Fiscale aftrek van beroepskosten en verworpen uitgaven

Directe belastingen en BTW

Van Der Valk Antwerpen

Welke kosten kunnen we als vennootschap, ondernemer of vrij beroeper aftrekken en welke niet? De wetgeving ter zake is niet altijd even duidelijk. Vele concrete toepassingsgevallen resulteren dan ook een omvangrijke rechtspraak. Deze opleiding geeft u een actuele stand van zaken van de aftrekbare beroepskosten vanuit een dubbele invalshoek: zowel de aspecten inzake de directe belastingen als btw kenmerken.

Hoe vermijden we discussies met de fiscus?  Wat kunnen we leren uit ervaringen met controles?

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting en btw en de impact daarvan op vlak van aftrek van de kosten wordt nader toegelicht.

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

640,00€ (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille
– Registratienr DV.O105311
– Max projectbedrag: € 620,00
– 20 of 30% subsidie

Datum

11 februari 2021

Locatie

Van Der Valk hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66,
2140 Antwerpen

route

Docenten

Nele VanCaeneghem
Claire Verstraete,

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van 6 uur permanente vorming

 • Aanvang 9u, einde 17u

 • Lunch: 12u30-13u30

Bezorg ons vooraf al uw vragen via email (info@infotopics.be). Deze worden dan verwerkt in de cursus in de mate van het mogelijke.

Methodiek

U mag een uitvoerige bespreking verwachten van de “hot items” en de nieuwigheden op basis van wetteksten, circulaires, administratieve commentaren, rechtspraak, parlementaire vragen, concrete cases én de praktijkervaring van de docenten zelf.

Sprekers

Nele VanCaeneghem , Senior Manager / Tax & Legal / Deloitte Private / Accountancy & Advisory

Claire Verstraete, Senior Manager VAT / Tax & Legal / Deloitte Private  / Accountancy & Advisory

Programma

Ontvangst : 8u30 / Aanvang 9u / Lunch 12u30-13u30 / Einde 17u

BTW

  • Toelichting van de algemene principes inzake btw inzake recht op aftrek:
   • Wie heeft recht op aftrek?
   • Wanneer ontstaat en vervalt recht op aftrek?
   • Hoe staaf ik mijn recht op aftrek
  • Aan de hand van ervaringen tijdens recente controles gaan we na wat het huidige standpunt is van de administratie ten aanzien:
   • BTW-aftrek bedrijfswagens, GSM’s, portables, …
   • Kosten van onthaal
   • Reclamekosten
   • Geschenken, sponsoring
   • collectieve en privatieve sociale voordelen
   • Organisatie van evenementen
  • We geven een volledig overzicht van alle geldende aftrekbeperkingen en – uitsluitingen (tabaksfabrikaten, geestrijke dranken, horecakosten, kosten van onthaal, beperking van autokosten …); Btw-eenheid, dienstencentrum, onroerende verhuur met optie voor BTW.
  • Optimalisaties btw-aftrek:
   • We behandelen de gekende vormen  (btw-eenheid, dienstencentrum,…)
   • Contracten terbeschikkingstelling opslagruimte: nieuwe regelgeving
  • Btw-recuperatie in het buitenland

Directe belastingen

  • Algemene regels voor de aftrekbaarheid inzake directe belastingen: art. 49 WIB92 met speciale aandacht aan de band tussen de gemaakte kosten en het maatschappelijke doel van de vennootschap
  • Commissies, geheime commissielonen, makelaarslonen, ristorno’s, etc. : voor welke betalingen moet ik nu precies de fiche 281.50 opmaken? Hoe vermijden we de aanslag geheime commissielonen?
  • Afschrijvingen en waardeverminderingen
  • Aanleggen van voorzieningen
  • Aanvullende pensioenopbouw
  • Kostenvergoedingen eigen aan de werkgever – Aandachtspunten
  • Belastingen, voorheffingen en taksen
  • Auto- en motorkosten – Belangrijkste aandachtspunten inzake directe belastingen en BTW : wat zijn de laatste nieuwtjes over de CO2-gekoppelde aftrekbaarheid van de autokosten in de vennootschapsbelasting?
  • Restaurant- en receptiekosten – Wanneer wel en wanneer niet in aftrek brengen ?
  • Relatiegeschenken
  • Kosten van onthaal en reclame-uitgaven – Op zoek naar enige logica…
  • Geldboeten, verbeurdverklaringen, straffen, …
  • Niet aftrekbare minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen, sociale voordelen, niet aftrekbare gewestbelastingen en alle andere verworpen uitgaven
  • Financiële kosten en intresten – Leningen aan bestuurders en zaakvoerders

 

NU INSCHRIJVEN