Waardebepaling van een vennootschap

Van Der Valk hotel Beveren

Een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces

 • Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming? 
 • Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop?
 • Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner?
 • Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt?
 • Hoe dient u de resultaten te interpreteren?
 • Waarde versus prijs
 • Wat is de impact van het overnameproces op de waarde?
 • Kies een fiscaal voordelige route
 • Hoe de waarde van uw aandelen verhogen?
 • Wat zijn de risico’s van waarderen?
 • Waaraan voldoet een goede waardering?
 • Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill?
 • Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
 • Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?
workshop opleiding infotopics

Docenten

 • Peter Vermeiren
 • Dries Bertrem
 • Danny Vannevel

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming voor 6u
 • Aanvang 9u30, einde 17.20u
 • Lunch: 12u00-13u00

Onder deskundige leiding van

 • Peter Vermeiren, Senior Manager Transaction Advisory Services, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
 • Dries Bertrem, Vennoot-Belastingconsulent Lievens & C° consulting
 • Danny Vannevel, Partner VDP Corporate Finance Gent

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies. ITAA leden kunnen individueel erkenning aanvragen voor 6u permanente vorming

Erkenning BIV: 6u

Programma:

09u30 Ontvangst en registratie van de deelnemers

10u00 Overzicht van waarderingsmethodes en toepassingsmogelijkheden

 • Verschillende waarderingsmethodes
  • Opbrengstmodellen
  • Marktmodellen (multiples)
  • Waardering op basis van vermogen
  • Gemengde methodes
 • Specifieke items
  • Vuistregels
  • Minderheids- en meerderheidsparticipaties
  • Normalisering en niet-recurrente kosten
  • Liquidatiereserve
  • Zwart geld?
  • ESG impact op de waarde
 • Het waarderingsproces
  • Te doorlopen stappen
  • De waarde van de KMO
  • Voorwaarden voor een goede waardering
  • Invloed van het doel van de waardering op de gebruikte methode
 • Vereisten voor een goede waardering
  • Veel gemaakte fouten
  • De basisprincipes

Peter Vermeiren

12u00 Lunch

 13u00 Fiscale aspecten verbonden aan de waarde van een onderneming

 • Voorbereiding: 5 concrete tips
  • Waardebepaling
  • Businessplan
  • Due Diligence
  • Charter
  • Financieel
 • Ruling – voorafgaande beslissing in fiscale zaken:
  • Analyse standpunt rulingcommissie
  • Bespreking beslissingen
 • Actiepunten in functie van waardecreatie 
  • Partiële splitsing
  • Verkoop/inbreng aandelen (share deal)
  • Verkoop activa (asset deal)
  • Controlewijziging
  • Fiscale structurering van een overnamefinanciering

Dries Bertrem

15u00 Pauze

15u20 Waardebepaling  – praktijktoets bij overnames

 • Gebruikte methodes in de KMO praktijk, EBITDA multiples
 • Issues bij de toepassing van de methode: bepaling EBITDA, multiple, net debt
 • Dienstverlenende bedrijven, de kapitaalloze bv, waarde is gedreven door de inzet van de key medewerkers
 • Kwalitatieve aspecten van waarde – organisatie – timing – contracten (dealers)
 • Impact van het overnamecontract op de geboden prijs, betalingsvoorwaarden als onderdeel van een breder akkoord

Danny Vannevel

17u20 Einde