Bestuurders- en Managementvennootschappen 360° belicht

14 februari 2020 – Van Der Valk hotel Beveren

Dit praktijkgericht seminarie richt zich tot bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) die hun professionele activiteiten (willen) organiseren via een vennootschap, én hun adviseurs.

De managementvennootschap is en blijft een populaire techniek voor bedrijfsleiders, managers en vrije beroepers (o.m. advocaten, dokters, tandartsen) om hun professionele activiteiten te organiseren. Dit seminarie brengt voor deze mensen, hun opdrachtgevers én hun adviseurs de mogelijkheden en risico’s van de ‘managementvennootschap’ in kaart, door de verschillende ‘levensfasen’ van dergelijke vennootschappen, van oprichting tot en met ontbinding, op een geïntegreerde en praktijkgerichte manier te belichten. Hierbij wordt aandacht besteed aan relevante aspecten van vermogensplanning, btw, directe belastingen, parafiscaliteit, waarbij ook de juridische kant van het verhaal wordt toegelicht.

Bij dit laatste wordt uiteraard ook stilgestaan bij de impact van de hervorming van het vennootschapsrecht (invoering van het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).

DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

640,00€ (excl 21% BTW)
20 of 30% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

14 februari 2020

Locatie

Van der Valk Hotel Beveren
Gentseweg 280
9120 Beveren

route

Docenten

Kathleen Van Elsacker
Bart Verstuyft
Koenraad De Bie
Jeroen Bouwsma

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u00-13u00

Sprekers

 • Kathleen Van Elsacker, Belastingconsulent – Senior Manager Private Client Services bij Grant Thornton
 • Bart Verstuyft, Belastingconsulent – Senior Manager Direct Tax bij Grant Thornton
 • Koenraad De Bie, Belastingconsulent – Director VAT bij Grant Thornton
 • Jeroen Bouwsma, Juridisch adviseur – Manager Legal bij Grant Thornton

Programma (9u – 17u)

Fase 1: De oprichting van de managementvennootschap

 • Waarom een managementvennootschap oprichten (fiscale en niet-fiscale overwegingen – impact antimisbruikbepaling)?
 • Welke rechtsvorm?
 • Doel: managementvennootschap of eerder middelenvennootschap?
 • Impact huwelijksvermogensrecht
 • Praktische richtlijnen en aandachtspunten bij de oprichting

Fase 2: De managementvennootschap als manager/dienstverlener/consultant

 • Aspecten van directe belastingen en btw bij managementvennootschap en opdrachtgever:
  • Aftrekbaarheid managementvergoedingen
  • Doorrekeningen van diverse type-prestaties (basisvergoeding, doorrekening bijkomende kosten – wagen, reiskosten en diverse andere vergoedingen, ter beschikking stelling van middelen,….)
  • Wijze doorrekening prestaties /kosten in functie van btw-statuut werkvennootschap
  • Voordelen alle aard zaakvoerder en bedrijfsleiders
  • Btw-technische structuren (bv. kostendelende vereniging als middelenvennootschap tandarts, dokterspraktijken, ,….)
 • Aandachtspunten vanuit sociaalrechtelijk oogpunt en op het vlak van sociale zekerheid (schijnzelfstandigheid, verlies van rechten, etc.)
 • Aansprakelijkheid van de managementvennootschap en de manager
 • Richtlijnen inzake inhoud management-/dienstverlenings-/consultancyovereenkomst

Fase 3: De managementvennootschap als vennootschapsmandataris

 • Impact bij managementvennootschap en opdrachtgever in vergelijking met Fase 2
 • Bestuurdersaansprakelijkheid van de managementvennootschap en de manager
 • Belangenconflictenregeling
 • Cumulatie van hoedanigheden
 • Contractuele aandachtspunten

Fase 4: De managementvennootschap als aandeelhouder

 • Aan- en verkoop van aandelen
 • Aspecten van winstuitkering:
  • Hoe kan men winst tot bij de privépersoon krijgen?
  • Welke winsten komen hiervoor in aanmerking?
  • Welke fiscale kost is hieraan verbonden (roerende voorheffing, DBI, etc.)?
 • Btw-technische gevolgen aandeelhouderschap op recht op aftrek btw (problematiek actieve versus passieve holding en gemengde statuten)
 • Organisatie van het aandeelhouderschap:
  • Aandeelhoudersovereenkomst
  • Overdrachtsbeperkingen
  • Etc.

Fase 5: De managementvennootschap als patrimoniumvennootschap

 • Vastgoed en zakelijke rechten in de managementvennootschap
 • Andere beleggingen via de managementvennootschap
 • Praktische richtlijnen en aandachtspunten
 • Soorten van terbeschikkingstelling vastgoed aan werkvennootschap
 • Btw-technische structuren (btw-eenheid, kostendelende vereniging….)
 • Aspecten van vermogensplanning:
  • Huwelijksvermogensrecht, erfrecht en erfbelasting (incl. gunstregime familiebedrijven)
  • Schenkingen
  • Testamenten
  • Controlestructuren

Fase 6: Het einde van de managementvennootschap

 • Vrijwillige vereffening van de managementvennootschap
  • Fiscale en btw-technische aspecten (liquidatiebonus)
  • Vennootschapsrechtelijke procedure
  • Parafiscale aspecten stopzetting sociaal statuut manager
 • Overdracht van algemeenheid
NU INSCHRIJVEN