Opstal, erfpacht, vruchtgebruik anno 2018

CROWNE PLAZA ANTWERPEN

Hoe maakt u optimaal gebruik van deze zakelijke rechten? Tijdens deze studiedag besteden we bijzondere aandacht aan de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten. Deze studiedag loodst u op praktische wijze door een complexe materie waarvan de kennis onontbeerlijk is voor iedere vastgoedprofessional.

 • Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de waardebepaling van (tijdelijke) zakelijke rechten
 • Bijzondere aandacht voor de recente ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden bieden voor het gebruik van deze zakelijke rechten rekening houdend met de standpunten van de Minister, de gepubliceerde beslissingen van de Rulingdienst en de rechtspraak en rechtsleer
 • Invloed van de nieuwe antimisbruikbepaling op deze zakelijke rechten
 • Fiscale aspecten bij de afloop van deze zakelijke rechten, zowel bij afloop als op het einde van de contractuele termijn als bij een voortijdige beëindiging
DOWNLOAD PDF
NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

590,00€ (excl 21% BTW)
30 of 40% subsidie via kmo-portefeuille (Registratienr DV.O105311)

Datum

5 oktober 2018

Locatie

CROWNE PLAZA ANTWERPEN
Gerard le Grellelaan 10
2020 Antwerpen

Docenten

Hendrik Leurs
Ludo Lievens
Hilde Gaublomme
Luc Heylens
Bart Verstuyft

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest voor 6u permanente vorming: BIV, IAB, BIBF
 • Aanvang 10u, einde 17u30
 • Lunch: 13u15-14u15

Programma

9u30 Ontvangst deelnemers

10u00  Het actueel nut van opstal, erfpacht en vruchtgebruik voor de vastgoedpraktijk juridische aspecten en toepassing van de registratierechten en fiscale principes

Algemeen kader: juridische kenmerken van een aantal rechtsfiguren:

 • Natrekking, Opstal, Erfpacht, Vruchtgebruik, Recht van bewoning, Huur, Onroerende lease

Vestiging en beëindiging van de rechten van opstal, erfpacht en vruchtgebruik

 • Algemeen
 • Verplichtingen van de betrokken partijen
 • Belangrijke aanpassingen aan de registratierechten
  • Tarieven voor erfpacht, opstal, inbreng en verdeling
  • Registratierecht bij voortijdige beëindiging van het zakelijk recht?
  • Uitbreng onroerende goederen uit de vennootschap, ook bij kapitaalvermindering?
  • Uit onverdeeldheidtreding tussen vennootschap en aandeelhouder: steeds belast?

Inkomstenbelasting bij vestiging of overdracht van zakelijke rechten

 • Hoe wordt de grondeigenaar en de zakelijk gerechtigde belast?
 • Meerwaarden gespreid belasten?
 • Fiscale gevolgen bij afloop zakelijk recht

Hilde Gaublomme

11u30  Pauze

11u45  Vruchtgebruik, erfpacht en opstal als technieken van successieplanning van erfpacht, opstal en vruchtgebruik: Waarom kiezen voor een zakelijk recht? Nog zinvol anno 2018? Fiscale principes toegelicht aan de hand van toepassingsvoorbeelden.

 • Verband met de activiteit: aftrekbaarheid (privé) vastgoed in vraag gesteld
 • Stand van zaken over gesplitste aankoop blote eigendom-vruchtgebruik
 • Hoe bouw je zekerheid in voor de vruchtgebruiker bij een dergelijke gesplitste aankoop?
 • Ouders bouwen op grond van de kinderen
 • Aankoop door vennootschap en blote eigendom door privé-persoon
 • Vennootschap bouwt op grond van privé-persoon door opstalrecht of vruchtgebruik (turbo-vruchtgebruik)
 • Vennootschap verkoop blote eigendom aan de privé-persoon
 • Rechten verdeeld tussen 2 vennootschappen
 • Rechten verdeeld tussen 2 natuurlijke personen
 • Aankoop in onverdeeldheid
 • Recht van gebruik van woning, private stichting en andere technieken van asset protection

Aan de hand van praktijkgevallen worden de pijnpunten blootgelegd en verder geanalyseerd.

Ludo Lievens

13u15  Lunch

14u15  Overdracht van nieuwe gebouwen en analyse van de onroerende zakelijke rechten vanuit btw-standpunt

Overdracht

 • Beroepsmatige verkoper van nieuwe gebouwen versus toevallige verkoper;
 • Welk BTW-statuut moet de persoon hebben die het zakelijk recht vestigt of overdraagt?
 • Optionele btw-plicht;
 • Vestiging en overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed;
 • Welke zakelijke rechten?;
 • Verkoop van gebouwen onder het btw-stelsel;
 • Specifieke contracten aangaande de vestiging of overdracht van een zakelijk recht;
 • Aftrekregeling inzake btw;
 • Herziening van de in aftrek gebrachte btw;
 • Precedenten in de Europese Jurisprudentie;
 • Wat met een btw-eenheid ?

Leasing

 • Huur, kopen of leasen?
 • Onroerende leasing versus klassieke financieringsvormen
 • Financiële versus operationele leasing / Roerende versus onroerende leasing
 • Praktische aspecten van het leasingcontract
 • Onroerende leasing en onroerende verhuur:
  • Steeds vrijgesteld?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een leasingoperatie?
  • BTW- en boekhoudkundige aspecten
  • Verschillen tussen “off balance” en on balance” lease en de fiscale gevolgen
 • Onroerende leasing in het kader van ‘sale and lease back’ verrichtingen

Luc Heylens

15u45  Pauze

16u00 Bijzondere (fiscale) aandachtspunten bij de waardebepaling van  (tijdelijke) zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal

 • Bestaande waarderingsmodellen: hoe waarderen om maximaal fiscaal voordeel te behalen?
 • Bepaling huur- of opbrengstwaarde
 • Actualisering toekomstige huuropbrengsten
 • Omdeling aanschaffingsprijs over grond en gebouwen
 • Waardebepaling (zakelijke rechten op) een nog op te richten gebouw (op plan)
 • Waardebepaling vastgoed  in de praktijk met bijzondere aandacht voor zakelijke rechten

Bart Verstuyft  en Hendrik Leurs

 17u30  Einde

Docenten

Hendrik Leurs
Vastgoedexpert-Zaakvoerder De LeefboomDocent “Vastgoed” aan diverse hogescholen
Auteur handboeken “Waardebepaling van onroerende goederen” en “Plaatsbeschrijving in de praktijk”
Docent VYVO & SYNTRA / Bestuurder ENTER vzw

Ludo Lievens
Belastingconsulent – Vennoot Lievens & Co Consulting, Corporate Finance / Auteur van boeken met betrekking tot overdracht van het familiebedrijf / Docent en programmadirecteur Brugge Business School VPOO/KHBO/KUL / Gastdocent Universiteit Antwerpen Managementschool (UAMS) / Lid redactiecomité collectie Bedrijfsrecht – Uitgeverij Vanden Broele

Hilde Gaublomme
Belastingconsulent – Vennoot Grant Thornton / Beroepservaring in bedrijfsreorganisaties en -opvolgingen, onroerend goed structuren, vermogensplanning en internationale fiscaliteit / Docent Hogeschool Antwerpen / Spreker op diverse seminaries

Luc Heylens
Belastingconsulent, Director Deloitte Fiduciaire Tax & Legal Services / Auteur van talrijke boeken en artikels inzake BTW / Docent VPOO-Vlekho Brugge / Spreker op talrijke seminaries in verband met BTW

Bart Verstuyft
Belastingconsulent Grant Thornton / Meer dan 15 jaar ervaring in het bijstaan en adviseren van bedrijven en particulieren omtrent alle aspecten op vennootschaps- en personenbelasting / Fiscaal advies met betrekking tot internationale tewerkstelling, het structureren van onroerende eigendom en in het kader van Due Diligence rapporten en reorganisaties.   Docent aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen en spreker op diverse seminaries.

NU INSCHRIJVEN