Boekhoudkundige en fiscale optimalisatie jaarrekening 2020

Live Webinar

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

PRIJS PER PERSOON

640,00€ (excl 21% BTW)

DATUM

25 februari 2021

PLAATS

Live Webinar

DOCENTEN

Patrick Valckx
Laurens Leysen
Christophe Boerjan

EXTRA INFO

 • Met aanwezigheidsattest voor 6 uur permanente vorming

Onder leiding van

Patrick Valckx, Partner KPMG Accountants

Laurens Leysen, Director KPMG Tax & Legal 

Christophe Boerjan, manager KPMG Tax & Legal

Programma (9u-17u)

FISCALE TOPICS

COVID19 – maatregelen & aandachtspunten

 • Carry-back van fiscale verliezen
 • Wederopbouwreserve
 • Algemeen overzicht andere maatregelen (tax shelter investering, receptiekosten, thuiswerkvergoedingen, etc)

Hervorming van de vennootschapsbelasting

 • Opfrissing en praktische ervaringen inzake maatregelen van toepassing sinds het aanslagjaar 2020
  • Tarief
  • Toepassing van fiscale aftrekken
  • Afschrijvingen
  • Voorzieningen (wettelijk/reglementaire verplichtingen, terugnames, etc)
  • Fiscale consolidatie (voorwaarden en impact op de jaarrekening)
  • Earnings Stripping Rules (essentie & voorwaarden en impact op de jaarrekening)
  • CFC-wetgeving (essentie)
 • Maatregelen van toepassing vanaf het aanslagjaar 2021
  • Verdere daling tarief
  • Afschrijvingen
   • Degressief afschrijven afgeschaft
  • Aftrekbaarheid van kosten
   • Nieuwe wijzigingen aan de auto fiscaliteit
   • Boeten
  • Belastingvrije reserves
   • Omvorming van belastingvrije reserves aangelegd voor 2017 naar belaste reserves
   • Tarief kan dalen tot 10% indien er wordt geïnvesteerd in bepaalde vaste activa
  • Vaste inrichtingen
  • Uitbreiding gedeeltelijk vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor R&D
 • Overige thema’s
  • Recente aandachtspunten in het kader van controles (toepassing vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing, voorzieningen voor risico’s en kosten, interestaftrekbaarheid in het kader van eigen vermogensuitkeringen, resultaten van inrichtingen, etc)
  • DAC6 – Mandatory Disclosure Rules
  • Andere

BOEKHOUDKUNDIGE EN JAARREKENING TOPICS

De jaarrekening: Belgisch wettelijk kader

 • De jaarrekening in het vennootschapsrecht
  • Verplichting tot opstelling en openbaarmaking
  • Definitief karakter van de goedgekeurde jaarrekening
  • Continuïteitsbeoordeling door het bestuursorgaan
 • De jaarrekening in de boekhoudrecht
  • Boekhoudkundige verplichtingen
  • Schema’s van de jaarrekening
  • Toelichting en sociale balans
  • Topic: de COVID-19 jaarrekening
 • Het getrouwe beeld van de jaarrekening

Wijziging van waarderingsregels / verlenging of verkorting van het boekjaar

 • Waarderingsregels en wijziging van waarderingsregels
 • Wijzigen van het boekjaar (maximumduur en minimumduur van een boekjaar)
 • Correctie van de jaarrekening

Groottecriteria voor vennootschappen

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar

Omrekening vreemde munten

Update van geselecteerde CBN-adviezen

Bescherming van het eigen vermogen

 • De wettelijke reserve
 • Alarmbelprocedure
NU INSCHRIJVEN