Afsluiting en fiscaal-boekhoudkundige optimalisatie jaarrekening 2021

Van Der Valk hotel Antwerpen

workshop opleiding infotopics

DOCENTEN

Patrick Valckx
Laurens Leysen
Christophe Boerjan

EXTRA INFO

 • Met aanwezigheidsattest voor 6 uur permanente vorming
 • Start 9 uur – einde 17 uur

Programma (9u-17u)

FISCALE TOPICS

COVID19 – maatregelen & aandachtspunten

 • Wederopbouwreserve

Recente wetswijzigingen

Opfrissing en praktische ervaringen inzake maatregelen van toepassing sinds het aanslagjaar 2020 en 2021

 • Tarief
 • Toepassing van fiscale aftrekken
 • Afschrijvingen
 • Voorzieningen (wettelijk/reglementaire verplichtingen, terugnames, etc)
 • Fiscale consolidatie (voorwaarden en impact op de jaarrekening)
 • Earnings Stripping Rules (essentie & voorwaarden en impact op de jaarrekening)
 • CFC-wetgeving (essentie)
 • Afschrijvingen
  • Degressief afschrijven afgeschaft
 • Aftrekbaarheid van kosten
  • Nieuwe wijzigingen aan de auto fiscaliteit
  • Boeten
 • Belastingvrije reserves
  • Omvorming van belastingvrije reserves aangelegd voor 2017 naar belaste reserves
  • Tarief kan dalen tot 10% indien er wordt geïnvesteerd in bepaalde vaste activa
 • Vaste inrichtingen
 • Uitbreiding gedeeltelijk vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor R&D
 • Vrijstelling sociaal passief
 • Uitbreiding scope belastingparadijzen

Overige actuele thema’s

 • Voorgestelde aanpassingen aan het regime van de auteursrechten
 • Beneficial ownership – substance
 • EU Green Deal (CBAM, Energy Taxation Directive, Plastics Tax, Emission Trading System)
 • Verdere voorgestelde aanpassingen autofiscaliteit
 • Fiscaal voorkomingsbeleid – circulaires NBB
 • DAC6 – Mandatory Disclosure Rules
 • Recente aandachtspunten in het kader van controles
 • Andere

BOEKHOUDKUNDIGE EN JAARREKENING TOPICS

De jaarrekening: Belgisch wettelijk kader

 • De jaarrekening in het vennootschapsrecht 
  • Verplichting tot opstelling en openbaarmaking
  • Definitief karakter van de goedgekeurde jaarrekening
  • Continuïteitsbeoordeling door het bestuursorgaan
 • De jaarrekening in de boekhoudrecht
  • Boekhoudkundige verplichtingen
  • Schema’s van de jaarrekening
  • Toelichting en sociale balans
 • Het getrouwe beeld van de jaarrekening 

Wijziging van waarderingsregels 

 • Waarderingsregels en wijziging van waarderingsregels
 • Wijzigen van het boekjaar 
  • Aanvang van een boekjaar
  • Verlenging of verkorting van een boekjaar
  • Duurtijd van een boekjaar
 • Correctie van de jaarrekening
  • Algemene bepalingen
  • IBB-advies 2021/01
  • Vergissingen in de jaarrekening

De mogelijke impact van de Covid-19 pandemie op de jaarrekening

 • Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur
 • Boekhoudkundige verwerking van Covid-19 tegemoetkomingen en van kosten gemaakt ten gevolge van de gezondheidscrisis
 • Boekhoudrechtelijke verwerking van de wederopbouwreserve
 • Activering van herstructureringskosten
 • Vermelding van uitstel tot betaling van de RSZ in de toelichting

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar

Herwaarderingsmeerwaarden

Omrekening vreemde munten

Geselecteerde topics

 • De uitgiftepremie in kapitaalhoudende vennootschappen
 • De winstverdeling binnen de NV

Bescherming van het eigen vermogen

 • De wettelijke reserve in de NV
 • Alarmbelprocedure
 • Kapitaal in de NV
 • Toereikend aanvangsvermogen in de BV en CV
 • Het financieel plan
 • Signaalfunctie van de commissaris
 • Het jaarverslag

Onder leiding van

 • Patrick Valckx, Partner KPMG Tax Legal & Accountancy
 • Laurens Leysen, Director KPMG Tax & Legal
 • Christophe Boerjan, Manager KPMG Tax & Legal