Ontslag  – Wat moet u weten als werkgever?

LIVE WEBINAR

U krijgt een zo praktisch mogelijk overzicht van alle relevante bepalingen en mechanismen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een grondige analyse van de diverse punten van het Belgisch ontslagrecht. Na het volgen van deze opleiding heeft u een checklist van taken die uw aandacht nodig hebben bij ontslag! 

Zijn er extra regels waar u op moet letten tijdens de coronacrisis? Welke alternatieven naast ontslag zijn er voor uw onderneming om de coronacrisis heelhuids door te komen? Kan u als werkgever overgaan tot ontslag indien tijdelijke werkloosheid onvoldoende blijkt om de impact van COVID-19 op de tewerkstelling op te vangen? Opzeggen of verbreken? Wat is het verschil? Kan ik een werknemer die ontslagbescherming geniet wel ontslaan? Wat speelt er indien u meerdere werknemers tegelijk moet ontslaan?

workshop opleiding infotopics

Docenten

Kris De Schutter, Partner, Loyens & Loeff Advocaten
Anke Istace, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten
Eline De Ryck, Advocaat, Loyens & Loeff Advocaten

Programma (13u-17u)

I. Algemene inleiding

Het einde van de arbeidsovereenkomst : meer dan alleen ontslag

 • Civielrechtelijke beëindiging
 • Arbeidsrechtelijke beëindiging
 • Individueel ontslag vs. collectief ontslag
 • Individueel ontslag
  • Ontslag met opzeggingstermijn
  • Ontslag met onmiddellijke ingang en betaling van een opzeggingsvergoeding
  • Ontslag om dringende reden

II.Individueel ontslag

Ontslag met opzeggingstermijn of –vergoeding

 • Ontslag met opzeggingstermijn
  • Inhoudelijke voorwaarden en vormvoorwaarden
  • Nietigheid van de opzeg
  • Gevolgen van ontslag met opzeggingstermijn
  • Berekening van de opzeggingstermijn
 • Ontslag met onmiddellijke ingang/opzeggingsvergoeding
  • Gevolgen van ontslag met onmiddellijke ingang
  • Impliciet ontslag door eenzijdige wijziging van essentieel element
  • Berekening van de opzeggingsvergoeding
 • Ontslag en outplacement
  • Voorwaarde en procedure
  • Waarde van outplacement
  • Voordeliger?
 • Ontslag en motiveringsplicht – CAO 109
  • Motiveringsverplichting?
  • Ontslagmotieven: Waar is de grens?
  • Sancties en risico op cumulatie
  • Aanbevelingen in kader van eerste rechtspraak
 • Kost van het ontslag in beide scenario’s en andere eindedienstvergoedingen
 • Beëindiging in onderling overleg
 • Bespreking van een dading

Ontslag om dringende reden

 • Definitie
 • Vormvoorwaarden: ontslag vs. kennisgeving
 • 2 termijnen van 3 werkdagen
 • Bewijslast
 • Voorbeelden
 • Alternatief

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door “medische overmacht”

 • Mogelijkheden in praktijk
 • Re-integratietraject

III. Herstructureren anno 2020

 • Downsizing en arbeidsduurvermindering
 • Alternatieve manieren van werken
 • Hoe bespaart u zonder te raken aan het hart van uw onderneming?
 • Hoe afscheid nemen van werknemers?
 • Strategische personeelsafbouw over een langere periode? Aandachtspunten bij ontslag.
 • Vrijwillige vertrekplannen? Wat? Hoe en snelheid?