Het nieuwe goederenrecht in de praktijk

Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2023

 • Kennismaking met het (nieuwe) goederenrecht en de belangrijkste juridische begrippen
 • Fiscale aspecten van zakelijke rechten, zowel bij vestiging, gedurende de looptijd, als bij de afloop ervan, inclusief het belang van een correcte waardebepaling
 • Een overzicht van de recente ontwikkelingen in het goederenrecht en de fiscale principes van zakelijke rechten, inclusief  standpunten van de fiscus, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst,  rechtspraak en rechtsleer
 • Invloed van de antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
 • Do’s en don’ts toegelicht aan de hand van concrete praktijkgevallen
workshop opleiding infotopics

Docenten

Steven Keirse
Bart Verstuyft
Marc Van den Bossche
Chris Peeters
Wim De Pelsmaeker

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming (6u): BIV, IAB, BIBF
 • Aanvang 9u | Einde 16u30

Onder leiding van:

 • Steven Keirse, Gecertificeerd belastingadviseur – Jurist Lievens & Co Consulting, Corporate Finance
 • Bart Verstuyft, Gecertificeerd belastingadviseur Grant Thornton
 • Chris Peeters, Gecertificeerd belastingadviseur  Grant Thornton
 • Marc Van den Bossche, Legal Advisor-Partner Grant Thornton Tax & Legal
 • Wim De Pelsmaeker, VAT Partner, Gecertificeerd belastingadviseur – Baker Tilly

Met aanwezigheidsattest voor 6u permanente vorming

PROGRAMMA

9u00 Het actueel nut van opstal, erfpacht en vruchtgebruik voor de vastgoedpraktijk juridische aspecten, fiscale principes en concrete toepassing van de registratierechten

 • Algemeen kader: juridische kenmerken van een aantal rechtsfiguren:
  • Natrekking, Opstal, Erfpacht, Vruchtgebruik (inclusief recht van bewoning), Huur, Onroerende lease
 • Fiscale impact en toepassing van het nieuw goederenrecht vanaf 01/09/2021
 • Vestiging en beëindiging van de rechten van opstal, erfpacht en vruchtgebruik
  • Algemeen
  • Verplichtingen van de betrokken partijen
  • Belangrijke aanpassingen aan de registratierechten
   • Tarieven voor erfpacht, opstal, inbreng en verdeling
   • Registratierecht bij voortijdige beëindiging van het zakelijk recht?
   • Uitbreng onroerende goederen uit de vennootschap, ook bij kapitaalvermindering?
   • Uit onverdeeldheidtreding tussen vennootschap en aandeelhouder: steeds belast?

Marc Van den Bossche & Chris Peeters

10u30 Pauze

10u45 Inkomstenbelasting bij vestiging of overdracht van zakelijke rechten

 • Hoe wordt de grondeigenaar en de zakelijk gerechtigde belast?
 • Meerwaarden gespreid belasten?
 • Fiscale gevolgen bij afloop zakelijk rechtBijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de waardebepaling van (tijdelijke) zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal
 • Fiscale risico’s aan de hand van recente rechtspraak
 • Bezoldigings- en verhuurtheorie
 • Bestaande waarderingsmodellen: hoe waarderen om een sterk fiscaal dossier op te bouwen?

Bart Verstuyft

12u15 Lunch

13u15 Overdracht van nieuwe gebouwen en analyse van de onroerende zakelijke rechten vanuit btw-standpunt

 • Beroepsmatige verkoper van nieuwe gebouwen versus toevallige verkoper
 • Welk BTW-statuut moet de persoon hebben die het zakelijk recht vestigt of overdraagt?
 • Optionele btw-plicht
 • Vestiging en overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed
 • Welke zakelijke rechten?
 • Verkoop van gebouwen onder het btw-stelsel
 • Specifieke contracten aangaande de vestiging of overdracht van een zakelijk recht
 • Aftrekregeling inzake btw
 • Herziening van de in aftrek gebrachte btw

Wim De Pelsmaeker

14u45 Pauze

15u00 Vruchtgebruik, erfpacht en opstal in de praktijk anno 2022. Do’s en don’ts toegelicht aan de hand van concrete praktijkgevallen:

 • Waarom kiezen voor een zakelijk recht?
 • Wat zijn de doorslaggevende criteria om een slimme aankoopstrategie te bepalen:
  • Gesplitste aankoop vruchtgebruik (vennootschap) en blote eigendom (privé-persoon)
  • Vennootschap bouwt op grond van privé-persoon door opstalrecht of vruchtgebruik (turbo-vruchtgebruik)
  • Wat te doen bij afloop van het opstalrecht / vruchtgebruik
  • Vennootschap verkoop blote eigendom aan de privé-persoon
  • Split sale: Rechten verdeeld tussen 2 vennootschappen
  • Rechten verdeeld tussen 2 natuurlijke personen
 • Aftrekbaarheid van vastgoedinvesteringen via de vennootschap
 • Gesplitste aankoop blote eigendom-vruchtgebruik in het kader van successieplanning
 • Hoe bouw je de nodige zekerheid in bij een gesplitste aankoop?

Steven Keirse

16u30 Einde