Waardebepaling van een vennootschap (3 dec)

Van Der Valk hotel Antwerpen

Een belangrijke stap in het overdrachts- en overnameproces

Waarderingsmodellen worden meegeleverd in kant-en-klare Excelberekeningen op cd-rom, incl. gratis boek

Hoe berekent u de werkelijke waarde van een onderneming?
Krijgt u wel genoeg geld voor de aandelen van uw bedrijf bij verkoop?
Hoe gebeurt de waardering en doorlichting van een potentiële partner?
Welke waarderingsmethoden zijn er en hoe worden ze gebruikt?
Hoe dient u de resultaten te interpreteren?
Wat is de impact van het overnameproces op de waarde?
Kies een fiscaal voordelige route
Hoe de waarde van uw aandelen verhogen?
Wat zijn de risico’s van waarderen?
Waaraan voldoet een goede waardering?
Wat is de invloed van niet-objectiveerbare waarden zoals goodwill?
Wat zijn de valkuilen en knelpunten?
Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?

NU INSCHRIJVEN
workshop opleiding infotopics

PRAKTISCHE INFO

Inschrijvingsbedrag pp

690,00 € (excl. 21% BTW)

Kmo-portefeuille

Betalen via KMO-portefeuille
– Registratienr DV.O105311
– Max projectbedrag: € 670,00
– 20 of 30% subsidie

Datum

3 december 2020

Locatie

Van Der Valk hotel Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 66,
2140 Antwerpen

route

Docenten

 • Thierry Van Loocke
 • Ludo Lievens
 • Danny Vannevel

Extra info

 • Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming voor 6u
 • Aanvang 9u, einde 16u40
 • Lunch: 12u20-13u20

Onder voorzitterschap van

Thierry Van Loocke
Director Deloitte Bedrijfsrevisoren
Docent UGent – faculteit Economie en Bedrijfskunde
Lid van de juridische commissie van het IBR
Rechter in Ondernemingszaken aan de Ondernemingsrechtbank te Gent
Ludo Lievens
Vennoot – Belastingconsulent Lievens & C° consulting, Corporate Finance
Docent BBS (KUL), Co-auteur KMO-Overdracht
Danny Vannevel
Partner VD&P Corporate Finance Gent

Programma:

8u30 Ontvangst en registratie van de deelnemers

9u00 Overzicht van waarderingsmethodes en toepassingsmogelijkheden

 • Waaraan voldoet een goede waardering?
 • Welke invloed heeft het doel van de waardering op de gebruikte methode?
 • Overzicht waarderingsmethodes? Welke dient u in bepaalde situaties te gebruiken?
  • De waardering op basis van vermogen
   • Eigen vermogenswaarde
   • Substantiële waarde
  • De waardering op basis van opbrengsten
   • Opbrengstfactor winst
   • Opbrengstfactor cashflow
   • Opbrengstfactor vrije cashflow
   • Opbrengstfactor dividend
  • De gemengde methodes
   • De meeropbrengstencapaciteit
   • Andere voorkomende gemengde methodes
  • Empirische methodes (multiples)
   • Beursratio’s
   • Voor- en nadelen van deze methode
   • Vuistregelmethodes
 • Speciale gevallen: minderheids- en meerderheidsparticipaties, zwart geld, etc.
 • Liquidatiebelasting
 • Welke stappen dient u te doorlopen in een waardering?
 • Wat is de waarde van een KMO?
 • Veel gemaakte fouten in waarderingen
 • De basisprincipes van een goed waarderingsverslag

Thierry Van Loocke

11u00 Pauze

11u20 Workshop: wat is een goedlopend bedrijf waard?

 • Om de waarde van een bedrijf te maximaliseren, moet je het bedrijf “verkoop klaar” maken. Wat omvat deze voorbereiding?
 • Welke waarderingsmethoden zijn relevant?
 • Aandacht voor veel gemaakte fouten in waarderingen
 • Uitwerken van de correcties op het vermogen: wat is de waarde van stille reserves, goodwill, …?
 • Uitwerken van de correcties op de resultaten
 • Uitwerken case

Thierry Van Loocke

12u20 Lunch

13u20 Fiscale aspecten verbonden aan de waarde van een onderneming

 • Impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting
 • Voorbereiding: 5 concrete tips
  • Waardebepaling
  • Businessplan
  • Due Diligence
  • Charter
  • Financieel
 • Ruling – voorafgaande beslissing in fiscale zaken:
  • Analyse standpunt rulingcommissie
  • Bespreking beslissingen
 • Actiepunten in functie van waardecreatie
  • Partiële splitsing
  • Verkoop/inbreng aandelen (share deal)
  • Verkoop activa (asset deal)
  • Controlewijziging

Ludo Lievens

15u10 Pauze

15u30 Waardebepaling in het overnameproces – de praktijk

 • Gebruikte methodes in de KMO praktijk, EBITDA multiples
 • Issues bij de toepassing van de methode: bepaling EBITDA, multiple, net debt
 • Dienstverlenende bedrijven, de kapitaalloze bv, waarde is gedreven door de inzet van de key medewerkers
 • Kwalitatieve aspecten van waarde – organisatie – timing – contracten (dealers)
 • Impact van het overnamecontract op de geboden prijs, betalingsvoorwaarden als onderdeel van een breder akkoord

Danny Vannevel

16u40 Einde

NU INSCHRIJVEN