2-daagse BTW-cursus voor niet-specialisten

Webinar

Tijdens deze tweedaagse sessie wordt een praktische manier een algemeen overzicht gegeven van de btw-wetgeving.  Hierbij wordt stilgestaan bij de algemene btw-verplichtingen, correcte facturatie van aan- en verkopen, onder welke voorwaarden is er een vrijstelling?  Wat zijn de geldende regels inzake recht op aftrek?  Kortom, ideaal voor iedereen die zelf geregeld met btw geconfronteerd wordt en een volledige heropfrissing wenst van de grondbeginselen van btw.

workshop opleiding infotopics opleiding btw

Onder leiding van

Tine Maes, Senior VAT consultant, Tax & Legal Deloitte Private, Accountancy & Advisory

Claire Verstraete, Senior Manager VAT, Tax & Legal Deloitte Private, Accountancy & Advisory

Programma (9u-17u)

Volgende aspecten laten we graag aan bod komen:

DAG 1

 • Werking van het btw-systeem 
  • Wie is een belastingplichtige – soorten belastingplichtigen 
  • Formele verplichtingen van een belastingplichtige
   • De btw-aangifte: soorten aangiften – welke transacties moeten in welke rooster van de aangifte?
   • De intracommunautaire opgave
   • De jaarlijkse klantenlisting
   • Intrastat
  • Belastbare handelingen + waar vinden deze handelingen plaats:
   • Leveringen van goederen (lokaal – intracommunautair – uitvoer)
   • Diensten 
   • Intracommunautaire verwervingen 
   • Invoer
  • Vrijstellingen 
  • Schuldenaar van de btw (wanneer is de btw verschuldigd door de medecontractant)
  • Maatstaf van heffing: wat met kortingen, verpakkingskosten, prijsvermindering,… 
  • Concrete cases van transacties binnen de EU en in-en uitvoer van goederen

DAG 2

 • De factuur 
  • Verplichte factuurvermeldingen 
  • Self-billing
  • Bewaring van documenten: hoe lang – op welke manier -…
  • Belang van het bedrijfsproces
 • Praktische topics
  • Doorrekening van kosten 
  • De btw-aftrekregels
   • Algemene regels
   • Beperkingen (autokosten/ hotel-en restaurantkosten/ kosten van onthaal/…) 
   • Praktijkgevallen (handelsgeschenken, geschenken aan personeel, sponsoring…)
  • Dubieuze debiteuren: hoe vorderen we het btw-bedrag terug?
  • Btw en onroerend goed: huidige regels inzake de verhuur van onroerende goed, werken in onroerende staat,
 • Handelingen in het buitenland
  • Registratie voor btw in andere lidstaten 
  • Teruggaaf buitenlandse btw 

We gaan ook graag in op actuele topics die we per onderwerp verder toelichten en voorzien we voldoende ruimte voor het behandelen van jullie vragen.