Een bedrijf succesvol kopen of verkopen

Van der Valk hotel Beveren

Checklist voor een geslaagde overname/overdracht

Heeft u een koop of verkoop van een bedrijf in het vooruitzicht? Dat is geen alledaagse beslissing en voor veel ondernemers een ingewikkelde en persoonlijke kwestie. In deze praktische cursus begeleiden ervaren docenten u in dit proces met een stappenplan volledig toegespitst op KMO’s. Uniek aan dit programma is dat het gehele transactieproces wordt doorgelicht.

Leer hoe u in alle fasen de juiste keuzes maakt!

 • Hoe begin ik onderhandelingen? Wat kan ik tekenen en wat niet?
 • Maakt het een verschil uit of activa verkocht worden, dan wel aandelen?
 • Wie is aansprakelijk voor de fiscale schulden van de onderneming na de overname?
 • Verkoop van cliënteel: hoe zit het met de belasting daarop en kan de overnemer hierop afschrijven?
 • Hoe wordt de overname van de onderneming fiscaal optimaal gefinancierd? Hoe word ik belast op de verkoop van mijn onderneming?
 • Als ik als overnemer schulden maak om een onderneming te kopen, kan ik deze schulden dan laten terug betalen door de gekochte onderneming? 
 • Hoe worden de risico’s van het verleden gedekt tussen koper en verkoper?
 • Betaal/krijg ik niet te veel/te weinig voor de aandelen of het handelsfonds?
 • Hoe organiseer ik het postacquisitieproces?
 • ….
workshop opleiding infotopics

Docenten

Tim Dausy
Peter Vermeiren
Steven Keirse
Danny Vannevel
Peter Dick

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest voor 6u permanente vorming: BIV, ITAA
 • Aanvang 9u, einde 17u
 • Lunch: 12u30-13u30

Sprekers:

Tim Dausy, Juridisch adviseur – Senior Manager Corporate Law, Grant Thornton

Peter Vermeiren, Partner Transaction Advisory Services, Grant Thornton

Steven Keirse, Gecertificeerd belastingadviseur – Jurist Lievens & Co Consulting, Corporate Finance

Danny Vannevel, vennoot VDP

Peter Dick, Zaakvoerder DynamICK en Co-founder & Integration Expert @ Fusies en Overnames

Programma:

08u30 Ontvangst deelnemers

9u00 Inleiding: waarom verkopen of kopen en hoe bereid ik me voor?

 • Strategische overwegingen 
 • Types van externe groei 
 • Profielen van kandidaat kopers en verkopers
 • Hoe bereid ik me voor op een koop of verkoop?
 • Verkoopsklaar maken van de vennootschap /organisatie
 • Wie moet ik wanneer contacteren en waarvoor?
 • Soorten overnames

Danny Vannevel, vennoot VDP 

09u40 Hoe verloopt een overnametransactie?

 • De verschillende fases in een overnametransactie in vogelvlucht
 • Welke documenten worden er gebruikt ?
 • Hoe verlopen de onderhandelingen en wie doet hier best mee?
 • Wat is een goed voorakkoord? – Welke valkuilen zijn er?
 • Welke soorten Due diligence zijn er en wat kan u ervan verwachten?
 • Hoe organiseer ik een due diligence en dataroom?
 • Wat kan de impact zijn van een due diligence op de overname c.q. contract?
 • Hoe verlopen vervolgens de finale onderhandelingen?
 • Welke financieringsmogelijkheden zijn er ?
 • Voor- en nadelen van ‘vendor loans’ en ‘earn outs’
 • Hoe de kosten van financiering beperken?

 Danny Vannevel, vennoot VDP 

10u30 Pauze

10u50 Waardebepaling : kunst of wetenschap ? 

 • Inleiding
 • Verschillende waarderingsmethodes
 • Opbrengstmodellen
 • Marktmodellen (multiples)
 • Waardering op basis van vermogen
 • Gemengde methodes
 • Specifieke gevallen
 • Het waarderingsproces

Peter Vermeiren, Senior Manager Transaction Advisory Services, Grant Thornton

11u50 Wat zijn de juridische en contractuele aspecten van de overname van een bedrijf?

 • In welke mate is de koper/verkoper beschermd door het gemeen (burgerlijk) recht ?
 • Waarop dient u te letten in de voorbereidende fase (tot en met het afsluiten van de letter of intent) ?
 • Wanneer opteren voor een ‘Locked box’ overname?  Wanneer werken met ‘Closing Accounts’?
 • Welke zijn de belangrijkste elementen in een definitieve koop-verkoopovereenkomst ?
 • Wat zijn de voornaamste juridische verschilpunten tussen de overname van activa/passiva en de overname van aandelen ?  
 • Welke contracten, documenten en juridische acties zijn er nog na het afsluiten van de  definitieve overeenkomst?
 • De valkuil van verboden en toegelaten financiële bijstand (door de targetvennootschap)    
 • Impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op bedrijfsoverdrachten

 Tim Dausy, Juridisch adviseur – Senior Manager Legal bij Grant Thornton

12u50 Lunch

13u50 Wat zijn de juridische en contractuele aspecten van de overname van een bedrijf (vervolg)

14u20 Fiscale aspecten van de overname van een vennootschap 

 • Structurering van de acquisitie
  • Enkele fiscale hoofdvragen bij diverse overnameschema’s
  • Voorwaarden vrijstelling meerwaarden op aandelen
  • Fiscale voor- en nadelen van een asset deal en een share deal
  • Fiscale gevolgen in hoofde van de verkoper en koper
 • Deal structuring en post-acquisitie herstructurering
 • Fiscale optimalisatie bij overname en nadien: overnameschuld, fiscaal optimale geldstromen, debt push down, fiscaal aftrekbare kosten, onderkapitalisatie-maatregelen
 • Rationaliseren van de vennootschapsstructuur: fiscale gevolgen van fusie, partiële splitsing, inbreng tak van werkzaamheid of algemeenheid van goederen, vereffening
 • Voorwaarden voor belasting neutrale herstructurering: fiscale versus zakelijke motieven

Steven Keirse, Gecertificeerd belastingadviseur – Jurist Lievens & Co Consulting, Corporate Finance

15u20 Pauze

15u30 Het integratietraject: Belangrijke topics vóór, tijdens en na de overname van een bedrijf  

 • Waarom is post acquisitie management zo belangrijk? 
  • Wat zijn de valkuilen waardoor fusies en overnames niet de vooropgestelde doelstellingen halen?
  • Harde aspecten (organisatiestructuur, tools, processen, schaalvoordelen, synergiën, …) vs zachte aspecten (cultuur, waarden, leiderschap, medewerkers, …)
  • Verander- en innovatievermogen
 • Integratie begint al voor de ‘closing’
  • Due diligence als bouwsteen in het overname/integratieplan
  • Wat is een soft due diligence en wat is het nut er van?
  • Hoe aligneer je de veranderstrategie met de corporate strategie?
  • Het belang van communicatie: wie – wat – wanneer – hoe
  • Hoe beïnvloeden de harde en zachte aspecten elkaar?
 • Integratie: plannen, communiceren, realiseren en controleren
  • Wat omvat het integratieplan?
  • Wie is verantwoordelijk voor het integratietraject?
  • Wat is de rol van overlater?
  • Timing en snelheid
  • Korte termijn wins en lange termijn doelen
  • Het belang van opvolging en evaluatie

Peter Dick,  Zaakvoerder DynamICK en Co-founder & Integration Expert @ Fusies en Overnames

17u00 Einde van de cursus