Grondige 2-daagse BTW-opleiding voor gevorderden

Webinar

Indien u zich bewust bent van de btw-stromen die uw transacties dagdagelijks met zich meebrengen, dan beseft u ook onmiddellijk welke risico’s deze veroorzaken.  In elke onderneming is het dan ook van belang om goed in kaart te brengen wat die transacties juist zijn en hoe deze correct verwerkt dienen te worden.  Deze kennis is niet alleen een vereiste voor de financiële afdeling maar voor elke afdeling die meewerkt aan de transactie: de logistieke afdeling, commerciële afdeling, IT – afdeling… 

We geven een overzicht van een aantal relevante maatregelen die op btw-vlak genomen werden door de overheid in het kader van de corona-crisis.  We bekijken eveneens op welke btw-systemen een onderneming zich kan beroepen om haar liquiditeitspositie te verbeteren.

We vertrekken niet vanuit van de theorie  maar de opleiding wordt gegeven aan de hand van concrete cases die we tijdens de sessie volledig samen gaan uitwerken.  Hierdoor zal het mogelijk zijn de aangeleerde kennis eenvoudig door te geven aan de betrokken personen binnen uw onderneming.  Daarnaast rekenen we ook op jullie input waarbij we graag ons programma ad hoc aanpassen om in te gaan op wat voor u van belang is.

workshop opleiding infotopics

Onder leiding van :

Claire Verstraete, Senior Manager VAT /  Tax & Legal Deloitte Private / Accountancy & Advisory

Tine Maes, Manager VAT / Tax & Legal Deloitte Private / Accountancy & Advisory

Programma (9u-17u)

Aan de hand van de cases wordt een volledig overzicht gegeven van de geldende btw-regels:

Levering van goederen

 • Cases levering van goederen binnen Europa:
  • Illustratie van de geldende plaatsbepalingsregels
  • Welke transacties veroorzaken btw-verplichtingen in het buitenland?
  • Welke intrastatverplichtingen dienen nagekomen te worden?
  • Hoe maak ik correct gebruik van Incoterms?
  • Vereenvoudigingsregelingen die mijn btw-verplichtingen kunnen versoepelen (consignatiezendingen, driehoeksverkeer, …)
  • Overzicht van de vrijstellingen en hun specifieke voorwaarden
  • Verkopen vanuit het buitenland (voorraad in het buitenland, verkoop na bewerking in het buitenland)
  • Verkopen via web – shops:
   • Welke regels gelden?
   • Regeling verkopen op afstand
  • Analyse van de vereiste onderlinge documenten:
   • Ik heb een CMR maar is deze wel correct opgesteld?
   • Hoe kan ik me indekken bij een ex works levering?
 • Case maakloonwerk
  • Verplichtingen in land van verzending en aankomst
  • Hoe op te nemen in intrastat?
 • Cases leveringen van goederen buiten Europa:
  • Voorwaarden voor de vrijstelling uitvoer
  • Wat met een levering van goederen die volledig buiten de EU plaatsvindt?
  • Wanneer heb ik een “geldig” uitvoerdocument?  Beschik ik wel over het juiste exemplaar?
  • Welke invloed hebben de nieuwe douane-regels op mijn transacties?

Diensten

 • Case consultancy diensten
  • Werken met consultants wereldwijd
  • Correcte verwerking
 • Case aankoop van diensten via het internet
  • Hoe verwerk ik elektronische diensten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn recht op aftrek niet in het gedrang komt?
 • Case transportdiensten:
  • Mogelijke vrijstellingen en hun voorwaarden

Hoe reken ik kosten door?

In het kader van alle bovenvermelde transacties dienen soms ook kosten doorgerekend te worden (autokosten, restaurantkosten, bepaalde belastingen, …).   Maar hoe dient dit te gebeuren? Vallen deze onder een vrijstelling of dient btw aangerekend worden en aan welk tarief?

Overzicht van de aftrekbare kosten

We geven u ook graag een overzicht van de kosten die inzake btw aftrekbaar zijn.  We doen dit aan de hand van situaties die we zelf bij controles hebben meegemaakt om u zo een beeld te geven van wat op dit moment leeft bij de controles.

De regeling verhuur met btw

We behandelen de nieuwe wetgeving met betrekking tot verhuur van nieuwe gebouwen met btw, verhuur van opslagruimtes en verhuur op korte termijn.

Werk in onroerende staat

Wat wordt verstaan onder werk in onroerende staat?  Wanneer dient de btw voldaan te worden door de medecontractant.  Welke btw-tarieven zijn van toepassing en onder welke voorwaarden? Welke nieuwe factuurvermeldingen moet er op factuur opgenomen worden?

Actuele onderwerpen zoals de nieuwe regeling rond het werkelijk gebruik, nieuwe verjarings- en bewaartermijnen,…