Praktijkdag Autofiscaliteit en Mobiliteit

Van Der Valk hotel Beveren

Deze opleiding voor werkgevers bestaat uit twee modulen: autofiscaliteit in de brede zin en andere mobiliteitsoplossingen.

Tijdens de eerste module krijgt u een overzicht van alle huidige bepalingen en wijzigingen (vanaf 2023) in de autofiscaliteit. In deze module komt het arbeidsrecht en de fiscaliteit (personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw) van de bedrijfswagen aan bod. Inzake vennootschapsbelasting zal de nodige aandacht besteed worden aan het wetsontwerp inzake de vergroening van mobiliteit.

Tijdens de tweede module krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen op het gebied van mobiliteit. Zo worden de alternatieven voor de salariswagen besproken.

Na het volgen van deze opleiding heeft u een overzicht van alle bestaande en meest recente mobiliteitsoplossingen die u als werkgever kan bieden aan uw werknemers. U zal met kennis van zaken uw oude policy onder de loep kunnen nemen en beslissen of u al dan niet wenst in te stappen in nieuwe/ andere oplossingen.

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

690,00€ (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille
– Registratienr DV.O105311
– Max projectbedrag: € 670,00
– 20 of 30% subsidie

Datum

18 november 2021

Locatie

Van Der Valk hotel Beveren
Gentseweg 280
9120   Beveren

route

Docenten

Kris De Schutter
Marc Dhaene
Bert Gevers
Advocaten Loyens & Loeff

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Sprekers:

Kris De Schutter, Marc Dhaene, Bert Gevers – Advocaten Loyens & Loeff

Programma:

8u30 ontvangst | Aanvang 9u | Lunch 12u30-13u30 | Einde 17u)

Inleiding: een wereld in verandering

 • Mentaliteitsverandering bij de werknemer
 • Mentaliteitsverandering bij de werkgever
 • Durf te springen

Module 1: Autofiscaliteit

Bedrijfswagen

 • Principes arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
 • Fiscaliteit (personenbelasting – vennootschapsbelasting – btw)
 • Vergroening van de mobiliteit – Impact van de regeringsplannen vanaf 2023
 • Bespreking van een voorbeeld
 • Bepalingen van een car policy

Module 2: Mobiliteit(soplossingen)

Fietsen, steps en openbaar vervoer

 • Principes arbeidsrecht
 • Sociale zekerheid
 • Fiscaliteit
 • Voorbeeld

Mobiliteitsbudget

 • Principes arbeidsrecht
 • Pijlers
 • Wijzigingen volgend uit het wetsvoorstel inzake de vergroening van de mobiliteit
 • (Para) fiscaliteit
 • Voorbeeld
 • Anti-misbruikmaatregelen
 • Einde
 • Overzicht

Bedrijfseigen mobiliteitsplan blijft nodig of nuttig

 • Wettelijk kader
  • Voorwaarden voor de invoering
  • Andere gelijkenissen
 • Niet-wettelijk kader − Voor wie?
  • Juridisch kader
  • Alternatieven – inspiratie
  • Impact op sociale zekerheid
  • Impact op fiscaliteit (personenbelasting – vennootschapsbelasting – btw)
  • Overzicht

Conclusie: blik op de toekomst

NU INSCHRIJVEN