De Leefboom

Docent “Vastgoed” aan diverse Syntra en hogescholen

Auteur “Bouw- en Vastgoedlexicon” bij Larcier Uitgeverij

Auteur handboeken “Waardebepaling van onroerende goederen” en “Plaatsbeschrijving in de praktijk”

Programma

9u-18u00

Lunch 13u30- 14u00 met pauze in voor- en namiddag

Waarderen van Vastgoed

 • Begrippenkader:
  • Waarde en prijs: “Price is what you ask, value is what you get”.
  • Waardebegrippen: meer dan 30 invalshoeken; minder dan 10 relevant.
  • Meten is weten, gissen is missen: welke maatstaven hanteren.
 • Taxatiemethoden: 4 methoden, waarvan 1 relevant.
 • Analytische waardebepaling onderbouwd:
  • BVO / NVO: Europese meetstandaarden.
  • ABEX-tabellen interpreteren en toepassen.
  • Vetusiteit, sleet, verval, onderhoud en schade.
  • Venaliteit vs. omgevingsfactoren en conjunctuurschommelingen
 • Praktijkvoorbeelden:
  • Residentieel
  • Agrarisch
  • Industrieel
  • Bijzonder vastgoed (kerken, windmolen, bouwkundig erfgoed e.d.)
  • Appartementen
  • Projecten

Toepassing van de waarderingstechnieken

 • Grondwaarde bepalen in al zijn facetten.
 • Projectgrondwaarde bepalen.
 • Herbestemming woonvreemd vastgoed.

Waardering van vastgoedontwikkelingen

 • De waardering van ontwikkelingsprojecten.
 • Rekenen vòòr en ná crisissen.
 • Waar en hoe referentiewaarden hanteren?
 • Waarde vs. ruimtelijke ordening en vergunningsbeleid.

Projectontwikkeling: kosten en opbrengsten

 • Hoe een bouwproject te realiseren:
  • Welke aspecten spelen een belangrijke rol?
  • Welke zijn “onverwachte” grondgebonden kosten?
  • Welke zijn “onverwachte” bouwgebonden kosten?
  • Welke zijn de financiële kosten?
 • Wat mag u betalen voor een projectgrond in functie van de referentieverkoopprijzen in de omgeving?
 • PVE (Programma van Eisen), DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) & Risico-analyse.
 • Welk ROI en/of ROE heeft u voor ogen?
 • Hoe en wat met de winstbestemming?

Casus: Waardering van vastgoed met TAKSADO

 • Hoe bereken je zelf de waarde van vastgoed? Praktijkvoorbeelden van taxaties van onroerend goed die in verschillende groepen besproken worden
 • Voorstelling TAKSADO met uitwerken van oefeningen op eigen laptop. TAKSADO = doordachte methodiek op basis van vloerplaatprijzen en referentiewaarden.

Casi: Taxatievoorbeelden residentieel, agrarisch, industrieel & bijzonder vastgoed

 • Hoe bouwt u een taxatierapport op?
 • Welke parameters hanteren?
 • Hoe parameters hanteren?
 • Samenstelling intrinsieke waarde?
 • Welke factoren spelen een rol bij de venaliteit?
 • Welk is de rol van de taxateur?

Open dialoog met deelnemers: vraag en antwoord

NU INSCHRIJVEN